Fotoquiz Amsterdam - Theo Bakker's Domein

Theo Bakker's DomeinHieronder staan drie historische foto's of prenten van topografische situaties in Amsterdam en u raadt om welke gebouw, straat, plein, gracht, enz. het gaat. Hieronder staat ook een link, waarmee u de oplossing kunt doorsturen. De foto's of prenten komen uit de rijke collectie van het Stadsarchief Amsterdam. De keuze ligt in principe binnen de Singelgracht of ik ben van mening dat een beetje Amsterdammer de situatie moet herkennen. Als de afbeelding van buiten de Singelgracht is zal dat uitdrukkelijk vermeld worden.

Hieronder drie historische foto's voor week 32. Eén punt per goed antwoord in de competitie die tot week 51 duurt. Stuur uw oplossing vóór volgende week vrijdag via deze link.

1.

 

2.

 

3.

 

De oplossing van vorige week

1.

Utrechtsestraat, gezien naar het Rembrandtplein, met midden achter de ingang van de Bakkerstraat. Aan de rechterkant van het plein nog geen Amsterdamsche Bank. Dit deel van het plein heette ooit de Kippehoek; op het moment van fotograferen stond aan dit pleintje het luxe Rembrandt Hotel.

De metamorfose van de Botermarkt naar Rembrandtplein heb ik ooit tot een flash-movie (*.swf) verwerkt. Klik deze link.
Dit werkt niet op iMacs en iPads, tenzij u Steve Jobs heeft getrotseerd en een flashplayer installeerde.

2.

Kloveniersburgwal, hoek Nieuwe Doelenstraat. Links de brug naar de Staalstraat.

De huizen achter de bomen worden de 'nummerhuizen' genoemd. In een tijd dat dit helemaal niet gebruikelijk was hadden deze huizen een huisnummer. Lees meer op pagina 20 van de PDF over de 'Uuterste Nesse'.

3.

Hier heb ik me geen vrienden mee gemaakt. De inzendingstermijn voor alleen deze foto is met een week verlengd. Een snelle analyse van de foto. Het is de begintijd van de fotografie; dit soort verbleekte foto's duidt op een vroege albuminedruk, zoals Turner, Braun en Oosterhuis maakten (deze versie heb ik 'gepimpt', om meer details weer te geven). De vroegste foto van Amsterdam is van 1857 en na 1870 zie je deze verbleekte foto's nog maar zelden. Met de lijst met Amsterdamse jaartallen in de hand moet u kunnen bepalen welk groot bouwwerk tussen die twee jaartallen aan een breed water gebouwd werd. Let op de brug waarop de fotograaf stond. En die grote hal, midden achter? Is dat niet...?

Kromme Waal - Oude Waal

Carol de Vries gaf nog een aanvulling (of zo u wilt correctie) op mijn opsomming van straatnamen langs de Waalseilandgracht. Kromme Waal tot daar en toe, maar voor de brug heet de kade nog weer anders, namelijk Oude Waal. Op de prentbriefkaart is dat de kade links.

Michael Rogge

Michael Rogge plaatst op Youtube filmpjes over Amsterdamse infrastructuur.

Deze is over de Amsterdamse trams van zo'n 40 jaar geleden.

Klik de afbeelding om af te spelen.

En deze gaat over de Hembrug, vlak voor de afbraak.

Klik de afbeelding om af te spelen.

Singel

Kaden langs het Singel..., hoeveel namen zijn er bekend? Het zijn lang niet alleen markten waar die kaden naar genoemd waren.

De oneven zijde, beginnend bij de Nieuwe Haarlemmersluis. Stroomarkt, tot de Koggestraat en dus afwijkend van wat vandaag de Stromarkt is. Engelse Kaay tussen Korte Korsjespoortsteeg en Lijnbaansteeg. Rouaanse Kaay tot Torensluis. Beschuytmarkt tussen Huiszittensteeg en Stilsteeg. Appelmarkt tussen Raamsteeg en Heisteeg (foto links). Garnalenmarkt tussen Spui en Heiligeweg; de Handboogdoelen werden ook Garnalendoelen genoemd. Leydse Veer vanaf Heiligeweg en Utrechtse Veer tot de Munt.

Even zijde vanaf de Droogbak. Kleine Vismarkt tot Haarlemmerstraat. Bloemenmarkt tussen Koningsplein en Vijzelstraat. De bloemenmarkt begon in de 19e eeuw tussen Wijde Heisteeg en Koningsplein en verschoof rond 1900 naar de brug voor het Koningsplein (foto links).

