Fotoquiz Amsterdam - Theo Bakker's Domein

Theo Bakker's DomeinHieronder staan drie historische foto's of prenten van topografische situaties in Amsterdam en u raadt om welke gebouw, straat, plein, gracht, enz. het gaat. Hieronder staat ook een link, waarmee u de oplossing kunt doorsturen. De foto's of prenten komen uit de rijke collectie van het Stadsarchief Amsterdam. De keuze ligt in principe binnen de Singelgracht of ik ben van mening dat een beetje Amsterdammer de situatie moet herkennen. Als de afbeelding van buiten de Singelgracht is zal dat uitdrukkelijk vermeld worden.

Hieronder drie historische foto's voor week 43. Eén punt per goed antwoord in de competitie die tot week 51 duurt. Stuur uw oplossing vóór volgende week vrijdag via deze link.

1.

 

2.

Mij frappeerde die stomme protsgevel, waarbij de bovenste raampartij hoogstens een etalage kan zijn. Erg onpraktisch.

3.

Als de tekst op dit huisje moeilijk te ontcijferen is, er staat:
Amsterdamsche Kanaal Maatschappij. Daaronder staat nog iets, maar dat zou de oplossing zijn.

De oplossing van vorige week

1.

De namen die hier gevraagd werden waren Egelantiersgracht en Lijnbaansgracht.
Het hoekpandje vult zo lekker de punt tussen beide grachten. Het huis erachter reikt van de ene naar de andere gracht. Beide panden zijn afgebroken om plaats te maken voor een absoluut fantasieloze blokkendoos, waar het vast heel aangenaam wonen is.

Een paar keer kwam hoek Lijnbaansgracht/Lindengracht langs, maar die deelnemers hebben dat niet in de Beeldbank gecontroleerd.

En ook deze keer kunnen we weer een tekening van Wenckebach afbeelden met het commentaar van Gebhard.

De lijnbanen te Amsterdam hebben, evenals de lakenramen, in de geschiedenis onzer stad in den loop der eeuwen haren naam gegeven aan grachten of straten, welke thans nog de stadsgrens in vroeger tijdperken aanwijzen. Alleen met dit onderscheid, dat oudtijds de lakenramen lagen onmiddellijk buiten, de lijnbanen binnen de Stadts-vest.
De westergrens van het laatst der 15e tot het laatst der 16e eeuw, het tegenwoordige Singel, heeft daarvan nog de Lijnbaansteeg. Van ongeveer 1595 tot 1613 werd de naam Lijnbaansgracht gegeven aan wat wij thans kennen als de smallere oostzijde van de Heerengracht, van de Brouwersgracht tot aan de Beulingsloot. Toen na 1613 de stad ten westen aanzienlijk werd uitgebreid, verhuisden de lijnbanen naar de nieuwe schans (thans Marnixstraat) en de daarachter liggende gracht kreeg den naam Lijnbaansgracht, dien zij nog draagt. Na de vergrooting van 1658 werd die voorbij het Leidsche Plein nog een heel eind verder doorgetrokken.

2.

De namen die moesten vallen waren Tweede Weteringdwarsstraat en Lijnbaansgracht. Links staat het hoekpand met de Spiegelgracht, vandaag Hans-en-Grietje. Of was dat al weer gisteren?

Afbeeldingsbestand 010186002637

Deze foto stuurde Ria Scharn om ons te laten zien hoe fraai dit pandje er nog bijstaat.

Over deze buurt verscheen onlangs een PDF over de "Wevershuisjes in de Noordsche Bosch".
Dat artikel kreeg ook een paginagrote bespreking in de Vijzelkrant.

Klik de omslag om te lezen.

Als we dan toch in de Vijzelstraat zijn..., kende u de PDF over de verkeersdoorbraak Vijzelstraat al?

Klik de omslag om te lezen.

3.

De R.K. Sint Annakerk op Wittenburg, ook wel De Pool genoemd. De kerk werd gebouwd in 1899 en gesloopt in 1978. Die bijnaam is al heel oud. Deze kerk had een voorganger aan de IJgracht, naast de Kweekschool voor de Zeevaart. Die kerk was al eens onderwerp in deze kolommen; zij was in 1720 als schuilkerk ingericht in een pakhuis dat De Pool heette.
In 1970 werd de St.Anna gesloten, waarbij het orgel overgebracht werd naar de St.Vincentiuskerk in Volendam. De oudste onderdelen van dat orgel stamden overigens nog van de IJgracht.

