Fotoquiz Amsterdam - Theo Bakker's Domein

Theo Bakker's DomeinHieronder staat een historische foto of prent van een topografische situatie in Amsterdam en u raadt om welke gebouw, straat, plein, gracht, enz. het gaat. Hieronder staat ook een link, waarmee u de oplossing kunt doorsturen. De eerste goede oplossing wint en stuurt dan, na mijn uitnodiging, de volgende opgave in. De foto of prent haalt u uit de rijke collectie van het Stadsarchief Amsterdam. Uw keuze ligt in principe binnen de Singelgracht of u bent van mening dat elke Amsterdammer de situatie moet herkennen. Als de afbeelding van buiten de Singelgracht is zal dat uitdrukkelijk vermeld worden.

De winnaar van vorige week was Minne Dijkstra. Hieronder zijn nieuwe afbeelding voor week 04. Stuur uw oplossing via deze link.

Oplossing vorige week: Lijnbaansgracht 48, achterzijde R.K. Tichelkerk

Deze R.K. kerk was gewijd aan de H. Anthonius van Padua, maar werd in de volksmond de Tichelkerk genoemd naar de straat waar de ingang was. In 2004 werd de kerk gesloten en in 2005 nam de Russisch-Orthodoxe kerk het gebouw in gebruik.
De Tichelkerk werd in 1912 gewijd als kloosterkerk der minderbroeder kapucijners. Die orde verkoos juist de Jordaan om zich te vestigen omdat zij armenzorg zo hoog in het vaandel had staan en de Jordaan-bevolking dat soort zorg toen bitter nodig had. Tot 1951 fungeerde de Tichelkerk als hulpkerk voor de parochie van de Posthoorn in de Haarlemmerstraat.

Van 1951 tot 1970 bediende de Tichelkerk de Jordaan als zelfstandige parochie om daarna weer naar kloosterkerk der capucijners terug te keren. Tot 2004 dus.
De Russisch-Orthodoxe gemeente heeft de kerk gewijd aan de H. Nicolaas van Myra.

Links:
Geschiedenis R.K.kerk
Russisch-Orthodoxe kerk
100 jaar Tichelkerk

Het was nog niet helemaal correct....

De publicatie van de juiste foto van de directeur der A.O.M., K. H. Schadd, heeft geresulteerd in de melding van nog een paar onjuistheden. Ten eerste was de overlijdensdatum niet 26 maar 25 november en vervolgens was zijn tweede doopnaam niet Herman maar Hermanus.
Een der bronnen (Wikipedia) bleek bij controle al bijgewerkt, de overlijdensdatum kwam uit de kroniek over 1913 in Amstelodamum.

Deze week honderd jaar geleden

Dinsdag 29 januari 1914 opende de Vereniging Zusterhulp het woonhuis ‘Eigen Haard’ in het pand Prinsengracht 997.

Het betreft een bestaand woonhuis, tot dat moment een ‘moederhuis’ van de Nederlandsche Hervormde Diakonessen-Inrichting. Het staat naast pakhuis Muiden, waar nu restaurant Le Zinc… et les autres huist (nr.999) en bevindt zich halverwege Vijzelstraat en Reguliersgracht. Het pand is vandaag rijksmonument.
Het ging om een opvanghuis voor maximaal 16 ongehuwde meisjes van buiten de stad, maar met een baan in Amsterdam. Vereniging Zusterhulp was in 1902 opgericht door de Christen Jonge Vrouwenbond, als poging om veilig en gezellig onderdak te bieden waar de leden beschermd dienden te worden tegen de gevaren van de grote stad.
Ondanks het feit dat zowel Bond als Zusterhulp op christelijke grondslag gevestigd waren hadden alle meisjes toegang tot de woongemeenschap, ongeacht religie een maatschappelijke status. De financiering kwam uit collecten, giften en deels uit handwerkjes die de bewoonsters in hun vrije tijd maakten en via een bijbehorend winkeltje verkocht werden. Op 3 november 1920 ging Zusterhulp samen met andere christelijke vrouwenverenigingen in de Federatie van Christelijke Verenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes. Nog steeds is Prinsengracht 997 in bezit van Zusterhulp en gezien de 15 bellen naast de voordeur ook nog steeds een woongemeenschap.

Na publicatie van dit item kwam er van een quizdeelnemer nadere informatie over het pand. In 1976 verbouwde zijn aannemerij het pand in opdracht van architectenbureau Abma & Hazewinkel. Het huis bevatte na de verbouwing elf zelfstandige eenheden met eigen keukentje en een gemeenschappelijke douche per verdieping. In de tuin stond een huisje waar nog eens vier kamers in waren (zo kom je aan 15 bellen).
Dezelfde combinatie verbouwde ook het naastgelegen pakhuis waar nu het restaurant in zit maar destijds bij een antiquair uit de Spiegelstraat in gebruik was.

Een tweede bron vertelt iets over de geschiedenis en het interieur van het pand, of liever: de twee panden 997-999. In 1669 kocht Jan de Beaumont, de eigenaar van de grootste blauwververij in de stad, drie percelen aan de gracht en ook de corresponderende percelen aan de Kerkstraat. Het geheel ging in snel tempo diverse keren in andere handen over, steeds met bedrijfsmatige bestemmingen, zoals brouwerij, verfhandel. Op de drie percelen verschenen twee pakhuizen, waarvan het rechter pakhuis Muiden nog staat. Op nr.997 werd pakhuis Naarden gebouwd en dat werd in 1754 verbouwd tot woonhuis. Het binnenterrein daar achter werd omgetoverd tot tuin met daarin een tuinhuis, waar nu dus die vier kamers in ondergebracht zijn. Het huis is nog tweemaal verbouwd, 't laatst in 1976, zoals we hierboven zagen. Tijdens de andere verbouwing kreeg het huis diverse Lodewijk XV-elementen en beschilderingen, schouw (foto) en snijwerk, die allen nog aanwezig zijn.
Pakhuis Muiden op 999 behield zijn originele hijsrad (foto). Beide panden werden in 1986 eigendom van de vereniging Hendrik de Keyser.

Oude afleveringen

Week 01

Week 14

Week 27

Week 40

Week 02

Week 15

Week 28

Week 41

Week 03

Week 16

Week 29

Week 42

Week 04

Week 17

Week 30

Week 43

Week 05

Week 18

Week 31

Week 44

Week 06

Week 19

Week 32

Week 45

Week 07

Week 20

Week 33

Week 46

Week 08

Week 21

Week 34

Week 47

Week 09

Week 22

Week 35

Week 48

Week 10

Week 23

Week 36

Week 49

Week 11

Week 24

Week 37

Week 50

Week 12

Week 25

Week 38

Week 51

Week 13

Week 26

Week 39

Oudejaarsquiz

Weeknummers die dit jaar nog moeten verschijnen betreffen opgaven van vorig jaar.
Het heeft geen zin oplossingen van oude quizvragen in te sturen. De uitslagen zijn immers al gepubliceerd.

Als snelheid belangrijk is zou het prettig zijn als u precies wist wanneer de nieuwe opgave geplaatst wordt. Dat kan !   U kunt zich op de mailinglijst laten zetten via deze link.