Fotoquiz Amsterdam - Theo Bakker's Domein

Theo Bakker's DomeinHieronder staat een historische foto of prent van een topografische situatie in Amsterdam en u raadt om welke gebouw, straat, plein, gracht, enz. het gaat. Hieronder staat ook een link, waarmee u de oplossing kunt doorsturen. De eerste goede oplossing wint en stuurt dan, na mijn uitnodiging, de volgende opgave in. De foto of prent haalt u uit de rijke collectie van het Stadsarchief Amsterdam. Uw keuze ligt in principe binnen de Singelgracht of u bent van mening dat elke Amsterdammer de situatie moet herkennen. Als de afbeelding van buiten de Singelgracht is zal dat uitdrukkelijk vermeld worden.

De winnaar van vorige week was Minne Dijkstra. Hieronder zijn nieuwe afbeelding voor week 10. Stuur uw oplossing via deze link.


Oplossing vorige week: Willemsstraat, tussen 1e en 2e Goudsbloemdwarsstraat gezien naar Brouwersgracht

De lage pandjes in het midden van de foto resteren nog van de tijd dat dit de (in 1854 gedempte) Goudsbloemgracht was. Het laagste pandje was dat van lompenhandel Jongebloed op nr.79. Toen deze rij huizen gesaneerd werd verhuisde Jongebloed naar nr.101 tot ook dat onderstuk gesaneerd werd.
Precies midden op de foto de ingang van de Slagersgang en links van Jongebloed de hier al afgesloten ingang van de Bakkersgang. In elk der beide gangen stonden twee inpandige huizen, gescheiden door het tot de bebouwing van de Goudsbloemstraat doorlopend pand van Jongebloed.

Op deze tekening van Willem Hekking jr. (1825-1904) zult u vergeefs naar de pandjes zoeken, terwijl het toch ongeveer hetzelfde 'bouwblok' betreft. Gezien het geboortejaar van Hekking stonden de geveltjes er zeker wel en is het aannemelijk dat de tekenaar de narigheid extra wilde benadrukken door te suggereren dat er alleen houten krotten stonden. Links het Fransche Pad. De Goudsbloemgracht was een onvervalste weersloot uit de ontginningstijd. Het Fransche Pad liep toen al langs de sloot tot de oude Haarlemmerdijk en voorbij de dijk door over het buitendijkse land tot het IJ.

De vet-lederen medaille werd gewonnen door Ria Scharn met de naam en deze foto van het pandje van lompen- en metalenhandel H. Jongebloed, Willemsstraat 79. Maaike de Graaf meldt nog dat de naam zo vaak verkeerd geschreven wordt: Jongbloed en ook wel Jongbloet. Zie voor de juiste firmanaam bovenstaande foto.

YouTube

Zie hier..., een nieuwe serie bijdragen waar u geacht wordt aan deel te nemen. Wat is uw favoriete lied over Amsterdam? Om te kunnen delen moet dat wel op YouTube o.i.d. staan en gratis te bekijken zijn.

Als u de afbeelding links klikt krijgt u de voorkeur van de webmaster. De versie van Liesbeth List is ook niet mis, maar de uitvoering op YouTube is niet haar sterkste. Ik prefereer haar uitvoering op de grammofoonplaat (rdio.com via Facebook) List zingt Jacques Brel (1969).

Tussen haakjes, niets tegen een smartlap en desnoods alleen geluid zonder filmpje.

Deze week honderd jaar geleden

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 4 maart 1914 Amundsen houdt lezing te Amsterdam
Uit Amsterdam meldt men ons: Gisteravond heeft de ontdekker van de Zuidpool, de Noor Roald Amundsen, in het Concertgebouw in Amsterdam voor een vrij talrijk publiek een lezing met lichtbeelden gehouden over zijn reis naar de Zuidpool.
Amundsen maakt een rondreis langs de wereldsteden om over zijn lotgevallen te vertellen, om daarmee het kapitaal bijeen te brengen voor een nieuwe Poolreis. Amundsen is, sinds hij enige jaren geleden te Amsterdam van zijn ervaringen aan boord van de Belgica vertelde, niet veranderd. De Poolwinter heeft hem niet geschaad. Het is nog dezelfde slanke, ietwat hoekige, veerkrachtig gaande gestalte, correct in den zwarten rok (een ontgoocheling voor hen, die zich een poolreiziger nu eenmaal plegen voor te stellen in een pak van rendiervellen) en nog dezelfde scherpgetekende magere kop, met den sterk naar voren springende neus en wijde wangplooien, het vel van zijn kop roze en fris. En ook was het nog dezelfde voordracht, eenvoudig, bij het nuchtere af…
Eindelijk op 20 oktober 1910 ging de groep, die zich naar de Zuidpool zou richten en een andere die Koning Eduard 7 land zou exploreren, op weg. Zij bestond uit Amundsen en vier makkers met vier sleden met honden. Men nam voor 120 dagen proviand mee. Grote moeite bezorgde vooral het overtrekken van die Antarctische Alpen, waarvan de hoogste toppen stijgen tot 3.360 Meter boven de zee. Op de zogenaamde Duivelsgletsjer verkeerde men herhaaldelijk in levensgevaar. Amundsen zei er gisteravond alleen van: „Es war nicht gerade angenehm”…
Op 16 december 1910 bereikte men de Zuidpool. Maagdelijk, zonder enig spoor van mensen strekte zich de sneeuwvlakte uit. Het was de Noorse vlag, wier kleuren het eerst wapperden op dit ontoegankelijk deel der aarde! (Luide toejuiching). De lichtbeelden die hedenavond vertoond werden waren helaas niet van de allermooiste, onduidelijk en bovendien ordinair gekleurd. Toch heeft men ze met belangstelling bekeken.”

