Fotoquiz Amsterdam - Theo Bakker's Domein

Theo Bakker's DomeinHieronder staan drie historische foto's of prenten van topografische situaties in Amsterdam en u raadt om welke gebouw, straat, plein, gracht, enz. het gaat. Hieronder staat ook een link, waarmee u de oplossing kunt doorsturen. De foto's of prenten komen uit de rijke collectie van het Stadsarchief Amsterdam. De keuze ligt in principe binnen de Singelgracht of ik ben van mening dat een beetje Amsterdammer de situatie moet herkennen. Als de afbeelding van buiten de Singelgracht is zal dat uitdrukkelijk vermeld worden.

Hieronder drie historische foto's voor week 47. Eén punt per goed antwoord in de competitie die tot week 51 duurt. Stuur uw oplossing vóór volgende week vrijdag via deze link.

1.

Thema van de week: wat je afbreekt krijg je nooit meer terug (deel 1).

2.

 

3.

 

De oplossing van vorige week

1.

Stadhouderskade ter hoogte van de Vondelstraat. In het Leidsebosje staat een wel heel vrije impressie van de Leidsepoort, die in feite aan de andere kant van de Singelgracht had gestaan. Maar daar was het te druk geworden voor zo'n imposante versiering, ook al in 1872 toen deze foto werd genomen.
Wat werd er dan in 1872 gevierd? Driehonderd jaar onafhankelijkheid? Rare datum, 1572. Je kunt je hoogstens voorstellen dat men toen vond dat de inname van Den Briel onze onafhankelijkheid had ingeluid.

Afbeeldingsbestand 010003002708

2.

We staan op de Liesdelsluis (#207; in de Lange Niezel) en kijken over de Oudezijds Voorburgwal naar de Armbrug (#208; in de Oudezijds Armsteeg) richting Oudezijds Kolk. De St.Nicolaaskerk was niet over het hoofd te zien. Het is 1898 dus dit zijn versieringen ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina.

Afbeeldingsbestand 010005001365

3.

Voor diezelfde gelegenheid werd in 1898 ook het Leidseplein versierd. De versiering links staat op de overkluizing van de nog niet gedempte Lijnbaansgracht (ik had het nog zo beloofd) en die tegen de gevel rechts zit op het pand van Hirsch & Cie. Dat modemagazijn betrok in 1882 het pand van pianohandel Ebbeler, brak dat in 1911 af en opende in 1912 de zaak in het pand hieronder.

Afbeeldingsbestand 010003002840

Als u meer over de metamorfose van het Leidseplein wilt lezen klikt u de afbeelding links.

 

Nu had ik het wel heel makkelijk gemaakt!! Als je in de Beeldbank "versiering" intoetst krijg je tussen een overzienbare hoeveelheid foto's ook de quizfoto's gepresenteerd. Cadeautje? Dat viel tegen, gezien het beperkte aantal inzendingen.

Amsterdam Oud West: hidden treasures

Trendy niemandalletje over een wel heel ruim genomen Oud-West.

Klik de afbeelding links om af te spelen.

 

Als u echt iets wilt zien van Oud-West is er het boekje van Ton Heijdra uit de serie over Amsterdamse buurten, uitgegeven door René de Milliano.

Klik de omslag om te site van de uitgever te bekijken.

Amsterdam Oud-West ligt ten westen van de Singelgracht tot de Kostverlorenvaart (plus wat we vandaag Westerpark noemen) en tussen het Vondelpark en het Noordzeekanaal. Dat komt overeen met de nieuwbouwbuurten uit het Plan Kalff. Dat is mijn mening tenminste.

Roelof vaart ook...

Twee stevige hints in de foto: het torentje van de politiepost Raampoort en de ingang van de Bloemgrachtkerk van de Hersteld Apostolische Zending. Die kerk was vorig jaar al eens onderwerp van een quizfoto.
Roelof voer dus door de Bloemgracht.

De snelste was Ria Scharn, ondanks dat ze dacht te laat te zijn.

Motorpieten..., maar waar?

Deze keer weer eens een foto van Ruud v.d.Sluis. In het archief van de NDSM Werfmuseum zitten een aantal foto's van een Sinterklaasintocht. Op de foto "motorpieten" van de MAC, de Motor- en Automobiel Club, een van de vele personeelsverenigingen van de NDSM. Ruud wil graag weten waar de stoet werd geformeerd, of wel: waar staan de huizenblokken op de achtergrond?
Let wel, het kan overal in de stad zijn. Mag NDSM een hint zijn?

Oplossingen via deze link.

Zoekplaatjes.nl

Zoekplaatjes.nl vraagt uw medewerking. Deze foto is van fotograaf Kerbel uit Amsterdam. We zien een Amsterdams straatgezicht in de oude binnenstad (pand uiterst links heeft 17e eeuwse hoekgevelsteen), daarvoor een Amsterdamse kroonlantaarn. Huisnummers zijn niet zichtbaar of geheel onleesbaar. In het pand in het midden met de schuin lopende regenpijp een winkel in tabak en sigaren. Rechts, geflankeerd door hoekpanden met lijstgevels, een zijstraat met onleesbaar straatnaambord en dito bordje met wijkletter(s).