Afbeeldingsbestand 5293FO015051

Heel wat mensen wisten van geen Annakerk op Wittenburg af. Die stond dan ook altijd in de schaduw van de Oosterkerk. Op de luchtfoto hiernaast staan ze allebei, de Annakerk met rode pijl aangeduid.

Nieuw

Sluizen in Amsterdam

Sluizen zijn in de aandacht voor Oud-Amsterdam een ondergeschoven kindje, maar altijd van enorm belang voor de waterhuishouding van de stad. Speciale aandacht is in dit stuk voor de sluizen die speciaal voor het spuien van de grachten gebouwd werden en daarnaast de sluizen en waterkeringen die het stadsgebied in acht boezems verdeelden, met elk hun eigen waterpeil. Elke sluis met een korte geschiedenis - voor zover bekend - en wat er nog van over is. Het zal u verbazen hoeveel er nog volledig werkzaam zijn in afwachting van een calamiteit, zoals de februaristorm van 1953. Klik de afbeelding links.

Opnieuw problemen met iOS (iPad, iPhone), nu met versie 8. Waren er eerst problemen met het afbeelden van PDF-bestanden met zwart-wit-afbeeldingen, nu komen in PDF's de hyperlinks (op de laatste pagina) niet meer door. Het kan zijn dat dit alleen de allerlaatste versie betreft en dat dit binnenkort gerepareerd wordt, maar u bent gewaarschuwd.
De oplossing blijft voorlopig: bekijk PDF's met de Acrobat Reader app.

Bouwplaats

Het bekende recept: oplossingen via deze link.

Roelof vaart ook...

Roelof voer hier door de Prinsengracht aan de Noordermarkt voorbij. Je moest je natuurlijk niet laten afleiden door dat gezeur over die mooie tjalk en gewoon het puntje van de Noorderkerk ontdekken.

De snelste was Ria Scharn, binnen de minuut!

Theo heeft vorig weekend ook gevaren

Deze foto had eventueel als illustratie kunnen dienen voor de schutsluis in het Westerkanaal in het bovenvermelde sluizen-stuk. Door het tegenlicht is er echter weinig van te ontdekken. Wel mooi weer om te varen...!

Deze week honderd jaar geleden

Op woensdag 28 oktober 1914 werd in Krasnapolsky een bijeenkomst gehouden ter voorbereiding van een Algemene Borg-Maatschappij voor den Middenstand. De oprichting van deze landelijk opererende maatschappij zou in 1915 inderdaad volgen. De oprichting vond plaats in Amsterdam maar de maatschappij zou in Utrecht zetelen. De bedoeling was de kleine middenstanders, fabrikanten, handelaren en land- en tuinbouwers tijdens de oorlogscrisis aan krediet te helpen. Er waren voorwaarden. Het moest duidelijk zijn dat de kredietbehoefte was ontstaan door de oorlog, bijvoorbeeld door mobilisatie van eigenaar of meewerkende familieleden.
Voor er krediet werd verleend zou door een commissie van uitvoering de levensvatbaarheid van de onderneming beoordeeld worden.
Daar overheen volgde een regeringsinitiatief dat via een wet (17-07-1915) de regeringsdeelneming aan deze vorm van kredietverstrekking regelde. Het was de bedoeling van de regering om vertegenwoordigers van allerhande instellingen die zich reeds met kredietverstrekking bezighouden samen te brengen in een landelijke organisatie. De Algemeene Borg-Maatschappij voor den Middenstand werd er daar één van. Voorzitters werden de ministers van Financiën (1e) en Oorlog (2e), onder-voorzitter werd de Thesaurier-Generaal en ere-voorzitter koningin Wilhelmina.

Oude afleveringen

Week 01

Week 14

Week 27

Week 40

Week 02

Week 15

Week 28

Week 41

Week 03

Week 16

Week 29

Week 42

Week 04

Week 17

Week 30

Week 43

Week 05

Week 18

Week 31

Week 44

Week 06

Week 19

Week 32

Week 45

Week 07

Week 20

Week 33

Week 46

Week 08

Week 21

Week 34

Week 47

Week 09

Week 22

Week 35

Week 48

Week 10

Week 23

Week 36

Week 49

Week 11

Week 24

Week 37

Week 50

Week 12

Week 25

Week 38

Week 51

Week 13

Week 26

Week 39

Oudejaarsquiz

Weeknummers die dit jaar nog moeten verschijnen betreffen opgaven van vorig jaar.
Het heeft geen zin oplossingen van oude quizvragen in te sturen. De uitslagen zijn immers al gepubliceerd.

Wilt u deze quiz elke week ontvangen? Dat kan ! U kunt zich op de mailinglijst laten zetten via deze link.