Lijst van topografische objecten en gebeurtenissen in Amsterdam
te gebruiken om foto's en afbeeldingen te dateren of van historiserende afbeelding vast te stellen welke periode weergegeven wordt
Vele vermeldingen voorzien van links naar afbeeldingen van betreffende objecten in de Beeldbank van het Stadsarchief Amsterdam
in/van tot object/gebeurtenis afb.
1260 ± Dam in de Amstel gelegd
1306 ± Eerste kapel op het Oudekerksplein (oudste kerk in Amsterdam) pict
1307 < Begijnenhuys gesticht (dit is niet het hof; zie 1389)
1345 1347 Heilige Stede tussen Rokin en Kalverstraat gebouwd pict
1352 < Sint Ceciliaklooster gesticht (Prinsenhof, Admiraliteit, oud stadhuis) pict
1360 ± Texelsekade buiten Nieuwendijk aangelegd; opgegraven huizen dateren 1360-1380
1361 < Sint Elisabethsgasthuis gesticht (wordt na 1492 stadhuis) pict
1361 < Onze Lieve Vrouwegasthuis op de Nieuwendijk gebouwd pict
1367 < Oudezijds Achterburgwal gegraven
1367 1370 Vergroting koor Oude Kerk, mogelijk door slechten v.m. burgwal
1368 1369 Bouw eerste deel van een stadhuis op de Dam, door verbouw van een bestaand huis
1375 ± Sint Olofspoort gebouwd; fungeerde met bijgebouwen als stadhuis en gevangenis tot die naar de Dam verhuizen pict
1387 ± Nieuwezijds Achterburgwal gegraven
1387 ±1390 Spaarndammersluis gebouwd, later Oude Haarlemmersluis genaamd pict
1388 < Sint Nicolaasgasthuis gesticht (Leprozenhuis) pict
1389 <  Eerste vermelding Begijnhof; stichting ± 1350 pict
1389 Oude Nonnenklooster gesticht pict
1392 1394 Karthuizerklooster buiten de stadsmuren gebouwd pict
1395 Uitbreiding stadhuis op de Dam
1395 Regulierenklooster gesticht pict
1397 < Sint Claraconvent gesticht pict
1397 Sint Agnesconvent gesticht (Agnietenklooster) pict
1399 < Sint Joris gasthuis gesticht pict
1400 ?? Sint Pietersgasthuis in de Nes gesticht pict
1400 ± Bouwbegin Nieuwe kerk
1403 Nieuwe Nonnenklooster gesticht pict
1406 Sint Margarethaconvent gesticht (Margrietenklooster; na 1624 Brakke Grond) pict
1409 Oudezijds Kolksluis in werking
1409 < Paulusbroederconvent gesticht (kapel->Waalsekerk, Bushuis, Oost-Indisch huis, 1/2 Dolhuys) pict
1409 Wijding eerste deel van de in aanbouw zijnde Nieuwe kerk
1411 < Sint Maria Magdalenaklooster gesticht (Lommerd) pict
1412 < Sint Catharinaconvent gesticht pict
1414 Sint Luciaconvent gesticht (Burgerweeshuis) pict
1417 Vergroting Begijnhof met de Kleine Hof aan het Spui
1417 < Sint Mariaklooster in de Nes gesticht (Lakenhal) pict
1418 Uitbreiding stadhuis op de Dam: vierschaar
1419 < Sint Ursulaklooster gesticht (Spinhuis, 1/2 Dolhuys, Hersteld Lutherse kerk) pict
1419 Kapel op Begijnenhof gebouwd (vanaf 1607 Engelse kerk) pict
1421 Grote stadsbrand; ½ bebouwing in vlammen opgegaan
1422 < Heilig Sacraments gasthuis Gesticht (Burgerweeshuis, jongensafdeling) pict
1425 ± Oudezijds Kolksluis aangelegd pict
1425 < Sint Barbaraklooster gesticht (Frascati) pict
1432 < Sint Geertruidenklooster gesticht pict
1432 (Oude) Gasthuissteeg over terrein Geertruidenklooster aangelegd (=Suikerbakkerssteeg) pict
1435 Sint Jacobsbroederschap bouwt St.Jacobskapel op Nieuwendijk pict
1440 < Cellebroedersklooster gesticht pict
1440 < 1450 Sint Olofskapel gebouwd pict
1450 ± Langebrug gebouwd (<1457)
1452 Grote stadsbrand; bebouwing in vlammen opgegaan pict
1452 Bij herbouw van het stadhuis verschijnt een toren
1457 Toren Leeuwenburg Amstel bij Roodebrug en Regulierspoort gebouwd pict
1460 < Bethaniënklooster gesticht pict
1463 Minderbroederklooster gesticht pict
1470 (Tweede) Kapel op Agnietenklooster gebouwd (Agnietenkapel) pict
1475 Cellezusterklooster gesticht pict
1487 ± Schreierstoren gebouwd pict
1488 Roobrug gebouwd, zo genoemd naar het rode wapenschild van de Bourgondiers aan de brug pict
1488 Rondeel aan de Amstel gebouwd pict
1488 St. Anthoniespoort gebouwd (Nieuwmarkt) pict
1490 ± Regulierspoort gebouwd pict
1490 ± Oude Hoogstraat op iets verhoogd dijklichaam gerooid, aangelegd vanaf Oude Doelenstraat tot St. Anthoniesdijk pict
1490 ±1500 Nieuwezijds Kolk gedempt
1499 Brug over Nieuwezijds Voorburgwal t/h St. Luciënsteeg gebouwd pict
1506 Oude Haarlemmerpoort (Martelaarsgracht) afgebroken; sluis vernieuwd
1506 Steiger langs het Damrak van Dam tot Zoutsteeg
1506 Bethaniënstraat gerooid pict
1511 Vergroting Begijnhof met een strook gedempte Nieuwezijds Voorburgwal pict
1512 ± Fort Huis te Mont Albaan gebouwd pict
1513 Clarissenklooster gebouwd (stichting in 1495; Rasphuis, Aalmoezeniershuis) pict
1522 Kloveniersdoelen ingericht naast Nieuwe Doelenstraat pict
1526 Bindwijkerpoort afgebroken; Bindwijkersluis krijgt brug
1526 Eerste deel van een kade langs het Damrak, vervangt de steiger tussen Dam en Zoutsteeg (rest zie 1531) pict
1530 1535 Rondeel vergroot en aan particulier verhuurd; wordt taveerne en later logement pict
1531 Nieuwe bredere kade langs de rest van de westoever van de Amstel gemaakt (=Op 't Water)
1532 Brand Regulierenklooster pict
1533 < Eerste vermelding oude waag op de Dam pict
1542 Herbouw westelijke Damsluis; de huizen erop moesten afgebroken worden en werden niet herbouwd pict
1545 1547 Osjessluis wordt als schutsluis uitgevoerd op initiatief landvoogdes; herbouw van Bindwijkersluis pict
1546 Herbouw oostelijke Damsluis; de huizen erop moesten afgebroken worden en slechts enkelen (Vijgendam) werden herbouwd pict
1548 1549 Grimnessesluis wordt als schutsluis uitgevoerd op initiatief landvoogdes pict
1548 1551 Aantal huizen (4) tot Jan Rijsensteghe naast de waag afgebroken om ruimte rond de waag te scheppen
1549 Oude Turfmarkt voor het Nieuwe Nonnenklooster langs geplempt met aansluiting op Grimnessesluis en Nes pict
1549 Oude Braak drooggemaakt pict
1551 1552 Muur tussen Schreierstoren en St. Anthoniespoort vernieuwd pict
1554 Stormstraat t/o St.Nicolaasbolwerk gerooid
1554 Bushuis Oude Hoogstraat gebouwd pict
1558 1e Korenmetershuisje gebouwd
1560 Paalhuis gebouwd en Nieuwebrug vernieuwd pict
1561 Weeshuis Kalverstraat (het latere Keizerskroon) gebouwd pict
1561 1567 In twee sessies 9 huizen tussen Plaetse en Watersteeg afgebroken voor bouw nieuwe waag op de Dam
1563 1565 Nieuwe waag op de Dam gebouwd pict
1563 1565 Oude waag op de Dam afgebroken pict
1564 Gasthuismolen gesloopt pict
1565 Overstek houten gevels per keur beperkt tot 7 duim
1571 Scafferij (Stadstimmertuin) ingericht op terrein Nieuwe Nonnen aan de Grimburgwal pict
1578 Nieuwe Nieuwstraat gerooid over erf van vm. St.Geerstruidenklooster
1578 1580 Dijk door Lastage aangelegd om moeras buiten St. Anthoniesdijk droog te kunnen maken (=Dijkstraat)
1580 ± Bloedstraat en Monnikenstraat over terrein Minderbroedersklooster gerooid
1582 St. Pieterskapel tot Vleeshal omgebouwd pict
1585 3e Haarlemmerpoort (Herenmarkt) gebouwd
1589 1590 Burgerweeshuis krijgt vleugel aan de Nieuwezijds Voornurgwal pict
1590 ±1600 Raamsloot gedempt (=Rusland)
1591 Vijzelstraat (tot Reguliersdwarsstraat) gerooid pict
1592 1596 Rapenburg, Uilenburg en Marken geplempt en ingericht pict
1593 1597 Vlooienburg (en Zwanenburg) geplempt en ingericht pict
1593 1601 Eerste huis De Gulden Steur aan de Kloveniersburgwal gebouwd
1595 Rasphuis Heiligeweg gebouwd pict
1599 Huis onder 't Zeil gebouwd (Dam) pict
1600 1e Blauwbrug gebouwd pict
1600 Begin gemaakt met afbraak oude stadsmuur langs Singel, Kloveniersburgwal en Geldersekade
