Fotoquiz Amsterdam - Theo Bakker's Domein

Theo Bakker's DomeinHieronder staan drie historische foto's of prenten van topografische situaties in Amsterdam en u raadt om welke gebouw, straat, plein, gracht, enz. het gaat. Hieronder staat ook een link, waarmee u de oplossing kunt doorsturen. De foto's of prenten komen uit de rijke collectie van het Stadsarchief Amsterdam. De keuze ligt in principe binnen de Singelgracht of ik ben van mening dat een beetje Amsterdammer de situatie moet herkennen. Als de afbeelding van buiten de Singelgracht is zal dat uitdrukkelijk vermeld worden.

Hieronder drie historische foto's voor week 45. Eén punt per goed antwoord in de competitie die tot week 51 duurt. Stuur uw oplossing vóór volgende week vrijdag via deze link.

1.

Het thema van de week is: "aan demping ontsnapt". Het gaat om soms korte stukjes stadsgracht die tenauwernood ontsnapten aan de dempingswoede en door voortschrijdend inzicht of technische noodzaak gespaard bleven. Het beste voorbeeld, de Reguliersgracht, zou te makkelijk zijn. Een andere keuze dus, die hopelijk iets meer weerstand biedt.

2.

 

3.

Op deze foto is al een deel van het grachtje gedempt. Het gaat om het grachtje op de voorgrond dat gespaard bleef omdat er van rechts een andere gracht op uitkwam die in verbinding moest blijven met een hoofdgracht.
Ik hoop dat deze wat moeizame omschrijving u niet verder het moeras in drijft.

De oplossing van vorige week

1.

We staan op de Leliesluis (#61) over de Prinsengracht en kijken naar het zuiden, waar de Bloemgracht op de Prinsengracht uitkomt. Daarover ligt de Kees de Jongenbrug (#123). Als de fotograaf een paar meter verder de brug was opgelopen en wat meer naar links was gedraaid zou de Westertoren in beeld gekomen zijn. Tegenover de Bloemgracht staat museum "het Anne Frankhuis".

2.

We staan in het Wertheimpark en kijken over de Nieuwe Herengracht naar de Hortusbrug (#239). Dit exemplaar werd in 1960 gesloopt en vervangen door een zeer brede basculebrug. We komen de onderkant van deze brug regelmatig in de kranten tegen als het kunstwerk daarop weer eens vervangen is.

(foto hierboven en hieronder: bruggenvanamsterdam.nl)

3.

Het is maart 1928 en de werkzaamheden aan beide bruggen buiten de Haarlemmerpoort zijn opgestart. We zien de Mirakelbrug (#152) over de Haarlemmertrekvaart, van Nassauplein naar de Spaarndammerstraat. Links buiten beeld wordt gewerkt aan de Willemsbrug over de Singelgracht. Beide - reeds bestaande - bruggen werden veranderd in beduidend bredere basculebruggen naar ontwerp van Piet Kramer.
Op de uitbreiding van het Nassauplein, waar links op de foto voor geplemt wordt, zal later het standbeeld van Domela Nieuwenhuis komen.

De kerk, die op de achtergrond gedeeltelijk te zien is, is de Maria Magdalenakerk op de hoek van Spaarndammer- en Zaanstraat. Deze kerk, naar ontwerp van Pierre Cuypers, speelt een rol in de PDF over de buurt waar de kerk in stond: de Spaarndammerbuurt, pagina's 29-31. Inhakend op de rubriek "Honderd jaar geleden" kan nog vermerkt worden dat in november 1914 de parochie het 25-jarig bestaan van de kerk vierde. De 50 haalde de kerk nog wel maar de 75 niet. In 1964 stopten de diensten en in 1967 werd een begin gemaakt met de afbraak.

Klik de afbeelding links om nog eens te lezen.

De Mirakelbrug speelde een rol in een "miniatuurtje" op deze site, een verhandeling over de naam van deze brug.

Klik de afbeelding links om nog eens te lezen.

Niks loten!!

De quiz-toppers hebben gereageerd op mijn opmerking dat bij gelijke stand er in week 51 geloot gaat worden wie winnaar van de competitie is. Het wordt geen loting dus, maar virtueel gearmd ex aequo over de finish. Wie kan daar nou bezwaar tegen hebben?

Gerrit Schuurman

Gerrit Schuurman heeft weer een nieuwe video geplaatst: Van Kippenhoek naar "de bank". Deze keer "leunt" hij op mijn PDF over het Reguliersplein/Botermarkt. Ik krijg daar keurig de credits voor.

Klik de afbeelding links om af te spelen.

