Fotoquiz Amsterdam - Theo Bakker's Domein

Theo Bakker's DomeinHieronder staat een historische foto of prent van een topografische situatie in Amsterdam en u raadt om welke gebouw, straat, plein, gracht, enz. het gaat. Hieronder staat ook een link, waarmee u de oplossing kunt doorsturen. De eerste goede oplossing wint en stuurt dan, na mijn uitnodiging, de volgende opgave in. De foto of prent haalt u uit de rijke collectie van het Stadsarchief Amsterdam. Uw keuze ligt in principe binnen de Singelgracht of u bent van mening dat elke Amsterdammer de situatie moet herkennen. Als de afbeelding van buiten de Singelgracht is zal dat uitdrukkelijk vermeld worden.

De winnaar van vorige week was Ria Scharn. Hieronder haar nieuwe afbeelding voor week 05. Stuur uw oplossing via deze link.

Oplossing vorige week: Laagte Kadijk 17-1, v.r.n.l.

De winnares melde dat de eenzijdige bebouwing, de muur links en de houten trappen voor de huizen de oplossing brachten. Andere deelnemers zagen het licht door het herkennen van de huizen aan het Rapenburgerplein in de achtergrond.

 

Op deze buurtkaart staat halverwge het betreffende bouwblok een rode stip, die de positie van de fotograaf aangeeft. Hij keek door de straat over de Rapenburgersluis naar de huizen aan het Rapenburgerplein.
Halverwege de Laagte Kadijk stopte de bebouwing en keek je tegen de achterkant van de Sibbelhuisjes die in week 46 onderwerp van de quiz waren.

En dan nog dit....

Na publicatie van het item over het 100-jarige zusterhuis kwam er van een quizdeelnemer nadere informatie over het pand. In 1976 verbouwde zijn aannemerij het pand in opdracht van architectenbureau Abma, Hazewinkel & Dirks. Het huis bevatte na de verbouwing elf zelfstandige eenheden met eigen keukentje en een gemeenschappelijke douche per verdieping. In de tuin stond een huisje waar nog eens vier kamers in waren (zo kom je aan 15 bellen).
Dezelfde combinatie verbouwde ook het naastgelegen pakhuis (nr.999) waar nu het restaurant in zit, maar destijds bij een antiquair uit de Spiegelstraat in gebruik was.

Een tweede bron vertelt iets over de geschiedenis en het interieur van het pand, of liever: de twee panden 997-999. In 1669 kocht Jan de Beaumont, de eigenaar van de grootste blauwververij in de stad, drie percelen aan de gracht en ook de corresponderende percelen aan de Kerkstraat. Het geheel ging in snel tempo diverse keren in andere handen over, steeds met bedrijfsmatige bestemmingen, zoals brouwerij, weverij en verfhandel. Op de drie percelen verschenen twee pakhuizen, waarvan het rechter pakhuis Muiden nog staat. Op nr.997 werd pakhuis Naarden gebouwd en dat werd in 1754 verbouwd tot woonhuis. Het binnenterrein daar achter werd omgetoverd tot tuin met daarin een tuinhuis, waar nu dus die vier kamers in ondergebracht zijn. Het huis is nog tweemaal verbouwd, 't laatst in 1976, zoals we hierboven zagen. Tijdens de andere verbouwing kreeg het huis diverse Lodewijk XV-elementen en beschilderingen, schouw en snijwerk, die allen nog aanwezig zijn (zie foto's Beeldbank).
Pakhuis Muiden op 999 behield zijn originele hijsrad. Beide panden werden in 1986 eigendom van de vereniging Hendrik de Keyser.

De tekst bij het item van vorige week is bijgewerkt voor het achief. Daar zijn ook nog twee nagekomen foto's in geplaatst. Ik ben verheugd over het feit dat steeds meer deelnemers en passanten de moeite nemen correcties en aanvullingen in te zenden. Zo wordt het eindelijk de interactieve quizpagina zoals bedoeld.

Kijk ook nog naar deze productie...
Gerrit Schuurman plaatste een uitgebreide YouTube-film over dempingen van Amsterdamse grachten.

Deze week honderd jaar geleden

Donderdag 29 januari 1914 - De Kerkstraat tussen Leidse- en Vijzelstraat is voorzien van elektrische straatverlichting.

In 1913 waren we op de Dam al eerder elektrische straatverlichting tegengekomen (week 41), eveneens op proef. Het ging toen om booglampen met koolspitsen, die niet bepaald efficiënt bleken. De gloeilamp, zoals de overheid die onlangs probeerde af te schaffen, had zich in 1879 aangekondigd maar dat waren nog ‘gloeiende spijkers’ t.o.v. de booglampen. Daar kwam allengs verbetering in en op donderdag 29 januari 1914 ging de schakelaar om van een proefstuk met straatverlichting d.m.v. gloeilampen. Dat was het stuk Kerkstraat tussen Leidsestraat en Vijzelstraat. De echte ombouwcampagne zou pas in 1916 van start gaan als een soort werkverschaffings-project voor Vlaamse oorlogsvluchtelingen. Daar bleek een opvallend hoog percentage elektriciens onder te schuilen.

De bestaande kap van de gaslantaarn werd verwijderd en vervangen door de overbekende kap met het bolletje van de foto hierboven.

Misschien leuk om te weten is dat het onlangs ingevoerde ‘nieuwe’ model straatlantaarn met het fraaie kroontje (ik zag ze o.a. aan de Leidsegracht) al behoorlijk oud is. Het is een replica van een oud model gaslantaarn (zie foto links).

Zie ook: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/231/eerste-kroonlantaarns-geplaatst.html

De elektrificatie van de straatverlichting betekende het einde voor het beroep 'lampenist'. Een klein aantal van hen bleef in dienst om de nieuwe lantaarns te onderhouden. Daartoe kreeg hij in eerste instantie een bakfiets die later door een auto werd vervangen.

De Gemeente Amsterdam was blij met de elektrificatie van de straatverlichting. Het lichtgas en het omvangrijke buizenstelsel voor het vervoer van het gas waren een grote kostenpost. Ook vandaag zijn de kosten niet weg te cijferen. De straatverlichting in Nederland neemt een kleine 2% van het totale elektriciteitsverbruik voor zijn rekening. Niet voor niets besloot de VVD-minister van verkeer onlangs de lichten boven de snelwegen 's-nachts uit te doen.

Oude afleveringen

Week 01

Week 14

Week 27

Week 40

Week 02

Week 15

Week 28

Week 41

Week 03

Week 16

Week 29

Week 42

Week 04

Week 17

Week 30

Week 43

Week 05

Week 18

Week 31

Week 44

Week 06

Week 19

Week 32

Week 45

Week 07

Week 20

Week 33

Week 46

Week 08

Week 21

Week 34

Week 47

Week 09

Week 22

Week 35

Week 48

Week 10

Week 23

Week 36

Week 49

Week 11

Week 24

Week 37

Week 50

Week 12

Week 25

Week 38

Week 51

Week 13

Week 26

Week 39

Oudejaarsquiz

Weeknummers die dit jaar nog moeten verschijnen betreffen opgaven van vorig jaar.
Het heeft geen zin oplossingen van oude quizvragen in te sturen. De uitslagen zijn immers al gepubliceerd.

Als snelheid belangrijk is zou het prettig zijn als u precies wist wanneer de nieuwe opgave geplaatst wordt. Dat kan !   U kunt zich op de mailinglijst laten zetten via deze link.