1601 Nieuwe Haarlemmersluis gebouwd pict
1601 Nieuwe St. Anthoniessluis gebouwd pict
1601 1602 Op terrein St.Pietersgasthuis wordt inpandig het Oude Manhuys gebouwd met toegang via Kloveniers- en O.Z.Achterburgwal pict
1602 Heiligewegssluis (in Singel) gebouwd pict
1602 Karthuizerkerkhof op terrein v.m. Karthuizerklooster aangelegd pict
1602 Buiten de Haarlemmerdijk strook geplempt en Droogbak en eerste deel Haarlemmer Houttuinen gerooid pict
1603 1611 Nummerhuizen Kloveniersburgwal gebouwd pict
1603 Gasthuispoortje (St. Pietersgasthuis) gebouwd pict
1603 VOC neemt Bushuis op Kloveniersburgwal in gebruik pict
1605 1606 Bushuis of Militiezaal op het Singel gebouwd pict
1605 Spits op Haringpakkerstoren pict
1605 Spits op Montelbaenstoren pict
1607 1608 Overkluizing laatste deel Rokin voor bouw Beurs van Hendrik de Keyser pict
1607 Begijnhofskerk aan de Engelse gemeente afgestaan pict
1608 1611 Zuiderkerk gebouwd (toren 1614 gereed) pict
1608 1611 Beursgebouw Rokin van Hendrik de Keyser gebouwd pict
1608 > VOC-pakhuizen D'Oude Werf op Rapenburg gebouwd pict
1609 Leprozenhuis vergroot pict
1610 1611 Huis aan de Drie Grachten gebouwd ter vervanging van bestaande bebouwing pict
1610 Stadsturfhuis Leprozengracht gebouwd (1613 Oudezijds Huiszittenhuis) pict
1611 Paardenstal verhuist van Dam naar Nieuwezijds Voorburgwal
1611 Nieuwe Waal aangelegd (voor Bickerseiland) pict
1612 3e Haarlemmerpoort afgebroken, Herenmarkt gerooid pict
1613 1618 Sluizen Derde Uitleg gebouwd (Eenhoorn-, Gr.& Kl. Brouwers-, Lelie-, Schermschoolsluis pict
1613 Als eerste straat van het Nieuwe Werck is de Weverstraat gerooid en verkaveld (=Bloemstraat)
1613 (Oude) Stadsherberg in het IJ gebouwd pict
1614 1615 Bickers-, Prinsen- en Realeneiland geplempt en ingericht pict
1614 ± Gouden en Silveren Spiegel aan het Kattegat gebouwd pict
1614 ± Standerdmolen De Palm op bolwerk Haarlem gebouwd pict
1614 Raampoort gemaakt en brug geslagen
1614 ± Bestaande standerdmolen De Beer op bolwerk Westerbeer gebouwd; in onbekend jaar vervangen door stellingmolen pict
1614 Nieuwmarkt door overkluizing Kloveniersburgwal ontstaan (tot Barndesteeg); Bijleveldsesluis verplaatst pict
1614 Houttuinen verplaatst (Haarlemmer Houttuinen) pict
1614 Bank van Lening in v.m. Maria Magdalenaklooster ingericht pict
1614 Toren Zuiderkerk voltooid pict
1614 Standerdmolen De Smeerpot op bolwerk Rijk gebouwd pict
1614 Standerdmolen De Blom verplaatst van buiten de Jan Roodenpoortstoren naar bolwerk Rijkeroordt pict
1614 Wipstellingmolen op bolwerk Slotermeer gebouwd; in 1687 gekocht door brouwerij de Hooiberg pict
1614 Standerdmolen De Kraay verplaatst van Haarlemmerdijk naar bolwerk Sloterdijk
1614 Standerdmolen De Bok op bolwerk Blauwhoofd gebouwd pict
1614 Stadsklokken- en geschutsgieterij verhuist naar het terrein van het Karthuizerklooster in de Jordaan (=Gieterstraat) pict
1615 1616 Torenspits stadhuis verwijderd wegens instortingsgevaar pict
1615 1618 4e Haarlemmerpoort (Haarlemmerplein) gebouwd pict
1615 ± Standerdmolen De Vervanger op bolwerk De Bogt gebouwd; in onbekend jaar (>1750) vervangen door stellingmolen pict
1615 Volmolen op bolwerk Osdorp gebouwd; tot 1698 zeembereider Kleine Stinkmolen, daarna moutmolen De Star pict
1615 Zeembereider Grote Stinkmolen op bolwerk Nieuwkerk gebouwd; na 1711 moutmolen 't Roode Hart pict
1616 Spits op Jan Roodenpoortstoren pict
1617 Houten Korenbeurs over Damrak bij Oudebrug gebouwd pict
1617 Vleeshal/Schutterswachthuis Herenmarkt gebouwd (1623 West-Indisch Huis) pict
1617 St. Anthoniespoort tot waag omgebouwd (Nieuwmarkt) pict
1617 Costers Academie op Keizersgracht gebouwd (1637 Schouwburg/1773 R.K.Armenkantoor) pict
1618 St. Olofspoort Warmoesstraat/Zeedijk afgebroken pict
1618 Schutterswachthuis Oude Teertuinen gebouwd (Zeeregt - Stadswaterkantoor) pict
1618 Brand Regulierspoort en aangrenzende huizen (veroorzaakt door glasblazerij) pict
1619 Vleeshal/Schutterswachthuis Westermarkt gebouwd pict
1619 Regulierstoren opnieuw opgebouwd (Muntplein) pict
1619 1e Synagoge Houtgracht gebouwd
1620 1621 Groenlandse Pakhuizen aan de Keizersgracht gebouwd pict
1620 1623 Noorderkerk gebouwd pict
1620 1631 Westerkerk gebouwd (toren 1638 gereed) pict
1620 2e Korenmetershuisje gebouwd pict
1622 Huis met de Hoofden aan de Keizersgracht gebouwd pict
1623 Vleeshal/Schutterswachthuis Herenmarkt door WIC in gebruik genomen pict
1624 Regulierssluis (brug) gebouwd pict
1624 1625 Engelse huizen aan het Schapenplein gebouwd door John Jorden (de Engelsman) pict
1625 Latijnse school Koestraat gebouwd
1626 Vlooienburg vergroot door plempen in Amstel (Zwanenburgerstraat) pict
1626 Lakenhal bij Staalhof aan Groenburgwal gebouwd door Philip Vingboons pict
1626 Halvemaanssteeg gerooid; het oorspronkelijke plan om de Reguliersgracht door te trekken tot de Amstel verviel daarmee pict
1626 1e Halvemaansbrug gebouwd pict
1628 1629 1e Maagdenhuis aan het Spui in 3 omgebouwde huizen pict
1628 Schuilkerk Het Boompje in omgebouwde brouwerij Rokin (nu V&D) pict
1629 1630 Remonstrantse kerk Vrijburg gebouwd in omgebouwde hoedenfabriek aan Keizersgracht (Rode Hoed) pict
1629 Standerdmolen Het Fortuyn aan de Amstel gebouwd, daar waar later de Stadstimmertuinen zal komen
1629 Standerdmolen De Groen op westoever Amstel gebouwd
1630 1633 Nieuwe Doelenstraat gerooid en bebouwd pict
1630 1635 Pesthuis gebouwd (Buitengasthuis) pict
1630 ± Remonstrantenkerk aan de Keizersgracht gebouwd pict
1630 Zwanenburg vergroot door plempen in Amstel ('s-Gravenlandseveer/Staalkade) pict
1630 Stadstimmertuin verplaatst naar Jordaan, tussen Anjeliers- en Egelantiersgracht
1630 1631 Zaagmolenpoort gemaakt en brug geslagen pict
1630 Doelensluis (stenen brug met zeven bogen) gebouwd op de plaats van de houten Roobrug pict
1631 1632 Haarlemmertrekvaart gegraven pict
1631 Walenweeshuis Laurierstraat gebouwd pict
1631 Atheneum Illustre gevestigd in kapel v.m. Agnietenklooster pict
1631 1633 Rondeel afgebroken
1632 1633 Lutherse kerk Spui gebouwd pict
1633 1634 Makelaars Comptoir aan de Nieuwezijds Voorburgwal gebouwd pict
1633 1635 Burgerweeshuis vergroot door dwarsvleugel aan Meisjeshuis op grond van Begijnenhof pict
1636 1637 Stenen Heiligewegspoort gebouwd pict
1636 Stenen St. Anthoniespoort Muiderstraat gebouwd pict
1636 Galgemolen op bolwerk Tweede Uitleg (t.h.v. Vlooienburg) gebouwd pict
1637 1638 Schouwburg in v.m. Costers academie Keizersgracht ingericht pict
1637 1639 Weespertrekvaart gegraven pict
1638 Logement Rondeel geopend op de fundamenten van het Rondeel aan de Amstel pict
1638 Toren Westerkerk voltooid pict
1638 Accijnshuis Oudebrugsteeg gebouwd pict
1639 1640 Sint Anthonieskerkhof aangelegd (Muidergracht/Nw.Herengracht) pict
1639 Doopsgezinde kerk Bij 't Lam (Singelkerk) gebouwd pict
1641 1642 West-Indisch Buitenhuis gebouwd ('s-Gravenhekje) pict
1641 Saaihal (Staalmeesterhof) gebouwd pict
1641 Bolwerk Kattenburg ('t Nieuwe Hooft) buiten Rijssenhooft aangelegd pict
1643 Scheepskraan in het IJ herbouwd pict
1643 Nieuw Spinhuis gebouwd pict
1643 Nieuwe Teertuinen gerooid en ingericht pict
1644 1646 Waalseiland geplempt en bebouwd pict
1645 Brand Nieuwe kerk pict
1645 1646 Bij het herstellen van de brandschade aan de Nieuwe kerk wordt een begin gemaakt met de bouw van een toren pict