Bouwplaats

Een wat recentere bouwplaats deze keer. Het bekende recept: oplossingen via deze link.

Carol vaart weer...

Inderdaad niet zo moeilijk. Carol voer door de Singelgracht ter hoogte van het Rijksmuseum. Hij kwam net onder de Museumbrug door en kiekte de paar laatste 19de-eeuwse stadvilla's aan de Weteringschans. Achter het laatste torentje schuilt Paradiso.

Veel inzendingen..., leuk! De snelste was Ria Scharn.

Verse vis, hoe dan ook!

Pieter Klein stuurde me een "knipsel" over de moeite die vissers zich getroostten om verse vis aan de markt te brengen. Dan moet u eerst weten dat de vissers de gevangen vis levend hielden in een bun en zo het Damrak (zeevis) of over de Amstel het Rokin (riviervis) invoeren tot de Dam en daar bleven liggen tot de handelaren om nieuwe aanvoer van vis vroegen. Zij schepten dan een emmer vis uit de bun en brachten die naar de visbank. Als ze van de marktmeester niet langer mochten blijven liggen ging de vis in korven die te water werden gelaten en opgevist als er voorraad nodig was. U kent het beeld misschien van de prent van Claes Jansz Visscher (links).

Het knipsel ging over de problemen die de vissers hadden tijdens een warme zomer. Door de alom lage waterstanden in en buiten de stad was er geen doorstroming meer en begon het water door zuurstofgebrek te stinken. Geen omstandigheden om vis vers en levend te houden. Soms merkten de vissers dat al op weg naar Amsterdam, als het stinkende stadswater de Buiten-Amstel al verziekt had. De vissen in de bun begonnen wild te spartelen en boven het water in de bun uit te springen om verlost te zijn van het smerige water. De vissers keerden dan terug stroomopwaarts en schepten hun schuit vol met zoveel vers water dat ze net bleven drijven. De vis werd dan overgeheveld in het schip, buiten de bun. Daarop keerde men terug naar de stad en bracht de vis alsnog naar de markt in het schone water, zonder dat het stadswater erbij kon. Kom daar vandaag nog eens om!

Deze week honderd jaar geleden

November 1914 - De landelijke overheid publiceert al weken lange lijsten met namen van Nederlanders die hun Nederlanderschap verspeeld hebben. Het betreft mannen die in vreemde krijgsdienst zijn gegaan en daarmee automatisch hun Nederlanderschap kwijt raken. Is die wet afgeschaft of biedt die voor de problemen van vandaag nog mogelijkheden?
De tolerantie jegens Belgische vluchtelingen wordt door onhebbelijk gedrag van de laatsten danig op de proef gesteld. Met regelmaat verschijnen berichten over lomp gedrag in de opvangcentra. Er wordt wel meteen bij gezegd dat het om "de laagste klasse" gaat. De vluchtelingen weigeren corvee, zoals eten helpen bereiden, sanitair schoonhouden, enz., met het weerwoord dat daar de vrijwilligsters voor zijn. De vrijwilligsters die helpen de zendingen kleren uit Amerika en Canada te sorteren krijgen huiduitslag of raken ziek door de soms smerige inhoud van de kisten. De kleding die bruikbaar is wordt vaak door de vluchtelingen gestolen of komt door leugen en bedrog in verkeerde handen.

Klik de omslag links voor een boek over deze materie en zoek op "Amsterdam".

Het item over de tentoonstelling van kunstenaarsvereniging Sint Lucas is nog bijgewerkt. Verder lezen...

Oude afleveringen

Week 01

Week 14

Week 27

Week 40

Week 02

Week 15

Week 28

Week 41

Week 03

Week 16

Week 29

Week 42

Week 04

Week 17

Week 30

Week 43

Week 05

Week 18

Week 31

Week 44

Week 06

Week 19

Week 32

Week 45

Week 07

Week 20

Week 33

Week 46

Week 08

Week 21

Week 34

Week 47

Week 09

Week 22

Week 35

Week 48

Week 10

Week 23

Week 36

Week 49

Week 11

Week 24

Week 37

Week 50

Week 12

Week 25

Week 38

Week 51

Week 13

Week 26

Week 39

Oudejaarsquiz

Weeknummers die dit jaar nog moeten verschijnen betreffen opgaven van vorig jaar.
Het heeft geen zin oplossingen van oude quizvragen in te sturen. De uitslagen zijn immers al gepubliceerd.

Wilt u deze quiz elke week ontvangen? Dat kan ! U kunt zich op de mailinglijst laten zetten via deze link.