>

Fotoquiz Amsterdam - Theo Bakker's Domein

Theo Bakker's DomeinHieronder staat een historische foto of prent van een topografische situatie in Amsterdam en u raadt om welke gebouw, straat, plein, gracht, enz. het gaat. Hieronder staat ook een link, waarmee u de oplossing kunt doorsturen. De eerste goede oplossing wint en stuurt dan, na mijn uitnodiging, de volgende opgave in. De foto of prent haalt u uit de rijke collectie van het Stadsarchief Amsterdam. Uw keuze ligt in principe binnen de Singelgracht of u bent van mening dat elke Amsterdammer de situatie moet herkennen. Als de afbeelding van buiten de Singelgracht is zal dat uitdrukkelijk vermeld worden.

De winnaar van de eindejaarsquiz was Anna Denekamp. Hieronder een nieuwe afbeelding voor week 02. Stuur uw oplossing via deze link.

Niet schrikken..., dit is een stereofoto. Waar is deze gemaakt, d.w.z. waar stond de fotograaf en wat wordt hier afgebeeld?

Nog even over de oplossing van de eindejaarsquiz

Ondanks de uitdrukkelijke opgave de naam van de waterloop te noemen hebben alle inzenders het water van briefkaart 6 hardnekkig 'Overtoom' genoemd. Bij kaart 2 daarentegen noemde niemand het water 'Waterlooplein', terwijl de gedempte Houtgracht nu wel zo heet. Waarom bij de huidige Overtoom dan niet ook de oorspronkelijke naam?
Op de kadasterkaart van 1881, de tijd van deze foto ongeveer, heet het water Overtoomsche Vaart en het Amsterdamse deel van de weg links Vondelkade. De stadsgrens lag in de buurt van de Anna v.d. Vondelstraat.

Deze week honderd jaar geleden

Op zaterdag 10 januari 1914 staken in Amsterdam de taxichauffeurs.
Wie denkt dat taxi-stakingen alleen van deze tijd zijn heeft het mis. Het begon al met de invoering van de gemotoriseerde koetsjes die de api’s concurrentie aandeden. Toen de ATAX succesvol bleek kwamen er vele kleine maatschappijtjes op straat met soms maar een of twee taxi’s, die op hun beurt de grotere maatschappijen beconcurreerden. Van de taxistaking van 1914 is niet veel bekend; niet welke chauffeurs staakten en niet wat hun grieven of eisen waren.

De concurrentie voor de koetsiers kwam uit eigen kring. In 1908 richtte de ARM, die zelf paardentaxi’s (api’s) exploiteerde en verhuurde, een dochtermaatschappij ATAX op en bestelde in Duitsland zes elektrische Namag-taxi’s. In 1909 kreeg de ATAX de eerste officiële taxivergunningen uitgereikt door de Gemeente Amsterdam. De taxi’s waren meteen een succes, ook al door het - dankzij de ‘taxameter’ - overzichtelijke en controleerbare tarief van een dubbeltje per 300 meter met een starttarief van 40 cent voor de eerste 600 meter.

Het succes lokte volgers aan en binnen de kortste keren ontstond wildgroei van ‘vrije rijders’. Toen al ontstond de ‘snorder’, de taxi’s met twee of meer chauffeurs die de taxi de hele dag op de straat hielden. Zij sloten niet bij taxistandplaatsen achter de rij aan maar bleven cirkeltjes rijden in de binnenstad, ondanks het feit dat dit verboden was. Dat was naar alle waarschijnlijkheid de reden voor de staking van 1914, met de eis om tegen deze valse concurrentie op te treden.

Er was veel commentaar op de hoge snelheid van de taxi’s, die boven de 50 km/uur reden en daarmee het langzamere verkeer, dat nog niet aan deze snelheden gewend was, in gevaar bracht.

Begin jaren ’30 werd besloten om de auto’s van vergunninghouders te voorzien van een zwart-witte blokband. Als reactie daarop kwamen er taxi’s met een gele band, de zogenaamde ‘geelbanders’. Hierop volgde nog een tegenactie van ‘vrije rijders’, die zich verenigden met een witte band en voor een vast laag tarief van 50 cent reden, de ‘halve-guldentaxi’s’. De eerste ‘taxioorlog’ was hiermee een feit.

Rectificatie

De foto bij het artikel bij het overlijden van K.H. Schadd (week 47) is niet van Schadd, maar van een collega-bestuurder van de AOM. Een foto van Schadd zelf is niet te vinden, maar er wordt aan gewerkt.

Oude afleveringen

Week 01

Week 14

Week 27

Week 40

Week 02

Week 15

Week 28

Week 41

Week 03

Week 16

Week 29

Week 42

Week 04

Week 17

Week 30

Week 43

Week 05

Week 18

Week 31

Week 44

Week 06

Week 19

Week 32

Week 45

Week 07

Week 20

Week 33

Week 46

Week 08

Week 21

Week 34

Week 47

Week 09

Week 22

Week 35

Week 48

Week 10

Week 23

Week 36

Week 49

Week 11

Week 24

Week 37

Week 50

Week 12

Week 25

Week 38

Week 51

Week 13

Week 26

Week 39

Oudejaarsquiz

Weeknummers die dit jaar nog moeten verschijnen betreffen opgaven van vorig jaar.
Het heeft geen zin oplossingen van oude quizvragen in te sturen. De uitslagen zijn immers al gepubliceerd.

Als snelheid belangrijk is zou het prettig zijn als u precies wist wanneer de nieuwe opgave geplaatst wordt. Dat kan !   U kunt zich op de mailinglijst laten zetten via deze link.