1646 1648 Nieuwe Braeck gedempt en Jordaan-Noord (Driehoekstraat) bebouwd pict
1646 Herbouw huis De Gulden Steur aan de Kloveniersburgwal pict
1647 1648 Stadsgraanpakhuizen en arsenaal Brouwers-, hoek Lijnbaansgracht gebouwd pict
1647 1650 Stadssalpeterhuis Palmgracht, hoek Lijnbaansgracht gebouwd pict
1647 West-Indisch Huis Herenmarkt vergroot pict
1647 Oudezijds Herenlogement gebouwd (Grimburgwal) pict
1648 1650 Raampoort gebouwd pict
1648 1665 Stadhuis op de Dam gebouwd (1655 eerste deel in gebruik genomen) pict
1648 Heien begint voor het te bouwen nieuwe stadhuis; 13659 palen worden geheid pict
1648 Torensluis (toen 39m breed, nu 42m) vervangt houten ophaalbrug voor Jan Roodenpoorttoren pict
1648 Overkluizing Nieuwezijds Voorbrugwal t.h. Nieuwe Kerk voor bouw toren pict
1649 1651 Nieuwe Vaart gegraven pict
1649 Nieuwezijds Huiszittenhuis (Prinsengracht) gebouwd pict
1649 Voet- en Handboogstraat gerooid pict
1650 1655 Kattenburg, Wittenburg en Oostenbrug geplempt en ingericht pict
1650 ± Standerdmolen De Palm op bolwerk Haarlem vervangen door stellingmolen met dezelfde naam pict
1650 Huiszitten Weduwenhof (Karthuizerstraat) in boomgaard v.m. Karthuizerklooster gebouwd pict
1651 Blokhuizen in Amstel gebouwd pict
1652 Oude stadhuis afgebrand pict
1652 Bokkinghangen bij bolwerk Blauwhoofd ingericht pict
1653 Bouw van een toren voor de Nieuwe kerk wordt gestaakt pict
1654 1655 Stenen Regulierspoort (Reguliersplein=Botermarkt) gebouwd pict
1654 1655 s-Lands Zeemagazijn op Kattenburg gebouwd pict
1654 1655 Oudezijds Huiszittenhuis op plaats Stadsturfhuis Leprozengracht gebouwd pict
1654 Blokhuizen in Amstel weer afgebroken
1654 Standerdmolen De Varr verplaatst van Heiligeweg naar bolwerk 2e Uitleg bij Heiligewegspoort; nieuwe naam De Haan pict
1655 Bolwerk Rijkeroordt tot Westerkerkhof ingericht (2e Marnixplantsoen)
1655 Bolwerk Haarlem tot Noorderkerkhof ingericht (1e Marnixplantsoen) pict
1656 1657 Diaconieweeshuis Gereformeerde Gemeente op Vlooienburg gebouwd pict
1657 Nieuwezijds Herenlogement in v.m. West-Indisch Huis Herenmarkt ingericht pict
1657 Kattenburg ingericht en bebouwd pict
1657 Rapenburgersluis gebouwd; Eenhoornsluis aangepast pict
1657 Drie sluizen in Heren-, Keizers- en Prinsengracht oostelijk van de Utrechtsestraat gebouwd pict
1658 Achtergracht gegraven en Utrechtseplein (vanaf 1671 Ossenmarkt) ingericht pict
1658 Vijzelgracht gegraven pict
1659 1661 Oost-Indisch Huis Oude Hoogstraat uitgebreid (poort, binnenplaats) pict
1659 Bouwbegin Muiderpoort op verkeerde plek; de poort was al 2½ m hoog toen gestopt werd
1659 Preekschuur Rapenburgsluis gebouwd
1659 Opnieuw Vleeshal op Herenmarkt gebouwd pict
1659 Preekschuur op Bickerseiland gebouwd (Eilandskerk) pict
1660 1662 Trippenhuis Kloveniersburgwal gebouwd pict
1660 Nieuwe Stadsherberg in het IJ gebouwd; oude inegericht tot jachthaven pict
1660 Stadstimmertuin van Jordaan naar Weesperveld verplaatst pict
1660 Lijnbaansgracht gedeeltelijk gedempt, waardoor Raampleintje ontstaat pict
1660 Sloot op terrein v.m. Stadstimmertuin gedempt (=Slootstraat) pict
1661 1663 Oost-Indisch Zeemagazijn op Oostenburg gebouwd pict
1661 Lijnbanen Oostenburg (500m) gebouwd pict
1661 Prinsenhof en Admiraliteitsgebouw op terrein St. Ceciliaklooster pict
1661 Standerdmolen De Hondt op bolwerk Muiden geplaatst
1661 Standerdmolen Galgemolen verplaats van bolwerk 2e Uitleg naar bolwerk Diemen; naam wordt De Valk
1661 Standerdmolen 't Fortuyn van oostoever Amstel verplaatst naar bolwerk Weesp pict
1661 Standerdmolen De Bul van oostoever Amstel verplaatst naar bolwerk Oosterbolkhuis pict
1661 Standerdmolen De Groen verplaatst naar bolwerk Westerblokhuis; bleef nagenoeg op dezelfde locatie pict
1661 Standerdmolen De Hoop van hulpbolwerk a/d Leidsegracht verplaatst naar Reguliersbolwerk pict
1661 Standerdmolen De Wetering van Boerenwetering verplaats naar bolwerk Wetering pict
1661 Wipstellingmolen De Roo Olymole verhuist naar bolwerk Amstelveen; nieuwe naam De Spiering
1661 Standerdmolen De Roomolen van Heiligeweg verplaatst naar bolwek Schinkel
1662 1664 Leidsepoort gebouwd pict
1662 Hoogesluis gebouwd pict
1662 Tolhuis op Volewijck gebouwd pict
1662 Standerdmolen De Goyermolen verplaats van Leprozenland naar bolwerk Oosterbeer
1662 Stellingmolen De Ruyter verplaatst van stadswal bij St. Anthoniespoort naar bolwerk Outenwaal pict
1662 Standerdmolen De Haan verplaatst van bolwerk bij Heiligewegspoort naar bolwerk Ouderkerk pict
1662 Standerdmolen De Liefde verplaatst van Heiligeweg naar bolwerk Sloten
1663 Heiligewegsburgwal gedempt (=Koningsplein) pict
1663 Utrechtsepoort gebouwd pict
1663 Weesperpoort gebouwd pict
1663 Muiderpoort op nieuwe plek opnieuw gebouwd pict
1663 Stadsmetseltuin verplaatst van Heren- naar Lijnbaansgracht pict
1663 St. Anthoniesdijk vanaf Hortus Medicus tot bolwerk Oosterbeer afgegraven pict
1664 Aalmoezeniersweeshuis aan Prinsengracht gebouwd (1825 Gerechtshof) pict
1664 Brug voor Weesper- en Utrechtsepoort gebouwd pict
1664 Leidsekerkhof ingericht (bij Raampleintje) pict
1664 Reguliersgracht gegraven pict
1665 1671 R.K. Begijnenhofkapel gebouwd op plaats van v.m. kosterij pict
1665 Teerhuis voor de VOC op Oostenburg gebouwd
1665 Standerdmolen De Bul vervangen door stellingmolen met dezelfde naam pict
1666 Nieuwe Achtergracht gegraven van Amstel tot Muidergracht pict
1666 Latijnse school verplaatst naar v.m. Aalmoezeniershuis aan Singel; oude school wordt Blaeu's drukkerij pict
1668 1669 Mennonietensloot gegraven c.q. aangelegd pict
1668 1670 Preekschuur Amstelveld gebouwd pict
1668 1671 Ronde Lutherse kerk aan Singel gebouwd pict
1668 Beurs op het Rokin verbouwd en vergroot, toren vervangen door kleinere, uurwerk naar 3e Regulierspoort pict
1668 Regulierspoort op het Reguliersplein tot boterwaag verbouwd pict
1669 1671 Walenweeshuis aan Vijzelgracht gebouwd pict
1669 1672 Oosterkerk gebouwd ter vervanging van de preekschuur op de Rapenburgersluis pict
1669 Boter- en kaasmarkt verhuist van Dam naar Reguliersplein (naam plein wordt Botermarkt) pict
1670 Wevershuisjes Noordse Bosch gebouwd pict
1670 2e St. Anthoniespoort Muiderstraat afgebroken pict
1670 1671 Hoogduitse synagoge aan Muidergracht gebouwd (Grote Sjoel) pict
1671 1675 Portugese synagoge aan Muiderstraat gebouwd pict
1671 Ossenmarkt verhuist naar Utrechtseplein; het plein gaat Ossenmarkt heten pict
1672 1673 Onbekendegracht gegraven ten koste van Stadstimmertuin, ook wel Steenhouwersgracht pict
1672 1673 Klein deel Nieuwe Achtergracht gedempt om verbinding met Amstel te verbreken (=Korte Amstelstraat) pict
1672 1674 Amstelsluizen gebouwd pict
1672 Kruithuis aan de Nieuwe Vaart gebouwd (t/o Oostenburg)
1673 1674 R.K. Jongensweeshuis neemt een huis aan de Lauriergracht in gebruik; beeldbepalende nieuwbouw in 1701 pict
1673 WIC verhuist naar v.m. Voetboogdoelen aan Singel pict
1675 1676 Nieuwevaart doorgetrokken tot Zeebrug; uitwateringssluis op Buiten-IJ pict
1676 Doopsgezind Weeshuis aan Prinsengracht gebouwd pict
1680 1682 Burgerweeshuis vernieuwt de vleugel aan de Nieuwezijds Voorburgwal naar ontwerp Philip Vingboons pict
1680 Herberg en trekschuit-aanlegplaats De Berebijt gebouwd pict
1681 1683 Oude-vrouwenhuis (Besjeshuis) van de N.H-Diaconie gebouwd (1953 Amstelhof, 2009 Hermitage) pict