Weet u waar deze foto gemaakt werd? Meldt het via deze link.
Die link laat u ook de originele foto in hoge-resolutie zien. Deze versie heb ik gepimpt om meer details te tonen.

Metamorfose

Jacob Olie schoot bovenstaande foto in 1895 vanuit de omloop van de Muiderpoort. Op de achtergrond de oude Oosterbegraafplaats. De oude toegangsbrug lag recht voor de poort, maar helemaal rechts op de foto zien we de nieuwe Muiderpoortbrug (#265) al liggen. Die was breder en ging om de poort heen naar de Plantage Middenlaan. Over de oude brug marcheert de schutterij de stad binnen. Dat was een van de laatste stuiptrekkingen van die club. In 1903 werd het karakter van de schutterij ceremonieel en in 1907 werd ze definitief opgedoekt. Iets langer hield de Oosterbegraafplaats het vol; in 1894 was weliswaar in de Watergraafsmeer de Nieuwe Oosterbegraafplaats opengegaan en werd er op de oude niet meer begraven. Toch begon het ruimen van graven pas in 1912, maar dat kwam in een stroomversnelling toen in 1921 het terrein aan het Koloniaal Instituut voor de Tropen werd toegewezen. Voor elke uitbreiding van dat instituut verdwenen weer grafvelden tot in 1955 het laatste graf geruimd werd. Op de eigentijdse foto kon helaas niet hetzelfde hoge standpunt opgezocht worden en staan we op het Alexanderplein. De torentjes van het Tropenmuseum zijn nog net boven de bomen te zien.
Op de foto links stond de fotograaf op de Muiderpoortbrug.

Deze week honderd jaar geleden

Op woensdag 18 november 1914 is de gemeenteraad actief bezig met besluiten er door te jassen. Een paar daarvan hebben het stadsgezicht veranderd en dat zien we vandaag nog terug. Allereerst besluit men het braak liggende terrein van de in 1912 afgebroken Parkschouwburg en een stuk van de Parktuin in te richten tot speelterrein.
De vlakte is nog steeds onbebouwd en er wordt nog steeds gespeeld, zij het op tennisvelden.

Ook een deel van de Parktuin moest er aan geloven en wat overbleef werd het Wertheimpark. Van 1942 tot 1945 heette het park even weer Parktuin, omdat alle straatnamen e.d. met namen van joodse oorsprong of leden van het koningshuis i.o.v. de bezetter veranderd moesten worden. Burgemeester Voûte was niet zo g.., eh, fout of hij deed dat braaf.
De beide sfinxen op de pilaren zijn van wit marmer. Vandaag zijn ze 'gekroond' met een lantaarn. U vindt de ingang nog steeds op de hoek Plantage Middenlaan en Pl. Parklaan.

Op diezelfde 18de november werd ook besloten de Weteringbrug (#84) in de Ferdinand Bolstraat over de Singelgracht te verbreden. Dat had alles te maken met de voorgenomen verkeersdoorbraak Vijzelstraat-Vijzelgracht, teneinde via de Ferd.Bolstraat een tweede toegangsweg naar (toen) Nieuw-Zuid te krijgen. De verkeersroute is altijd belangrijk gebleven en diezelfde brug is nog een paar maal verbreed, de laatste keer zelfs helemaal opnieuw in beton opgetrokken. Ook de naam van de brug is veranderd: Freddy Heinekenbrug. Als u goed kijkt ziet u aan de pijlers dat een volgende verbreding zelfs al voorzien is.

Bovenstaande panoramafoto van het Open Havenfront is ook 100 jaar oud. Om meer details te kunnen zien downloadt u de foto naar de eigen computer. De afbeelding blijkt dan dubbel zo groot en dan kan ook de tekst gelezen worden. Voor 'Stenen Tijdperk'-computers: rechtsklikken en kiezen voor Afbeelding opslaan als.... Voor alle anderen..., u wist 't toch beter?

Oude afleveringen

Week 01

Week 14

Week 27

Week 40

Week 02

Week 15

Week 28

Week 41

Week 03

Week 16

Week 29

Week 42

Week 04

Week 17

Week 30

Week 43

Week 05

Week 18

Week 31

Week 44

Week 06

Week 19

Week 32

Week 45

Week 07

Week 20

Week 33

Week 46

Week 08

Week 21

Week 34

Week 47

Week 09

Week 22

Week 35

Week 48

Week 10

Week 23

Week 36

Week 49

Week 11

Week 24

Week 37

Week 50

Week 12

Week 25

Week 38

Week 51

Week 13

Week 26

Week 39

Oudejaarsquiz

Weeknummers die dit jaar nog moeten verschijnen betreffen opgaven van vorig jaar.
Het heeft geen zin oplossingen van oude quizvragen in te sturen. De uitslagen zijn immers al gepubliceerd.

Wilt u deze quiz elke week ontvangen? Dat kan ! U kunt zich op de mailinglijst laten zetten via deze link.