Deze week honderd jaar geleden

Op 1 augustus 1914 verklaart Duitsland de oorlog aan Rusland. Het wordt menens!
Bij het uitbreken van de oorlog worden niet alleen door de landsregering maatregelen genomen, ook B&W en de Gemeenteraad laten van zich horen.
Op maandag 3 augustus worden door de regering voor diverse producten maximum-prijzen vastgesteld. Op diezelfde dag wordt in Amsterdam een commissie gevormd ten dienste van nijverheid en bedrijfsleven, die hogere werkloosheid moet voorkomen. Voorzitter wordt de wethouder voor Publieke Werken.
Op dinsdag 4 augustus wordt een Algemeen Steuncomité geïnstalleerd. De Burgemeester waarschuwt in een proclamatie tegen prijsopdrijving van levensmiddelen.
Op woensdag 5 augustus wordt een commissie van toezicht geïnstalleerd die de naleving van de nieuwe Levensmiddelenwet moet controleren.
Op donderdag 6 augustus komt de Gemeenteraad in spoedzitting bijeen om goedkeuring te hechten aan de uitgifte van gemeentelijke betalingsbonnen van ƒ 1,- en ƒ 2,50. In de eerste vier dagen zijn al voor ƒ200.000,- aan bons uitgegeven. Binnen een maand wordt de uitgifte gestaakt, omdat de Rijksoverheid overgaat tot uitgifte van zogenaamde zilverbons, een soortgelijk betaalmiddel.

In ingezonden brieven in de landelijke pers wordt vanaf 4 en 5 augustus gewaarschuwd tegen het ontwrichtende effect van het oppotten van geld en dan met name munten van edelmetaal. Klinkende munt dus! Dat is ook de reden voor het uitgeven van de betalingsbonnen.

Het Algemeen Steuncomité zal financiële steun verlenen aan particulieren en aan bedrijven met veel personeel. Alles werd in het werk gesteld om de werkloosheid niet te laten oplopen. Tegen 16 augustus hebben zich al 5000 werkeloze diamantbewerkers voor steun aangemeld.

En wat deden de talrijke vrijwilligers van het comité? Die vlochten bijvoorbeeld bloemkransen!

De officieren van de Amsterdamse schutterij (zie noot*) werden ingedeeld bij de militaire staf van de Stelling Amsterdam. Officier bij de schutterij werd je schijnbaar alleen als je een martiale snor had.

*) In Nederland werd op 24 juni 1901 de Landweer-wet aangenomen. Hierbij werden de schutterijen officieel opgeheven en vervangen door een landweer, die bestond uit dienstplichtigen en vrijwilligers. De landweer werd in 1922 opgeheven, toen een geheel nieuwe regeling van kracht werd.

Op zaterdag 8 auguatus 1914 vaardigt de commandant van Stelling Amsterdam het verbod uit om artikelen naar buiten de stelling uit te voeren, die voor de verdediging van de Stelling en het voeden van de bevolking van belang zijn. Het gaat om steenkool, cokes, turf, briketten, tarwe, haver, gerst, rogge, gort, gist, meel, erwten, bonen, zout, geconserveerde groenten, geconserveerd vlees, beschuit, vers dierlijk vet in gestolde vorm. lijnkoeken, bezine, genees- en verbandmiddelen en dekens.

Kijk ook nog even wat het Stadsarchief over deze weken te melden heeft.

Oude afleveringen

Week 01

Week 14

Week 27

Week 40

Week 02

Week 15

Week 28

Week 41

Week 03

Week 16

Week 29

Week 42

Week 04

Week 17

Week 30

Week 43

Week 05

Week 18

Week 31

Week 44

Week 06

Week 19

Week 32

Week 45

Week 07

Week 20

Week 33

Week 46

Week 08

Week 21

Week 34

Week 47

Week 09

Week 22

Week 35

Week 48

Week 10

Week 23

Week 36

Week 49

Week 11

Week 24

Week 37

Week 50

Week 12

Week 25

Week 38

Week 51

Week 13

Week 26

Week 39

Oudejaarsquiz

Weeknummers die dit jaar nog moeten verschijnen betreffen opgaven van vorig jaar.
Het heeft geen zin oplossingen van oude quizvragen in te sturen. De uitslagen zijn immers al gepubliceerd.

Wilt u deze quiz elke week ontvangen? Dat kan ! U kunt zich op de mailinglijst laten zetten via deze link.