1681 Paalhuis Nieuwebrug afgebroken pict
1681 1682 Kikkerbilssluis in gebruik genomen (keersluis) pict
1681 1682 Dubbele keersluis onder Nieuwebrug gebouwd pict
1681 1682 Kraansluis in gebruik genomen (keersluis) pict
1681 1682 Schreiershoek opnieuw ingericht; Geldersekade met keersluis afgesloten pict
1682 Plantage wordt opnieuw verkaveld vlg. Plan Jacob Bosch pict
1682 Hortus Medicus verhuist van Reguliershof naar Plantage (Hortus Botanicus, Nieuwe Herengracht) pict
1684 Amsterdam verdeeld in 60 burgerwijken (voorheen 50) pict
1684 Deventer Houtmarkt verplaatst van Nieuwezijds Voorburgwal naar Muidergracht bij Nieuwe Herengracht pict
1685 2e Walenkerk in v.m. Schermschool Prinsengracht/Molenpad pict
1685 Uitbreiding Hoogduitse synagoge; Obbene sjoel achter de Amstelstraat gebouwd, sjoel boven Joodse vleeshal pict
1685 Standerdmolen De Smeerpot op bolwerk Rijk vervangen door stellingmolen De Victor pict
1687 Artilleriemagazijn aan de Schans bij (Hoogte) Kadijk gebouwd (Stads-kanonnenmagazijn)
1688 Diaconiebrouwerij tussen Amstel en Onbekendegracht gebouwd (Carré) pict
1688 Stadsherberg in de Plantage (Middenlaan) gebouwd pict
1688 Stads-vuilwatermolens gebouwd; twee bij Funen en drie (later teruggebracht tot twee) bij bolwerk Blauwhoofd pict
1691 Kerkstraatbrug gebouwd (Magerebrug) pict
1694 1695 Deutzenhofje aan de Prinsengracht gebouwd pict
1694 Verbeterhuis aan Lijnbaansgracht bij Weteringpoort in v.m. 'Schurfthuys' ingericht pict
1694 Reguliersgracht gedeeltelijk gedempt (tussen Reguliersbreestraat en -dwarsstraat)
1698 R.K. schuilkerk De Papagaai aan de Kalverstraat gebouwd
1700 Zieke Water door zomerkade van IJ afgesloten (baggerstortplaats) pict
1700 Uitbreiding Hoogduitse synagoge; eerste aanzet Dritt Sjoel in twee woonhuizen aan de Nieuwe Amstelstraat pict
1704 Molen 'het Land van Beloften' aan de Onbekendegracht gebouwd (Carré) pict
1712 ±1715 Provinciehuizen aan de Prinsengracht gebouwd door Benjamin Dutry pict
1714 Armeense kerk aan Kromboomssloot gebouwd pict
1714 Joodse begraafplaats bij Zeeburg ingericht pict
1716 Stellingmolen De Son op bolwerk Zeeburg gebouwd
1717 1718 Standerdmolen De Bok op bolwerk Blauwhoofd omgewaaid; in 1718 vervangen door stellingmolen De Bok pict
1718 Jachthaven aan de Hoogesluis ingericht pict
1720 VOC bouwt nieuw suiker-/salpetermagazijn op Oostenburg
1720 R.K.-schuilkerk De Pool aan Buitenkant gebouwd pict
1721 1723 Corvershof aan Nieuwe Herengracht gebouwd pict
1725 of 1737 Wipstellingmolen De Spiering vervangen door stellingmolen met dezelfde naam; ook wel Spring in 't Veld pict
1725 Standerdmolen De Gooyer vervangen door stellingmolen met dezelfde naam pict
1726 ± Standerdmolen De Kraay op bolwerk Sloterdijk vervangen door stellingmolen met dezelfde naam pict
1728 Standerdmolen 't Fortuyn op bolwerk Weesp vervangen door stellingmolen met dezelfde naam pict
1733 Brandts Rushofje aan de Nieuwe Keizersgracht gebouwd pict
1734 Pesthuis omgebouwd tot (Buiten-) gasthuis pict
1735 Standerdmolen De Groen vervangen door geheel stenen stellingmolen De Leeuw, ook wel Hoge Stenen  Molen pict
1736 1737 Vleeshal op de Botermarkt gebouwd pict
1736 Stenen Eilandskerk op het Bickerseiland vervangt de houten preekschuur pict
1741 Standerdmolen De Valk op bolwerk Diemen vervangen door stellingmolen met dezelfde naam pict
1742 1748 Standerdmolen De Roomolen op bolwerk Schinkel afgebrand; herbouw als stellingmolen met dezelfde naam pict
1744 Hollandse Manege aan de Schans aan het eind van de Leidsegracht gebouwd (piqueurschool) pict
1744 Standerdmolen De Wetering vervangen door stellingmolen met dezelfde naam pict
1749 Nieuwezijds Huiszittenhuis verhuist (blijft aan de Prinsengracht) pict
1750 Wipstellingmolen De Hooiberg vervangen door stellingmolen met dezelfde naam pict
1752 Uitbreiding Hoogduitse synagoge; Neie sjoel aan de Muidergracht gebouwd (met koepel) pict
1752 St. Jacobskapel Nieuwendijk afgebroken; Kapelsteeg wordt op termijn Haringpakkerssteeg pict
1753 1755 Generaal Postcomptoir aan de Nieuwezijds Voorburgwal gebouwd (op plaats van de Stads-paardenstallen ; zie 1611) pict
1754 Franse schouwburg aan Overtoomsevaart afgebrand pict
1754 Standerdmolen De Haan op bolwerk Ouderkerk vervangen door stellingmolen De Roode Molen pict
1755 Doolhof Rozengracht opgeheven pict
1755 Oude Stadsherberg in 't IJ afgebroken
1759 Twee stadsvuilwatermolens verplaatst van Funen naar Zeeburg
1761 Franse Manege in de Nieuwe Kerkstraat gebouwd pict
1762 Brand stadhuis op de Dam (zuidvleugel) pict
1765 Standerdmolen De Liefde op bolwerk Sloten vervangen door stellingmolen met dezelfde naam pict
1765 Standerdmolen op bolwerk Karthuizers vervangen door stellingmolen De Kat pict
1766 1768 Nieuwe Korenbeurs, nu van steen, boven water Damrak bij Oudebrug gebouwd; ontwerp Jacob de Witte (stadsbouwmeester) pict
1766 Synagoge Uilenburgerstraat gebouwd pict
1768 Standerdmolen De Blom op bolwerk Rijkeroordt vervangen door stellingmolen De Bloem pict
1769 1770 R.K. Jongensweeshuis aan de Lauriergracht breidt uit pict
1769 1772 Oudeliedenhuis Lutherse Diaconie aan de Nieuwe Keizersgracht gebouwd pict
1769 Muiderpoort van zijn fundament gegleden; vanwege instortingsgevaar afgebroken pict
1770 1771 2e Muiderpoort gebouwd pict
1771 Engelse Episcopale kerk neemt v.m. lakenhal (zie 1626) aan Groenburgwal als kerkgebouw in gebruik pict
1772 Schouwburg Keizersgracht afgebrand pict
1773 1774 Schouwburg Leidseplein gebouwd; ontwerp Jacob de Witte (stadsbouwmeester) pict
1773 1775 Huis onder 't Zeil verbouwd tot Commandantshuis; ontwerp Jacob de Witte (stadsbouwmeester) pict
1774 1778 Occo's hofje (R.K. Gesticht voor Barmhartigheid) aan de Nieuwe Keizersgracht gebouwd pict
1775 1777 Dak van waag op de Dam vervangen door een lager dak; ontwerp Jacob de Witte (stadsbouwmeester) pict
1778 Uitbreiding Hoogduitse synagoge; woonhuizen Dritt sjoel gesloopt en nieuwe Dritt sjoel aan Nieuwe Amstelstraat pict
1779 1782 Nieuwe Werkhuis op Roeterseiland gebouwd pict
1783 1787 Maagdenhuis opnieuw en veel groter opgebouwd pict
1783 Half afgemaakte toren voor de Nieuwe kerk gesloopt tot het fundament pict
1783 Stadsvuilwatermolens bij Blauwhoofd afgebroken
1783 Poortgebouwtje Oudemanhuispoort aan de Kloveniersburgwal afgebroken en vervangen door huidige poort pict
1784 Reguliersgracht gedeeltelijk gedempt (tussen Reguliersdwarsstraat en Herengracht =Reguliersmarkt, 1876 Thorbeckeplein) pict
1785 Kweekschool voor de Zeevaart aan IJ-gracht geopend pict
1786 R.K.schuilkerk De Liefde aan Steenpad gebouwd (Da Costastraat) pict
1787 Nummerhuizen aan Kloveniersburgwal verbouwd; trapgevels vervangen door doorgaande lijst. pict
1787 Kazernebarakken en Infirmerie op Drilveld gebouwd (bij Ossenmarkt, door Pruisische bezetting) pict
1788 1789 Felix Meritis aan Keizersgracht gebouwd pict
1788 Bolwerk Jaap Hannes ingestort pict
1788 Franse schouwburg op Erwtenmarkt gebouwd (Kleine Comedie, Amstel) pict
1789 Oude Nonnensloot ten zuiden van de Grimburgwal (terrein Binnengasthuis) gedempt pict
1790 1791 Bierbrouwerij en Azijnmakerij De Gekroonde Valk op de Hoogte Kadijk gebouwd pict
1790 1791 Hoogduitse schouwburg in Amstelstraat gebouwd pict
1791 s-Lands Zeemagazijn volledig uitgebrand en herbouwd pict
1792 1793 Hersteld Lutherse kerk op de Kloveniersburgwal gebouwd pict
