Fotoquiz Amsterdam - Theo Bakker's Domein

Theo Bakker's DomeinHieronder staat een historische foto of prent van een topografische situatie in Amsterdam en u raadt om welke gebouw, straat, plein, gracht, enz. het gaat. Hieronder staat ook een link, waarmee u de oplossing kunt doorsturen. De eerste goede oplossing wint en stuurt dan, na mijn uitnodiging, de volgende opgave in. De foto of prent haalt u uit de rijke collectie van het Stadsarchief Amsterdam. Uw keuze ligt in principe binnen de Singelgracht of u bent van mening dat elke Amsterdammer de situatie moet herkennen. Als de afbeelding van buiten de Singelgracht is zal dat uitdrukkelijk vermeld worden.

De winnaar van vorige week was Robert Raat. Hieronder zijn afbeeldingen voor week 21. Stuur uw oplossing via deze link.

Ik zou graag nog de naam van de straat weten, die iets rechts van het midden begint.

Weet u misschien waar de brug rechts naar toe voert, m.a.w. wat zich achter de fotograaf bevond?

Oplossing vorige week: Brouwersgracht 2-6, met rechts de zijgevel van Singel 14.

De huizen op deze foto zijn, gezien de foto hieronder, niet de eerste huizen die op die plek in park A van de Tweede Uitleg (tussen Brouwersgracht en Haarlemmerstraat) gebouwd werden. Voor het café op de hoek (Singel 14) zou dat best wel eens kunnen gelden.Dit stukje Amsterdam werd vanaf 1585 bebouwd. De hint werd duidelijk als u de pagina Bruggen van Amsterdam had geopend. Het merendeel van de bruggen heeft een naam en dus hoefde u alleen te zoeken onder de naamloze.

Waarom heeft brug nr.15 nooit een naam gekregen? Ik heb er geen antwoord op gevonden. De volgende brug over de Brouwersgracht wel: Melkmeisjesbrug. Ook de daarop volgende heeft een naam: Papiermolensluis.

Bijzonderheden: Brug is opgebouwd uit stalen liggers met gewapend beton. Smeedstalen leuningen. Landhoofden metselwerk met graniet. Rijweg 6,3 m, voetpaden 2 x 1,24 m. De eerste vaste brug dateert uit 1880, die al in 1897 werd vernieuwd. In 1924 en 1949 versterkt en gewijzigd. In 1967 brugdek vernieuwd.

Dezelfde plek, maar dan 150 jaar geleden. Het hoekhuis is hetzelfde als er nu nog steeds staat. De bewuste brug is hier nog een enkele wipbrug van hout. Zoals we hierboven zagen werd die in 1880 vervangen door een vaste brug. De twee schuine palen, die naar de lantaarpaal wijzen, horen bij een inrichting om geverfd textiel te drogen. Van dat soort stonden er aan Zwanen- en Groenburgwal en Raamgracht tientallen.

In minder rooskleurige dagen moest de zijmuur van Singel 14 gestut worden, getuige deze foto. Tegenwoordig vormen dit huis en buurman Brouwersgracht 2 samen een appartementencomplex met een heuse Vereniging van Eigenaren. Aan te nemen is dat aan de zijmuur toen het een en ander verbeterd is.

Eye Filminstituut

Promotiefilm voor de Passage Bioscoop in Amsterdam.

Lokaal opgenomen films, waarin het publiek zichzelf, vrienden of familieleden terug kon zien, waren in de beginjaren van de film zeer populair. Theaters trokken er volle zalen mee. Deze film werd gemaakt in de straten van Amsterdam: de camera maakt een tocht van de Jordaan via het Paleis voor Volksvlijt en de Nieuwmarktbuurt naar de Passage Bioscoop op de Nieuwendijk.

Klik de afbeelding om af te spelen

Deze week honderd jaar geleden

Op vrijdag 22 mei 1914 arriveert de Deense koning Christiaan X en koningin Alexandrine in Amsterdam voor een staatsbezoek.

Uit de jaargang 1914 van het weekblad De Prins der Geïllustreerde Bladen viste ik een verslag op van het bezoek dat het Deense koningspaar in mei van dat jaar aan Nederland bracht, en vergeleek het met Fasseurs versie (Wilhelmina, De jonge koningin) van die gebeurtenis. De Prins was uiteraard jubelend: juichende menigten omzoomden de diverse rijtoeren; in de Amsterdamse Stadsschouwburg genoten de vorstelijke toeschouwers van een reeks muzikaal omlijste tableaux vivants.

Het Deense koningspaar werd na aankomst op het Centraal Station in Amsterdam direct naar de ‘staatsiesloep’ geleidt.

Op het programma stond verder een bezoek aan de Rotterdamse haven, inclusief de lunch aan boord van een Nederlands oorlogsschip. Het werd een succes, volgens De Prins. Fasseurs relaas, steunend op brieven van Wilhelmina en van een hofdame aan koningin-moeder Emma, gaat meer over het menselijk tekort en het kleine ongemak. De rijtoeren hadden tot onbehagen gestemd omdat de paarden voortdurend zenuwachtig waren. Bovendien werd in Amsterdam helemaal niet gejuicht (in Rotterdam wel). De avond in de schouwburg was langdradig, en overschaduwd door het gejeremieer van de Deense koning dat het orkest twee keer hetzelfde stuk zou hebben gespeeld. Tijdens de drijvende maaltijd in Rotterdam was Wilhelmina zo zeeziek geworden dat ze bijna in tranen was uitgebarsten.

Op maandag 25 mei keerden de koninklijke gasten uit Den Haag terug in Amsterdam om van hier naar IJmuiden te vertrekken.

Oude afleveringen

Week 01

Week 14

Week 27

Week 40

Week 02

Week 15

Week 28

Week 41

Week 03

Week 16

Week 29

Week 42

Week 04

Week 17

Week 30

Week 43

Week 05

Week 18

Week 31

Week 44

Week 06

Week 19

Week 32

Week 45

Week 07

Week 20

Week 33

Week 46

Week 08

Week 21

Week 34

Week 47

Week 09

Week 22

Week 35

Week 48

Week 10

Week 23

Week 36

Week 49

Week 11

Week 24

Week 37

Week 50

Week 12

Week 25

Week 38

Week 51

Week 13

Week 26

Week 39

Oudejaarsquiz

Weeknummers die dit jaar nog moeten verschijnen betreffen opgaven van vorig jaar.
Het heeft geen zin oplossingen van oude quizvragen in te sturen. De uitslagen zijn immers al gepubliceerd.

Als snelheid belangrijk is zou het prettig zijn als u precies wist wanneer de nieuwe opgave geplaatst wordt. Dat kan !   U kunt zich op de mailinglijst laten zetten via deze link.