Fotoquiz Amsterdam - Theo Bakker's Domein

Theo Bakker's DomeinHieronder staat een historische foto of prent van een topografische situatie in Amsterdam en u raadt om welke gebouw, straat, plein, gracht, enz. het gaat. Hieronder staat ook een link, waarmee u de oplossing kunt doorsturen. De eerste goede oplossing wint en stuurt dan, na mijn uitnodiging, de volgende opgave in. De foto of prent haalt u uit de rijke collectie van het Stadsarchief Amsterdam. Uw keuze ligt in principe binnen de Singelgracht of u bent van mening dat elke Amsterdammer de situatie moet herkennen. Als de afbeelding van buiten de Singelgracht is zal dat uitdrukkelijk vermeld worden.

De winnaar van vorige week was Aaldrik Zaaiman. Hieronder zijn afbeelding voor week 22. Stuur uw oplossing via deze link.

Aaldrik zoekt zijn onderwerpen in de stad van vandaag, zo ook deze keer. Zagen wij dit straatje niet eerder langskomen in de quiz? Waar stond de fotograaf?

Oplossing vorige week: Houtkopersburgwal 1-6, met tussen 3 en 4 de toegang tot de Batavierstraat

Rechts op de foto de kopse kant van een huizenblok tussen de Batavier- en de Uilenburgerstraat. De woningen in de straten stonden meestal rug aan rug.
Het Raadsbesluit van 1916 om tot een grote sanering van de straten op Uilenburg te komen, luidde een periode in van systematische sloop van 333 panden in de Uilenburger- en de Batavierstraat. Het gehele bouwblok tussen deze twee straten werd gesloopt. Daar werd de huidige Nieuwe Uilenburgerstraat voor in de plaats aangelegd. De oneven zijde van de Nieuwe Uilenburgerstraat kreeg totaal nieuwe bebouwing met o.a. een badhuis annex sectiepost van de Stadsreiniging en een schoolgebouw op de hoek van de nieuw gerooide Nieuwe Batavierstraat. Een groot deel van de Nieuwe Uilenburgerstraat wordt ingenomen door een bakstenen woningblok in late Amsterdamse School stijl (deze tekst had u eerder kunnen lezen bij de uitslag van de Oudejaarsquiz).

De brug is de Steenvoetsluis; Aaldrik stuurde mij bijgaande recente foto; een tekening van de brug vindt u in de Beeldbank.

Deze brug voert naar de Uilenburgersteeg die op haar beurt op de Jodenbreestraat uitkomt.
Hieronder een compilatie van buurtkaarten P en Q. De Houtkopersburgwal is enkelzijdig en dus doorgenummerd; daar tegenover lag de Joden Houttuinen die gesloopt is en alleen nog in naam bestaat. De rode stip geeft de positie van de fotograaf aan, die de quizfoto rond 1912 maakte.

Eye Filminstituut

Promotiefilm voor de Passage Bioscoop in Amsterdam in de herkansing.

De link naar het filmpje ging verloren..., bitje gekanteld heet dat. Omdat het de moeite van het aanschouwen waard is nog een keer:

Klik de afbeelding om af te spelen

Deze week honderd jaar geleden

Zondag 24 en maandag 25 mei - Algemene vergadering van den Vrijzinnig Democratische Bond (VDB)
Een aantal leden van de conservatieve Liberale Unie splitsen zich in 1892 af en vormen de Radicale Bond, geleid door Willem Treub. Het breekpunt met de conservatief liberalen was het streven naar algemeen kiesrecht.
In 1901 volgde een tweede afsplitsing uit de Liberale Unie. Ook die afsplitsing was een direct gevolg van het door de vergadering blokkeren van het door het bestuur voorgestelde streven naar algemeen kiesrecht voor mannen én vrouwen. De uitgetreden liberalen zochten contact met de Radicale Bond en richtte met hen de nieuwe partij Vrijzinnig Democratische Bond op. Het gezelschap was nog steeds progressief liberaal maar dat komt niet meer in de naam tot uitdrukking.
Het ontstane vehikel wordt graag gezien als de voorloper van D66.

De VDB streefde naar hervormingen op diverse vlakken, zoals de rol van het kapitalisme in de samenleving, het algemeen kiesrecht en dan vooral het vrouwenkiesrecht (o.l.v. Aletta Jacobs) en de instelling van het stelsel van sociale zekerheid en staatspensioen.
Toenadering van de VDB tot de SDAP om een meerderheidskabinet te vormen was mislukt. Van 1905-’08 en vanaf 1913 maakte de VDB deel uit van liberale minderheidskabinetten. In die tweede periode werd de basis gelegd voor invoering van de eerder genoemde stokpaardjes algemeen kiesrecht, vrouwenkiesrecht (1919) en staatspensioen.

Na de Eerste Wereldoorlog ontwikkelde de partij zich tot bestrijder van extreme partijen en denkbeelden. Daartoe hoorde niet alleen de NSB maar ook de RK-Staatspartij. De militante opstelling van de VDB was voldoende om tijdens de Tweede Wereldoorlog verboden te worden.

Na de oorlog fuseerde de VDB met de SDAP, waaruit de PvdA ontstond. Ook hiermee waren niet alle liberalen tevreden en in 1947 stapte een groot aantal van hen weer uit de PvdA en richtte de Partij van de Vrijheid (PvdV) op, o.l.v. Pieter Oud. Deze partij ging in 1948 op in de nieuw opgerichte VVD, eveneens o.l.v. Pieter Oud (foto).

Nadat in 1953-’54 vergeefs geprobeerd was de VDB opnieuw op te richten volgde in 1966 de oprichting van D66. Daarbij werd, net als bij de VDB, angstvallig de term ‘liberaal’ vermeden.

http://www.geschiedenis24.nl/ovt/afleveringen/2007/Ovt-16-12-2007/De-Vrijzinnig-Democratische-Bond.html

Oude afleveringen

Week 01

Week 14

Week 27

Week 40

Week 02

Week 15

Week 28

Week 41

Week 03

Week 16

Week 29

Week 42

Week 04

Week 17

Week 30

Week 43

Week 05

Week 18

Week 31

Week 44

Week 06

Week 19

Week 32

Week 45

Week 07

Week 20

Week 33

Week 46

Week 08

Week 21

Week 34

Week 47

Week 09

Week 22

Week 35

Week 48

Week 10

Week 23

Week 36

Week 49

Week 11

Week 24

Week 37

Week 50

Week 12

Week 25

Week 38

Week 51

Week 13

Week 26

Week 39

Oudejaarsquiz

Weeknummers die dit jaar nog moeten verschijnen betreffen opgaven van vorig jaar.
Het heeft geen zin oplossingen van oude quizvragen in te sturen. De uitslagen zijn immers al gepubliceerd.

Als snelheid belangrijk is zou het prettig zijn als u precies wist wanneer de nieuwe opgave geplaatst wordt. Dat kan !   U kunt zich op de mailinglijst laten zetten via deze link.