1795 Galgenveld op Volewijck ontruimd pict
1796 1797 Moutmolen De Star (ex Kleine Stinkmolen) op bolwerk Osdorp afgebroken
1796 R.K. schuilkerk De Duifjes aan Prinsengracht gebouwd pict
1796 Kleine Stinkmolen op bolwerk Osdorp afgebroken pict
1799 ±1800 Standerdmolen De Hondt op bolwerk Muiden vervangen door stellingmolen met dezelde naam (ook wel De Drie Princen)
1804 St. Pieterspestkerkhof op Stadsrietlanden aangelegd pict
1808 1809 Overtoomsesluis gebouwd pict
1808 Prinsenhof en Admiraliteitsgebouw ontruimd en tot stadhuis omgebouwd pict
1808 Waag op de Dam afgebroken pict
1808 Stadhuis op de Dam wordt koninklijk paleis voor Lodewijk Napoleon; balkon aangebracht pict
1808 Grote Stinkmolen op bolwerk Nieuwkerk afgebroken
1808 Moutmolen 't Roode Hart op bolwerk Nieuwkerk afgebroken
1810 1814 Caserne St. Charles (geopend als Oranje-Nassau kazerne) gebouwd pict
1810 Op ingestort bolwerk Jaap Hannes exercitieveld ingericht
1813 Stellingmolen De Roomolen op bolwerk Schinkel opnieuw afgebrand en datzelfde jaar herbouwd pict
1814 Stellingmolen De Gooyer verplaatst van bolwerk Oosterbeer naar onderstuk v.m. vuilwatermolen Funen pict
1817 1820 R.K. St. Catharinakerk aan Singel gebouwd pict
1819 1824 Groot Noord-Hollands Kanaal gegraven; Willem I schutsluis 1824 in gebruik genomen pict
1822 Oost-Indisch Zeemagazijn ingestort pict
1823 1824 Middelste drie doorvaarten Hoogesluis tot één gemaakt, met dubbele valbrug pict
1823 1825 Amsterdamse Pijpgas Comp. aan Marnixstraat gebouwd (1834 Imperial Gaz Cy) pict
1825 1829 Aalmoezeniershuis Prinsengracht omgebouwd tot Paleis van Justitie pict
1827 1830 Rijks-Entrepotdok ingericht in deel Nieuwe Rapenburgervaart pict
1827 Engelse Episcopale kerk aan Groenburgwal krijgt nieuwe voorgevel pict
1827 Fabriek van Stoom en andere Werktuigen op Oostenburg ingericht pict
1828 1834 Westerdok aangelegd pict
1829 1830 Jan Roodenpoorttoren afgebroken pict
1829 1832 Oosterdok aangelegd pict
1829 Haringpakkerstoren afgebroken pict
1830 Hamei Leidsepoort afgebroken pict
1830 Administratiegebouw Rijks-Entrepotdok aan Kadijksplein gebouwd pict
1831 Stellingmolen De Palm op bolwerk Haarlem afgebrand en niet meer opgebouwd
1835 Ketjen Zwavelzuurfabriek op bolwerk Sloten en Trapjesschans pict
1836 1845 Hulpbeurs op de Dam pict
1836 Uitbreiding Entrepotdok; Marine Geschutswerf verhuist naar Oostenburg pict
1837 1838 Entrepotdoksluis vervangt Rapenburgersluis als toegang tot Entrepotdok pict
1837 1841 Mozes en Aaronkerk aan Houtgracht gebouwd pict
1837 Societeit Zeemanshoop op de Dam gebouwd pict
1837 Haarlemmerpoort afgebroken pict
1838 1840 Willemspoort (ook wel 5e Haarlemmerpoort genoemd) gebouwd pict
1838 Beurs van Hendrik de Keyser op Rokin afgebroken pict
1838 Artis Natura Magistra geopend op buitenplaats Middenhof in Plantage pict
1838 Stellingmolen De Kraay afgebrand en in 1839 weer opgebouwd
1839 Spoorlijn naar Haarlem geopend; station Eenhonderd Roe in gebruik genomen pict
1840 R.K. kerk 't Boompje aan het Rokin vergroot pict
1840 Westerplantsoen aangelegd aan weerszijde Willemspoort; later noordwaarts verplaatst pict
1840 R.K. schuilkerk Thomas v.Aquino (Het Torentje) aan Singel uitgebreid en gevel herbouwd pict
1840 Vismarkt op de Dam verdwijnt voor bouw Beurs van Zocher; nieuwe vismarkt op Nieuwmarkt pict
1840 Damrak gedempt van Dam tot Papenbrug voor bouw Beurs van Zocher pict
1841 1845 Beurs van Zocher gebouwd pict
1841 Weteringpoort gesloopt en vervangen door barriere; 1842 in gebruik genomen pict
1841 Waskaarsenfabriek De Bijenkorf aan Boerenwetering gebouwd pict
1841 Houten Vishal op Nieuwmarkt/Geldersekade gebouwd pict
1843 Rhijnspoorweg geopen; station Rhijnspoor in gebruik genomen (later Weesperpoortstation) pict
1843 Station Willemspoort geopend, ter vervanging van station Eenhonder Roe pict
1844 Raampoort gesloopt pict
1844 Drijvend badhuis Rokin geopend pict
1844 Stellingmolen De Hond op bolwerk Muiden afgebrand pict
1845 1846 Nieuwbouw stellingmolen De Hond op bolwerk Muiden pict
1845 Stellingmolen De Roomolen op bolwerk Schinkel gesloopt voor bouw Cellulaire Gevangenis; verplaatst n. Tuyn Ypenwoud pict
1846 Zwemschool Westerdoksdijk geopend pict
1846 R.K. kerk De Papagaai aan de Kalverstraat herbouwd pict
1847 1849 Cellulaire Gevangenis op vergroot bolwerk Schinkel gebouwd pict
1847 Hollandsche Gasfabriek Weteringschans gebouwd pict
1848 R.K. Augustijner statie De Star aan het Rusland geopend (vanaf 1929 St. Augustinuskerk) pict
1849 Het Park (later Wertheimpark) in Plantage aangelegd pict
1850 1851 Artis vergroot; hoofdingang verplaatst naar Plantage Kerklaan pict
1850 Rijksacademie Beeldende Kunst op de Stadhouderskade in eerste opzet gebouwd pict
1850 Doklijn van station Rhijnspoor naar Entrepotdok aangelegd pict
1850 Amsterdam verdeeld in 50 buurten; nieuwe huisnummering pict
1851 1855 Hoofdgebouw van Artis aan Plantage Middenlaan gebouwd pict
1851 Meekrapfabriek op Schans bij Muiderpoort gebouwd pict
1851 Societeit Eensgezindheid aan Spui, hoek Nieuwezijds Vioorburgwal geopend pict
1852 1854 R.K. Kerk van het Onbevlekt Hart van Maria (Onze-Lieve-Vrouwekerk) aan Keizersgracht gebouwd pict
1852 Standbeeld Rembrandt onthuld op Kaasmarkt pict
1854 1856 Nieuwe Waalse kerk aan de Keizersgracht gebouwd pict
1854 Goudsbloemgracht gedempt (=Willemsstraat) pict
1855 1856 Nieuwe voorgevel Arti et Amicitia aan Rokin gebouwd (over twee bestaande panden) pict
1855 1864 Paleis voor Volksvlijt aan Weteringschans gebouwd (=Frederiksplein) pict
1855 Nieuwe vleugel aan stadhuis Oudezijds Voorburgwal pict
1855 Nederlandse Bank brengt 3 Vingboons-panden aan de Oude Turfmarkt onder één daklijst pict
1856 1858 Zeemanshuis aan Kadijksplein gebouwd pict
1856 Monument De Eendracht op Dam onthuld (Naatje) pict
1856 Hoofdkantoor Ned. Handels Mij. aan Herengracht, hoek Nw.Spegelstraat vergroot en herbouwd pict
1856 Zaagmolenpoort gesloopt pict
1856 Vleeshal Botermarkt afgebroken pict
1856 Stellingmolen De Son op bolwerk Zeeburg afgebroken
1857 Weesperpoort afgebroken en vervangen door barriere pict
1857 R.K. Kerk De Duif (St. Willibrordus binnen de Veste) vervangt de gelijknamige schuilkerk op die plek pict
1857 Westerhal (Vleeshal) afgebroken pict
1857 Broodfabriek (Sarphati) aan Vijzelgracht gebouwd pict
1857 1858 Langebrug vervangen door vaste brug pict
1858 1859 Sociëteit Concordia bouwt een sociëteitsgebouw aan de Nieuwezijds Voorburgwal (koepel van latere datum) pict
1858 1859 Ooster- en Westerhoofd aangelegd; aanlegplaatsen overzeese lijndiensten pict
1859 Sloot langs Smalle Pad gedempt (= Planciusstraat vanaf 1875) pict
1860 1864 Karthuizerkerkhof geruimd pict
1860 Utrechtsepoort afgebroken en vervangen door barriere pict
1860 Westerbegraafplaats aangelegd (Westzaanstraat) pict
1860 Oude Turfmarkt verbreed en nieuwe brug gelegd naar oostzijde Rokin pict
1861 1863 R.K. kerk De Posthoorn aan de Haarlemmer Houttuinen gebouwd pict
1861 1864 Schutsluis Willem III gebouwd in aftakking Noord-Hollands Kanaal pict
1861 1866 St. Jacobs Gesticht aan Plantage Middenlaan gebouwd pict
1861 1866 Verplaatsing Militair Hospitaal (Infirmerie) van Fredriksplein naar Schans/Sarphatistraat i.v.m. Paleis voor Volksvlijt pict
1861 Anjeliersgracht gedempt (=Westerstraat) pict
1861 Deel Muidergracht gedempt (= v.a. 1873 J.D. Meijerplein) pict