Amundsen begon zijn tocht naar de Pool op 8 september 1911 samen met zijn zeven expeditieleden. Maar al snel na de start daalde de temperatuur tot onder -50 °C en zag hij zich gedwongen terug te keren om beter weer af te wachten. De te vroege en mislukte start gaf op de basis opnieuw aanleiding tot openlijke kritiek op Amundsen door Hjalmar Johansen en Kristian Prestrud die zich op de overhaaste terugreis aan hun lot overgelaten hadden gevoeld. Amundsen besliste daarop de beiden niet langer mee te nemen naar de Pool en eiste van alle anderen apart en in het geheim een eed van trouw aan hem. Het was nu wachten op beter weer voor een nieuwe poging.
Op 19 oktober vertrok hij met vier teamleden, Olav Bjaaland, Helmer Hanssen, Sverre Hassel en Oscar Wisting. Elk van zijn teamleden had een slede getrokken door 13 honden. De route liep pal zuid over het Ross-ijsplateau. Al na vier dagen bereikten ze, ondanks slecht zicht en moeilijk terrein, het depot op 80°. Daar werden de sleden volgeladen en werd twee dagen rust gehouden. Op 3 november werd het laatste vooraf aangelegde depot op 82° gehaald, en op 15 november stonden ze op 85° ZB aan de voet van het Transantarctisch Gebergte. Terwijl Amundsen voor de tocht over het Ross-ijsplateau kon teren op de ervaringen van eerdere expedities en zijn eigen depottochten, stond hij nu voor volledig onbekend terrein. Hij koos voor een route over de gletsjer die vrijwel vlak voor hen lag op de directe route naar de Pool, die hij naar een van zijn belangrijkste sponsors de Axel Heiberggletsjer noemde. In vier dagen klaarden ze de klus, en op 21 november bereikten ze het Antarctisch Plateau. Boven gekomen werden, zoals vooraf gepland, in het kamp 24 honden gedood om de overblijvende dieren voedsel te verschaffen. Op 25 november begon de tocht over de hoogvlakte. Maar sneeuwstormen en bijzonder slecht terrein vertraagden de voortgang. Op 7 december sneuvelde het record van 88°23' ZB dat Ernest Shackleton in 1909 had neergezet, waarna op 14 december met de zestien overblijvende honden de Pool zelf bereikt werd. Om zeker te zijn van zijn zaak nam Amundsen 3 dagen de tijd om de nodige astronomische metingen te doen om de precieze plaats te bepalen. Bovendien liet hij zijn metgezellen extra tochten maken om de poolzone verder af te bakenen. Bij zijn vertrek, drie dagen later, liet hij in een reservetent, samen met enige uitrusting, een bericht achter voor Scott met de vraag een in de tent achtergelaten brief gericht aan koning Haakon VII mee te nemen. Dit deed hij uit voorzorg voor het geval dat zijn terugtocht fataal zou aflopen. De brief werd later gevonden bij het lichaam van de overleden Scott. De terugtocht, nu meestal met rugwind en over een goed bebakende route, werd voltooid in 42 dagen (tegen 56 voor de heenreis), en leverde geen noemenswaardige problemen op. Op het Ross-ijsplateau werd soms tot 34 zeemijl per dag afgelegd, en om 4 uur 's morgens op 25 januari was het gezelschap terug in Framheim. Bron: Wikipedia

Oude afleveringen

Week 01

Week 14

Week 27

Week 40

Week 02

Week 15

Week 28

Week 41

Week 03

Week 16

Week 29

Week 42

Week 04

Week 17

Week 30

Week 43

Week 05

Week 18

Week 31

Week 44

Week 06

Week 19

Week 32

Week 45

Week 07

Week 20

Week 33

Week 46

Week 08

Week 21

Week 34

Week 47

Week 09

Week 22

Week 35

Week 48

Week 10

Week 23

Week 36

Week 49

Week 11

Week 24

Week 37

Week 50

Week 12

Week 25

Week 38

Week 51

Week 13

Week 26

Week 39

Oudejaarsquiz

Weeknummers die dit jaar nog moeten verschijnen betreffen opgaven van vorig jaar.
Het heeft geen zin oplossingen van oude quizvragen in te sturen. De uitslagen zijn immers al gepubliceerd.

Als snelheid belangrijk is zou het prettig zijn als u precies wist wanneer de nieuwe opgave geplaatst wordt. Dat kan !   U kunt zich op de mailinglijst laten zetten via deze link.