Fotoquiz Amsterdam - Theo Bakker's Domein

Theo Bakker's DomeinHieronder staat een historische foto of prent van een topografische situatie in Amsterdam en u raadt om welke gebouw, straat, plein, gracht, enz. het gaat. Hieronder staat ook een link, waarmee u de oplossing kunt doorsturen. De eerste goede oplossing wint en stuurt dan, na mijn uitnodiging, de volgende opgave in. De foto of prent haalt u uit de rijke collectie van het Stadsarchief Amsterdam. Uw keuze ligt in principe binnen de Singelgracht of u bent van mening dat elke Amsterdammer de situatie moet herkennen. Als de afbeelding van buiten de Singelgracht is zal dat uitdrukkelijk vermeld worden.

De winnaar van vorige week was Robert Raat. Hieronder zijn nieuwe afbeelding voor week 11. Stuur uw oplossing via deze link.

Oh ja? Is deze nu echt te makkelijk voor deze soms toch pittige quiz? Zie dan hier het pakket aanvullende vragen:

Hoe heet het water waar we hier over uitkijken?
Wat is de naam van het tweemast-zeilschip?
Waartoe diende het?
Hoelang heeft het schip er gelegen?

Neem van uw webmaster aan dat hier een aantal strikvragen onder schuilen.

Oplossing vorige week: Nieuwe Doelenstraat, Hotel des Pays Bas

Noem het een thuiswedstrijd. Robert heeft massa's jeugdherinneringen in de Nieuwe Doelenstraat liggen. Hij twijfelde nog even of die VW-kever misschien van zijn vader was. Klik hier voor zijn herinneringen.
Robert vertelde mij dat de foto vanaf de stoep voor het GWA genomen is.

In de Nieuwe Doelenstraat 11 stond sinds 1801 het zeer luxe Hôtel des Pays Bas. Vele illustere gasten streken in het hotel neer, zoals Hans Christiaan Andersen die uitgebreid van zijn bezoek aan Amsterdam en het hotel verslag deed.

Het hotel was als met tentakels in de bebouwing van het Binnengasthuis gebouwd. Toen het gasthuis overgenomen werd door de Universiteit van Amsterdam draaiden de tentakels zich om en reikten richting hotel. De zucht van de UvA naar uitbreiding werd het hotel noodlottig. Rond 1960 lukte het de UvA het complex te bemachtigen en werd het afgebroken.

 

Op deze tekening uit 1844 is de oude voorgevel te zien. Die werd in 1880-'82 verbouwd en van een nieuwe entree voorzien.

Over de Nieuwe Doelenstraat als nieuw gerooide straat in middeleeuws Amsterdam berichtte ik in het stuk over de Uuterste Nesse.

In 1961 werd het pand ontruimd en in januari 1962 de inboedel geveild. Daarna werd het hotel afgebroken, wat overigens tot 1967 duurde. Toen was de universiteit een parkeerterrein 'rijker' en de Nieuwe Doelenstraat een gapend gat.

Oud Amsterdam op film

Twee korte films uit de bibliotheek van het EYE Film Instituut, beiden van de Dam rond 1900 met de paardentram nog volop in bedrijf. Let in de tweede film op het opnieuw inspannen van het paard bij de eindhalte DAM.

Klik de afbeeldingen.

Deze week honderd jaar geleden

Donderdag 12 maart 1914 – Als leden van het kiescollege van de Waalse gemeente wordt de voltallige kieslijst van de kiesvereniging Christianisme et Liberté gekozen.
Donderdag 12 maart 1914 – Nederland en Oranje organiseert een grote Bondsvergadering van landelijke kiesverenigingen “Nederland en Oranje”. Mr. Th. Heemskerk
(foto) houdt een toespraak.

Deze twee gebeurtenissen, in maart 1914, georganiseerd door Amsterdamse kiesverenigingen, maken duidelijk dat die verenigingen toen nog steeds bestonden. Toch was dit fenomeen al een tijdje op z’n retour. Zat bijvoorbeeld J.P. Korthals Altes tot 1904 namens  de kiesverenigingen De Grondwet, Burgerplicht en/of (meer was toen heel goed mogelijk) Amstel’s Burgerij in de Raad, Henri Polak werd in 1902 in de Raad gekozen op voordracht van de SDAP. De Gemeenteraad werd van een ‘herenclub’ die zich uit genegenheid of verantwoordingsbewustzijn bezighield met de belangen van de stad tot een professioneel college dat er een dagtaak van maakte. Net als in de landelijke politiek was in de 80-er jaren van de 19de eeuw de ARP de eerste partij in de gemeentepolitiek. Voor die partij trad diezelfde Mr. Th. Heemskerk (foto) in 1889 als eerste raadslid aan. Hij bleef dat, met een onderbreking van 1895-1900 tot 1908. Toen werd hij naar Den Haag geroepen om een kabinet samen te stellen, dat hij tot 1913 leidde en ook diverse ministerposten in waarnam.

Oude raadszaal aan de O.Z.Voorburgwal - 1928

Door de verruiming van de kieswet in 1897 was het aantal kiesgerechtigden in Amsterdam bijna verdubbeld; van iets meer dan 20.000 in 1896 naar bijna 35.000 in 1899. De uitbreiding werd nagenoeg geheel gevuld door middenklassers, iets dat toen reden was voor de beginnende neergang van het liberalisme (De omgekeerde aardschok vond door de Tweede-Kamerverkiezingen van 2012 plaats. Benieuwd wat de reactie van het kiezersvolk is op zoveel neo-liberalisme? U hoort de uitslag binnenkort).
De Liberale Unie, een samenvoeging van alle liberale kiesverenigingen, leverde in 1903 nog 20 van de 39 raadsleden, bij de tussentijdse verkiezingen in 1913 waren dat er nog maar 13 van de 45 raadsleden en werden zij voor ’t eerst overvleugeld door de SDAP met 15 leden. Met het verruimen van de kieswet werd dit effect steeds dramatischer; in 1919, na de Eerste Wereldoorlog en de Russische Revolutie, was die verhouding 4 om 16. De hegemonie was overgenomen door links en dat zou zich vertalen in toename van de door de liberalen altijd verfoeide overheidsbemoeiingen op steeds meer terreinen van de gemeentepolitiek.

Oude afleveringen

Week 01

Week 14

Week 27

Week 40

Week 02

Week 15

Week 28

Week 41

Week 03

Week 16

Week 29

Week 42

Week 04

Week 17

Week 30

Week 43

Week 05

Week 18

Week 31

Week 44

Week 06

Week 19

Week 32

Week 45

Week 07

Week 20

Week 33

Week 46

Week 08

Week 21

Week 34

Week 47

Week 09

Week 22

Week 35

Week 48

Week 10

Week 23

Week 36

Week 49

Week 11

Week 24

Week 37

Week 50

Week 12

Week 25

Week 38

Week 51

Week 13

Week 26

Week 39

Oudejaarsquiz

Weeknummers die dit jaar nog moeten verschijnen betreffen opgaven van vorig jaar.
Het heeft geen zin oplossingen van oude quizvragen in te sturen. De uitslagen zijn immers al gepubliceerd.

Als snelheid belangrijk is zou het prettig zijn als u precies wist wanneer de nieuwe opgave geplaatst wordt. Dat kan !   U kunt zich op de mailinglijst laten zetten via deze link.