1861 Stellingmolen De Beer op bolwerk Westerbeer afgebrand en niet meer opgebouwd
1862 1863 2e Halvemaansbrug (in steen) gebouwd pict
1862 Stenen Vishal op Nieuwmarkt/Geldersekade gebouwd pict
1862 Doolhof Prinsengracht opgeheven pict
1862 Leidsepoort afgebroken en vervangen door barriere pict
1863 1864 Amsterdamsche Meel- en Broodfabriek aan de Zoutkeetsgracht gebouwd (na 1871 Meelfabriek Holland) pict
1863 Palenrijen in IJ verwijderd
1863 Verbreding Muntsluis ten dienste verkeersstromen Rokin-Vijzelstraat/Reguliersbreestraat pict
1863 Stellingmolen De Ruyter op bolwerk Outenwaal afgebroken
1863 Stellingmolen 't Fortuyn op bolwerk Weesp afgebroken
1863 Stellingmolen De Bul op bolwerk Oosterblokhuis gesloopt voor bouw Amstelhotel pict
1864 1865 Vondelspark aangelegd (in 1876 herbenoemd in Vondelpark) pict
1864 1866 Baangracht tussen Weesperplein en Roetersstraat gedempt (=Valckenierstraat in 1872) pict
1864 Bolwerk Oosterblokhuis geslecht voor bouw Amstelhotel pict
1864 1867 Amstelhotel gebouwd pict
1864 1867 Cavalleriekazerne aan Schans gebouwd (verplaatsing van paardenstallen Fredriksplein naar Sarphatistraat) pict
1864 Nieuwe Prinsengracht door Artis gedeeltelijk gedempt; restanten worden Eendenvijvers pict
1865 1868 Nederlandse Bank, ontwerp W. Froger, op de Oude Turfmarkt gebouwd pict
1865 1872 Oranjesluizen gebouwd pict
1865 1876 Noordzeekanaal aangelegd pict
1865 Laatste deel van de verwaarloosde Begijnensloot gedempt; de naam Gedempte Begijnensloot wordt in 1914 bekrachtigd pict
1865 Eerste van de Engelse huizen afgebroken om doorgang Rokin-Vijzelstraat te kunnen verbreden pict
1866 Oosterbegraafplaats ingericht pict
1866 1e Petroleumhaven op Volewijck ingericht pict
1866 Stellingmolen De Valk op bolwerk Diemen afgebroken voor bouw Mil. Hospitaal pict
1867 1870 Deel Achtergracht gedempt tussen Reguliersgracht en Frederiksplein (=Falckstraat) pict
1867 1870 Eerste deel Kattegat gedempt (=Teerketelsteeg) pict
1867 Physiologisch Laboratorium aan Lazarussteeg (J.D. Meijerplein) gebouwd pict
1867 Rotterdammersloot gedempt (Snoekjesgracht blijft open) pict
1867 Klein deel Spui t.p.v. Nieuwzijds Achterburgwal gedempt i.v.m. demping Nieuwezijds Achterburgwal
1867 Nieuwezijds Achterburgwal gedempt (=Spuistraat) pict
1867 Nieuwe overkappingen scheepswerf 't Kromhout aan de Nieuwe Vaart (Eig. D. Goedkoop) pict
1868 Grimnessesluis afgebroken, inclusief boogbrug pict
1868 Halsteeg verbreed (=Damstraat) pict
1868 Brouwerij De Hooiberg verhuist van Nieuwezijds Achterburgwal naar Stadhouderskade (1873-Heineken) pict
1868 Stellingmolen De Leeuw (Hoge Stenen Molen) op bolwerk Westerblokhuis afgebroken pict
1868 Stellingmolen De Hoop op het Reguliersbolwerk afgebroken pict
1869 1874 Spoorwegbassin gegraven in Stadsrietlanden pict
1869 Stellingmolen De Kat op bolwerk Karthuizers afgebroken
1870 1871 Beierse Bierbrouwerij De Amstel gebouwd (Mauritskade) pict
1870 1871 Kraamkliniek Binnengasthuis aan Oude Turfmarkt gebouwd pict
1870 1872 Societeit Groote Club bouwt eerste pand op de Dam pict
1870 1873 Laatste deel Kattegat gedempt (=Koggestraat) pict
1870 1877 Plempen Stationseilanden CS pict
1870 Gasthuisstraat verbreed door nieuwe rooilijn Groote Club; gaat in 1875 Paleisstraat heten pict
1870 Begraafplaats Zorgvlied aan de Amsteldijk in gebruik genomen pict
1871 1873 St. Willibrordus buiten de Veste aan de Amsteldijk gebouwd pict
1872 1874 Schouwburg Leidseplein verbouwd (stenen bekleding over houten gebouw) pict
1872 1880 Vondelkerk in Vondelstraat gebouwd pict
1872 Amstelgrachtje gedempt (=M.J. Kosterstraat) pict
1872 Deel Schans heringericht tot Marnixstraat pict
1872 Nieuwe Stadsherberg in het IJ afgebroken voor aanleg stationseilanden pict
1872 Spinozastraat gerooid op v.m. bolwerk Weesp voor Ooglijderskliniek (zie 1874) pict
1872 Stellingmolen De Roode Molen (ex De Haan) op bolwerk Ouderkerk afgebroken
1872 Stellingmolen De Hooiberg op bolwerk Slotermeer afgebroken
1873 1874 Twentsche Bank Vereeniging bouwt hoofdkantoor aan Singel/Spuistraat pict
1873 1875 Voorste deel Korenbeurs afgebroken voor verbreding van Damrakkade pict
1873 1875 Op 't Water, de kade langs het Damrak verbreed tot min. 24m pict
1873 1875 Militair Kledingmagazijn aan Schans gebouwd (Sarphatistraat) pict
1873 1879 (Oostelijke) Handelskade aangelegd pict
1873 Kinderziekenhuis aan Sarphatistraat gebouwd (Emma Kinderziekenhuis) pict
1873 Roetersburgwal gedempt (=Roetersstraat) pict
1873 Nieuwe vleugel aan Luthers Weeshuis Herenmarkt (v.m. Nieuwezijds Herenlogement) pict
1873 Achtergevel Bible Hotel aan Damrak vernieuwd en verbreed pict
1873 Nieuwe Looierssloot gedempt (=Fokke Simonszstraat) pict
1873 Stellingmolen De Wetering op bolwerk Wetering afgebroken
1874 1875 Rijksacademie Beeldende Kunst op de Stadhouderskade uitgebouwd pict
1874 1881 Vondelparkpaviljoen gebouwd (Filmmuseum) pict
1874 Ooglijderskliniek aan Spinozastraat gebouwd pict
1874 Waag op Botermarkt afgebroken; herinrichting tot Rembrandtplein pict
1874 Weesper barriere afgebroken en vervangen door brug pict
1874 Stellingmolen De Spiering op bolwerk Amstelveen afgebroken en bolwerk geslecht pict
1875 Langebrug wordt veranderd in een vaste brug (1930 gesloopt wegens demping Rokin) pict
1875 1876 Beweegbaar maken van brug nr.238+239 (nu: Vaz Diasbrug en Hortusbrug) over Nieuwe Herengracht pict
1875 1876 Beurssteeg verbreed door afbraak 2 huizen aan Vijgendam, 6 aan Beurssteeg en 1 op Beurssluis; gaat Beursstraat heten pict
1875 1877 St. Pieterskerkhof in Stadsrietlanden geruimd
1875 1879 Plantage Schouwburg (Schouwburg Van Lier) in de Plantage Franschenlaan gebouwd (inpandig) pict
1875 Standbeeld Rembrandt verplaatst naar Rembrandtplein pict
1875 Gasthuissteeg/-straat verbreed (=Paleisstraat) pict
1875 Uitbreiding Vondelpark tot Amstelveenseweg pict
1875 Elands Stinksloot gedempt (=Lijnbaansstraat) pict
1875 Westerplantsoen ontruimd voor aanleg Westerkanaal pict
1875 Bolwerk Haarlem ingericht als park (vanaf 1912 - 1e Marnixplantsoen) pict
1876 1877 Kweekschool voor Onderwijzers aan Nieuwe Prinsengracht gebouwd pict
1876 1883 (Oude) Houthaven aangelegd pict
1876 1885 Rijksmuseum gebouwd pict
1876 1900? Slechting bolwerken en muren van de vesting Amsterdam; normalisatie Singelgracht pict
1876 Laatse vier Engelse huizen afgebroken (Muntplein) pict
1876 Oudezijds Herenlogement afgebroken voor uitbreiding Binnengasthuis pict
1876 Stilsteeg en Korte Gasthuismolensteeg verbreed; gaat net als Gasthuisstraat ook Paleisstraat heten pict
1877 Gebouwtje Semaforendienst op Kamperhoofd bij Schreierstoren gebouwd
1877 1879 Verenigingsgebouw (kerk) van de vrije Gemeente aan de Weteringschans gebouwd (Paradiso) pict
1877 Hamer- en Brouwershof aan de Marnixstraat gesticht pict
1878 Nieuwbouw Kweekschool voor de Zeevaart geopend pict
1878 Stadswaterkantoor (v.m. Zeerecht) op de Oude Teertuinen afgebroken
1878 Deel Nieuwe Prinsengracht tussen Muidergracht en Artis gedempt (=Plantage Prinsen-, sinds 1963 Pl. Westermanlaan) pict
1878 Stellingmolen De Bloem verplaatst naar Haarlemmerweg, waar hij nu nog staat pict
1878 Stellingmolen De Vervanger op bolwerk De Bogt afgebrand en niet meer opgebouwd
1879 1880 Universiteit verhuist naar de Oudemanhuispoort (De Poort) pict
1879 1880 Panoramagebouw aan Plantage Middenlaan gebouwd pict
1879 1880 Bolwerk Blauwhoofd geslecht en heringericht tot Barentszplein pict
1879 1884 N.H. Koepelkerk Stadhouderskade bij Leidsebosje gebouwd pict
1879 Stellingmolen De Bok op bolwerk Blauwhoofd afgebrand en niet meer opgebouwd
1880 Rotterdammerbrug (#150) over Singelgracht geplaatst pict
1880 Hollandse Manege aan Marnixstraat afgebroken pict
1880 Gereformeerde Bloemgrachtkerk (Schipperskerk) gebouwd pict
1880 Stellingmolen De Kraay op bolwerk Sloterdijk gesloopt en verplaatst naar Westbroek
1881 1882 Parkschouwburg aan Plantage Doklaan gebouwd pict
1881 1882 Hollandse Manege verhuist van Schans naar Vondelstraat; oude manege afgebroken pict
1881 1889 Centraal Station gebouwd pict
1881 Panopticum in de Amstelstraat gebouwd pict
1881 Aquarium van Artis aan Plantage Middenlaan gebouwd pict
1881 Franse Manege in de Nieuwe Kerkstraat afgebroken
1881 Mariniersplein geplempt pict
1882 1883 Nieuwbouw Doelen Hotel op de plaats van Brack's Doelen Hotel, Kloveniersdoelen en muurtoren Swygh Utrecht pict
1882 1889 De Gekroonde Valk op de Hoogte Kadijk afgebrand en weer opgebouwd pict
1882 Westersuikerraffinaderij aan de Van Noordtkade gebouwd pict
1882 Muurtoren Swygh Utrecht afgebroken pict
1882 Laatste deel Spui gedempt pict
1882 Houtgracht en Leprozengracht gedempt (= Waterlooplein vanaf 1883) pict
1882 N.H. Muiderkerk aan Linnaeusstraat gebouwd pict
1882 Nieuwe Diaconieweeshuis aan Stadhouderskade gebouwd pict
1882 Houtgracht gedempt (=Waterlooplein vanaf 1883) pict
1882 1883 Leidsegracht doorgegraven tot Singelgracht pict
1882 1884 Oude Haarlemmersluis afgebroken en Martelaarsgracht gedempt; i.c.m. dempen Nieuwezijds Voorburgwal pict
1883 1884 Damrak gedempt van Beurs van Zocher tot 8m voorbij de Oudebrug; Korenbeurs gesloopt pict
1883 1884 Nieuwezijds Voorburgwal gedempt pict
1883 1888 Concertgebouw gebouwd pict
1883 R.K. kerk De Krijtberg aan het Singel gebouwd pict
1883 3e Blauwbrug in steen gebouwd pict
1883 Bible Hotel sterk uitgebreid en nieuwe ingang gekregen aan wat later Beursstraat gaat heten pict
1883 1884 Damrakkade verbreed tot minimaal 24m pict
1883 1885 Imperial Continental Gas Association bouwt gasfabriek aan de Haarlemmerweg (Westergasfabriek) pict
1884 1885 Barlaeus Gymnasium aan Weteringschans gebouwd pict
1884 1887 R.K. basiliek St. Nicolaas aan Prins Hendrikkade gebouwd pict
1884 Evangelisch Luthers Diaconessenhuis aan de Weteringschans gebouwd pict
1884 Martelaarsgracht gedempt pict
1885 1886 In Wittenburgervaart stroken geplempt pict
1885 1887 Imperial Continental Gas Association bouwt gasfabriek aan de Linnaeuskade (Oostergasfabriek) pict
1885 R.K. kerk De Liefde aan Da Costakade gebouwd pict
1885 Oetgenssloot gedempt (=1e Oosterparkstraat) pict
1886 1888 Die Port van Cleve aan de Nieuwezijds Voorburgwal krijgt een nieuwe voorgevel pict
1886 R.K. Dominucuskerk aan de Spuistraat gebouwd pict
1886 R.K. St. Bonifatiuskerk aan Kastanjeplein gebouwd pict
1886 Alexanderplein, -straat en -kade gerooid op v.m. bolwerk Outenwaal pict
1887 1887 Theater Carré gebouwd pict
1887 1888 Gereformeerde Keizersgrachtkerk gebouwd pict
1887 1889 R.K. kerk De Posthoorn uitgebreid tot de Haarlemmerstraat pict
1887 St. Elisabethsgesticht voor ongeneeslijk zieken op de Mauritskade gebouwd pict
1888 Manege Nieuwe Kerkstraat afgebroken
1888 1889 Afbraak Diaconieweeshuis aan de Amstel (Vlooienburg) en herbouw kleiner jongensweeshuis op dezelfde plek pict
1889 1890 Victoriahotel aan Damrak/Prins Hendrikkade gebouwd pict
1889 1890 Oude Kinkerbrug #169 over de Singelgracht voor de Kinkerstraat gebouwd pict
1889 1891 Hollandsche Gasfabriek Weteringschans afgebroken en Nicolaas Witsenkade bebouwd pict
1889 1891 R.K. kerk Maria Magdalena aan Spaarndammerstraat gebouwd pict
1889 Gereformeerde Funenkerk aan de Zeeburgerstraat gebouwd pict
1889 Rozengracht gedempt pict
1889 Zaagmolensloot gedempt (=Albert Cuypstraat) pict
1889 Begin bouwrijp maken van geannexeerde gebied buiten de Buitensingel pict
1890 1892 Westerpark aangelegd tussen Haarlemmertrekvaart en spoorlijn Haarlem pict
1890 Schouwburg op Leidseplein afgebrand pict
1891 Gebouwtje Semaforendienst op Kamperhoofd bij Schreierstoren gesloopt
1891 1892 Het Poolsche Koffiehuis uitgebreid tot Hotel Polen van Kalverstraat tot Rokin pict
1891 1892 Wilhelminagasthuis aan de 1e Helmersstraat gebouwd pict
1891 1894 Nieuwe Stadsschouwburg op Leidseplein gebouwd pict
1891 Elandsgracht gedempt pict
1891 Huishoudschool aan het Zandpad geopend pict
1892 1893 Artis Schouwburg aan de Plantage Middenlaan gebouwd (na 1895 Hollandsche Schouwburg) pict
1892 1894 Nieuwe Oosterbegraafplaats in de Watergraafsmeer aangelegd pict
1892 1895 Stedelijk Museum in de Paulus Potterstraat gebouwd pict
1892 1896 Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente bouwt kantoor aan Damrak (Berlage's Algemeene; later C&A) pict
1892 1896 Beurspassage ontstaan door overbouwing van de Baafjessteeg door Berlage's Algemeene (1905 officieel Beurspassage) pict
1892 Ons Huis in de Rozenstraat geopend pict
1894 Warmoesgracht gedempt voor aanleg Raadhuisstraat pict
1895 1896 Hotel/Grand Café Parkzicht opm de Stadhouderskade/Hobbemastraat geopend (voorloper Parkhotel) pict
1895 1899 Nieuw postkantoor Nieuwezijds Voorburgwal gebouwd pict
1895 Palmgracht gedempt pict
1895 Lindengracht gedempt pict
1896 1897 Graansilo Korthals Altes op de Silodam gebouwd (Westerdoksdijk) pict
1896 Verbreding golfbreker in IJ tot IJ-kade (Java-/KNSM-eiland) pict
1897 Oude Looierssloot gedempt (=3e Looiersdwarsstraat) pict
1898 1903 Beurs van Berlage gebouwd pict
1898 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis gesticht pict
1898 Stellingmolen De Victor op bolwerk Rijk afgebroken pict
1899 1901 Rijkspostspaarbank in Van Baerlestraat gebouwd pict
1899 Café De Bisschop op de Dam verbouwd en vergroot (nieuwbouw krijgt de spotnaam De Vulkachel) pict
1899 Huidenvettersloot gedempt pict
1900 1901 Overtoomsevaart gedempt (=Overtoom) pict
1900 Gemeente Amsterdam opent Zuidergasfabriek aan de Korte Ouderkerkerdijk pict
1901 1902 Laatste uitbreiding Bible Hotel (met vijf percelen ten zuiden ervan) pict
1902 1903 Oranjekerk in de 2e V.d.Helsstraat gebouwd pict
1902 1903 Floratheater in de Amstelstraat gebouwd pict
1902 Rembrandttheater aan het Rembrandtplein geopend pict
1903 1904 Ziekenhuis der Vereniging Gereformeerde Ziekenverpleging in de Terhaarstraat gebouwd (vanaf 1928 Julianaziekenhuis) pict
1903 Beurs van Zocher afgebroken pict
1903 Begin aanplempen deel Eilandsgracht voor de verdubbeling van het spoor langs Haarlemmer Houttuinen pict
1905 Oosterbegraafplaats geruimd voor bouw Tropeninstituut  pict
1906 De Gekroonde Valk op de Hoogte Kadijk opnieuw afgebrand en weer opgebouwd pict
1906 Kon. Waskaarsenfabriek De Bijenkorf aan Boerenwetering afgebroken pict
1908 Muurhuizen rond Nieuwe kerk deels gesloopt pict
1908 Nieuwezijds Kapel afgebroken pict
1908 Oldenbarneveldtgracht gedempt pict
1909 1914 Deel Lijnbaansgracht tussen Leidseplein en Zieseniskade gedempt (=Klein-Gartmanplantsoen) pict
1910 1911 Diamantbeurs aan Weesperplein gebouwd pict
1910 1912 Hirsch&Cie bouwt groot nieuw modemagazijn op het Leidseplein pict
1910 Cinema Parisien geopend (eerste bioscoop in Amsterdam) pict
1911 1912 Zochers beurs, Vijgendam, Commandantshuis en Beurspoortje afgebroken pict
1911 Bible Hotel afgebroken voor bouw Effectenbeurs pict
1912 1914 Sociëteit De Groote Club op de Dam opnieuw opgebouwd pict
1912 1914 De Bijenkorf gebouwd pict
1912 1914 Sint Bernardusgesticht aan Marnixstraat gebouwd pict
1912 N.H. kerk Nieuwezijds Kapel aan Rokin opnieuw maar kleiner herbouwd pict
1912 Velox Rijwielschool aan Hobbemakade geopend (Zuiderbad) pict
1912 R.K. Tichelkerk en klooster aan de Lijnbaansgracht gebouwd pict
1912 Begin bouwrijp maken gebied Voor-, Midden- en Achterweg (Frederik Hendrikbuurt) pict
1913 1915 Gebouw Industria van de Industrieel Club aan de Dam gebouwd pict
1913 1916 Scheepvaarthuis gebouwd pict
1914 1915 Peek & Cloppenburg aan Dam gebouwd pict
1914 1919 Distelbuurt (A'dam-Noord) gerooid en bebouwd pict
1914 Dammonument (Naatje) afgebroken pict
1914 Koloniaal Etablissement aan Westerdok gebouwd pict
1914 Drijvend Badhuis Rokin afgebroken pict
1914 Veiligheidsmuseum aan Hobbemastraat gebouwd pict
1915 Polman's Huis verbouwd en uitgebreid tot restaurant, hotel, kantoren- en zalencentrum (in 1952 door Krasnapolsky gekocht) pict
1916 1918 Amsterdams Thehuis Voor Arbeiders (ATVA) aan de Marnixstraat gebouwd pict
1916 1921 Stroken geplempt in Kattenburgervaart (in fasen) pict
1916 1926 Koloniaal Instituut voor de Tropen aan Mauritskade gebouwd pict
1917 1919 Floradorp tussen Buiksloterweg en V.d.Pekstraat gebouwd pict
1917 1920 Amsterdams Lyceum aan het Valeriusplein gebouwd pict
1917 1926 Verbreding Vijzelstraat door sloop westelijke huizenwand (raadsbesluit 1907) pict
1917 Noodwoningenpark Obelt aan de Grasweg in Noord betrokken pict
1917 Vogeldorp aan de Meeuwenlaan in Noord gebouwd (deels noodwoningen) pict
1918 Lloyd Hotel aan de Oostelijke Handelskade gebouwd pict
1919 1921 Tuindorp Oostzaan in de Noorder IJ-polder gebouwd pict
1919 1926 Nieuw hoofdkantoor Nederlandsche Handels Maatschappij aan verbrede Vijzelstraat gebouwd (De Bazel) pict
1919 Openbare Leeszaal en Bibliotheek aan de Keizersgracht geopend pict
1919 Panopticum in de Amstelstraat sluit: bovenverdieping Amsterdamsche Bank, beneden Centraal Theater  pict
1921 Passagekantoor KLM op het Leidseplein geopend pict
1921 Wittenburgerhoofd geplempt pict
1921 Theater Tuschinski in de Reguliersbreestraat geopend pict
1922 Nederlands Historisch Scheepvaartmuseum in de De Lairessestraat/Corn. Schuytstraat geopend pict
1923 Museum van den Arbieid aan de Marnixstraat geopend pict
1923 Van den Pekbuurt tussen V.d.Pekstraat en Ranonkelkade in Noord gebouwd pict
1924 1926 Tuindorp Nieuwendam in Noord gebouwd pict
1924 Polderhuis aan de Stadhouderskade/Boerenwetering gesloopt pict
1925 Damplantsoen aangelegd pict
1926 1927 Geldkantoor Posterijen aan de Nieuwezijds Voorburgwal gebouwd (later: Rijkstelefoondienst, Food Plaza) pict
1926 1928 Grand Hotel Centraal gebouwd (Carlton Hotel) pict
1926 1928 Centraal Gebouw A.M.V.J. aan Leidsebosje gebouwd pict
1926 Jan van Galenpark aan de Jan van Galenstraat geopend (vanaf 1939 Erasmuspark) pict
1927 1928 Olympisch Stadion gebouwd voor Spelen '28 pict
1927 1929 Gebouw Atlanta gebouwd pict
1927 Overkluizing van het Singel voor het Koningsplein; de buiten gebruik zijnde Heiligewegsluis mede overkluisd pict
1928 1932 Nieuwe Dieppark aangelegd (Flevopark sinds 1943) pict
1928 R.K. Jezuitenkerk De Zaaier gebouwd pict
1929 1930 Café-Restaurant Parkzicht verbouwd en uitgebreid tot Parkhotel pict
1929 Paleis voor Volksvlijt aan Weteringschans afgebrand en afgebroken; galerij blijft staan pict
1929 Noodwoningenpark Obelt aan de Grasweg in Noord opgeruimd
1930 1931 Standbeeld Domela Nieuwenhuis opgericht pict
1930 1931 Wolkenkrabber op Daniël Willinkplein gebouwd (Victorieplein) pict
1930 1932 Tuindorp Buiksloot in Noord gebouwd pict
1930 1932 Berlagebrug gebouwd pict
1930 1934 Centrale Markthallen aan de Jan van Galenstraat gebouwd pict
1930 Showroom Citroen op het Stadionplein gebouwd pict
1930 Alhambra bioscooptheater geopend pict
1932 1934 Nieuwbouw Heineken Brouwerij aan de Stadhouderskade pict
1933 1934 Nieuwbouw Dam, hoek Damrak op de plaats van café De Bisschop pict
1933 1934 Vijzelgracht in fasen gedempt pict
1933 1937 Deel Rokin tussen Dam en Langebrug in fasen gedempt pict
1934 1935 City theater aan het Kleine-Gartmanplantsoen gebouwd pict
1934 Cineac Reguliersbreestraat geopend pict
1935 Doelensluis vernieuwd; zeven bogen verwijderd en liggerbrug tussen landhoofden in de plaats daarvan pict
1935 Van Heutz monument op Olympiaplein bij Apollolaan onthuld pict
1936 1939 Amstelstation gebouwd pict
1937 1939 Nieuw Muiderpoortstation aan verhoogde spoordijk gebouwd pict
1937 Oude Muiderpoortstation gesloopt pict
1938 1939 Stroken Oosterdok geplempt voor wegverbreding Prins Hendrikkade pict
1938 Verdere overkluizing Singel t.p.v. Muntplein voor nog meer wegdek pict
1938 Cineac Damrak geopend pict
1939 Rijksverzekeringsbank aan de Apollolaan geopend pict
1939 R.K. St. Catharinakerk aan Singel afgebroken pict
1943 Rembrandttheater aan het Rembrandtplein afgebrand pict
1946 Deel Weespertrekvaart gedempt
1949 1950 Plaatselijke verbreding Oostelijke Handelskade in fasen
1949 Passagekantoor KLM op het Leidseplein gesloopt pict
1950 1954 Rotterdammerbrug (#150) vervangen door andere tweedehandse brug pict
1950 Eilandskerk op Bickerseiland afgebroken pict
1956 1956 Onthulling Nationaal Monument op de Dam pict
1956 Verdere versmalling Kattenburger- en Wittenburgervaart pict
1956 Motel Amsterdam aan de Haagweg gebouwd (Sloterweg 535) pict
1957 1965 Havengebouw aan de De Ruijterkade gebouwd pict
1957 1968 IJ-tunnel gebouwd pict
1957 Busstation voor streekvervoer ingericht aan de Marnixstraat (NZH) pict
1958 1962 Hilton hotel aan de Apollolaan gebouwd pict
1960 1962 Uitbreiding hoofdkantoor Citroen op het Stadionplein pict
1960 1966 Universiteitsbibliotheek van de UvA aan het Spui gebouwd pict
1961 1966 Coentunnel gebouwd pict
1962 1965 Plaatselijke verbreding Prins Hendrikkade t.p.v. Schreierstoren en Buitenkant pict
1962 Busstation voor streekvervoer ingericht aan de Wibautstraat/v.Musschenbroekstraat (NBM) pict
1963 1968 C & A Brenninkmeijer aan het Damrak (De Algemeene) afgebrand; tijdens nieuwbouw noodwinkel boven Damrak pict
1963 1968 Nieuwbouw C & A Brenninkmeijer aan het Damrak  pict
1965 Centraal Theater sluit; gebouw afgebroken voor de nieuwbouw van de Amsterdamse Bank pict
1965 Rapenburgwal gedeeltelijk gedempt pict
1967 1968 Maria Magdalenakerk aan de Spaarndammerstraat gesloopt pict
1968 Markengracht gedempt (=Valkenburgerstraat) pict
1968 Houtkopersburgwal tijdelijk gedempt; Joden Houttuinen verdwenen (Maupoleum) pict
1969 1973 Van Gogh Museum aan de Paulus Potterstraat gebouwd pict
1972 N.H. Koepelkerk Stadhouderskade bij Leidsebosje afgebroken pict
1975 Rotterdammerbrug (#150) vervangen door nieuwe pict
1975 Funenkerk aan de Zeeburgerstraat afgebroken pict
1977 Hotel Polen afgebrand pict
1978 Opengraving Houtkopersburgwal; nieuwe kade (op andere plaats) heet weer Joden Houttuinen pict
1979 Twentse Bank Singel/Spuistraat afgebroken voor bouw UvA Faculteit der Letteren pict
1995 Van Hasseltkanaal (beide delen) gedempt en Van Hasseltweg gerooid pict
1564 Gasthuismolen afgebroken
1762 Brand in het stadhuis op de Dam op 2 oktober, aan de kant van de Gasthuissteeg