Fotoquiz Amsterdam - Theo Bakker's Domein

Theo Bakker's DomeinHieronder staan drie historische foto's of prenten van topografische situaties in Amsterdam en u raadt om welke gebouw, straat, plein, gracht, enz. het gaat. Hieronder staat ook een link, waarmee u de oplossing kunt doorsturen. De foto's of prenten komen uit de rijke collectie van het Stadsarchief Amsterdam. De keuze ligt in principe binnen de Singelgracht of ik ben van mening dat een beetje Amsterdammer de situatie moet herkennen. Als de afbeelding van buiten de Singelgracht is zal dat uitdrukkelijk vermeld worden.

Hieronder tien historische foto's voor week 52. Dit is weer een oudejaarsquiz, die wat langer tijd vergt. Heeft u wat gezelligs te doen tussen de maaltijden door. Stuur uw oplossing vóór volgende week vrijdag via deze link.

1.

Deze serie foto's hebben een thema, d.w.z. in de beschrijving komt hetzelfde (deel van een woord voor. Dat u eerst moet zien te raden en daarna zoekt u wat gerichter.

Gevraagd zijn straatnamen of anderszins de locatie, huisnummer hoeft niet.

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

Had ik al gezegd dat niet alle foto's binnen de Singelgracht gemaakt zijn? Deze zeker niet.

7.

 

8.

 

9.

 

10.

De oplossing van vorige week

1.

We kijken over de Brouwersgracht naar het zuidwesten, de Lindengracht op. De drie huizen links staan op de kop van het Papeneiland; het huis, dat slechts half in beeld is, is het bekende café 't Papeneiland. Het ging uiteraard om de gedempte Lindengracht.

Meer over dit rijtje huizen en het café in Papeneiland.pdf

2.

Studenten van de M.T.S. maken een begin met het dempen van het Rokin. Dat staat tenminste als bijschrift bij deze foto in de Beeldbank. Gezien de hoeveelheid personen met een hoed op helpen er ook nog andere stadgenoten.
Het gaat om het eerste gedeelte van het Rokin, dat in 1933 gedempt werd (tweede deel 1937). De steeg die in het midden uitkomt is de Cellebroedersteeg.

3.

Rozengracht, gezien naar de Westertoren.
Over de demping van de Rozengracht waren de aanwonenden meer dan verheugd. Sterker nog, de vlaggen gingen uit toen het besluit bekend gemaakt werd.

Competitie

Er waren in totaal 72 punten te verdienen sinds week 28. Het zijn nog steeds dezelfde drie deelnemers die alles goed hebben: Ria Scharn, Anneke Huyser en Robert Raat en ik vind dat een hele prestatie. Met respectievelijk 68 en 67 punten volgden Dolf van Wijngaarden en Fons Paulsen. Daarna gaapte toch wel een groot gat. Met de poging verschil te maken in week 50, het verhaal over zeeweringen door de eeuwen heen, kwam er enige tekening in de strijd. De te verdienen bonuspunten gingen naar Ria, Robert en Dolf. Omdat het antwoord van Ria het meest uitgebreid was en ook een goed gedocumenteerde tweede insteek bevatte vind ik dat zij deze competitie dankzij deze bonus gewonnen heeft. Volgend jaar weer iets anders.

Waar is of was...?

Bitumenweg

We kijken vanaf de Overtoom naar het noorden over de Nassaukade. Links komen de Eerste en Tweede Helmersstraat op de kade uit. Rechts is het kantoorgebouw van de Gemeentetram Amsterdam net buiten beeld gebleven.

De eerste met het goede antwoord was Maaike de Graaf, die ook nog wist te vertellen dat de Nassaukade in 1923 geasfalteerd werd en dat dit een proef in Amsterdam betrof.

Hier onder de nieuwe opgave.

De nieuwe opgave is ingezonden door Ruud van der Sluis en komt uit zijn collectie foto's uit het NDSM-Werfmuseum. Dat het meteen duidelijk is: de foto hoort er niet thuis en is aan het Stadsarchief geschonken. Het gaat wel om iets maritiems en de locatie is zeker niet binnen de Singelgrachten. Ruuds speurzin heeft al een paar details in de foto geduid. Die mogen voor u evenzovele hints zijn.
"Achter de mannen is water te zien met een aantal binnenvaartschepen en daarachter een verhoging. Vanwege het schip dat daar weer achter ligt kan de verhoging alleen maar een dijk voorstellen. Op de dijk rechts van het schip, net achter de betonmolen staat een bouwwerkje. Ik heb lang genoeg bij de NS gewerkt om hierin een seinhuis te zien. Omdat het om een groot schip gaat moet het dus in een daarvoor geschikte haven liggen. Het was dus zoeken naar een dijk die door twee waters werd omgeven".
Stuur uw oplossing via deze link.

Geschiedenis Online Prijsvraag

Tot 30 december kunt u stemmen op de beste geschiedenis-site of -app van het jaar 2014. bekijk de kandidaten en breng uw stem uit. Er zijn diverse sites die zich speciaal richten op Amsterdam, waaronder ook deze. Andere trouwe bezoekers van deze quizpagina onderhouden zelf ook een site die gekandideerd is, zoals Amsterdamse Grachtenhuizen, Wendingen-Platform Amsterdamse School, Amsterdam Cultuur-Historische Vereniging en Joods Amsterdam. U vindt ook nog talloze sites over omstreken (Waterland) en randgebeuren (Damslachtoffers).

Carol vaart weer....

Oplossing vorige week:

Carol voer door de Leliegracht richting Herengracht.

De eerste met het goede antwoord was Rodrigo Vivian.

Bouwplaats

Niet binnen de Singelgracht maar net er buiten. De fotograaf is geen onbekende van u. Als u er eenmaal uit bent waar dit geweest moet zijn, kunt u vast ook raden welke molen op de foto staat. De Beeldbank vertelt dat niet, maar het is niet echt moeilijk. Uw oplossing via deze link.

En dan nog even dit...

De quizfoto nr.1 van twee weken geleden en de oplossing vorige week hielden de gemoederen bezig. Het bijschrift bij de prentbriefkaart in de Beeldbank luidt: "...Het hoekpand links is Singel 403...". Niet dus, het was 409.
De foto van de afbraak van het hoekpand, die bij de oplossing te zien was, betrof dit pand 409 maar in werkelijkheid werd de doorsteek van Spui naar het Singel verruimd door afbraak van vijf panden, Singel 405-409 en Spui 18-20 (links in rood gemarkeerd). Zoals uit deze plattegrond blijkt bleef het pand 403 - met er tegen aan Spui 16 - staan. Beide panden samen vormen het café-restaurant waar ik het over had. Op de plattegrond is ook te zien dat al dat gebreek maar een bescheiden verbreding van de doorsteek opleverde.

Uiteraard heeft deze spraakverwarring niet geleid tot fout rekenen van oplossingen.

Metamorfose

Dit is de Middenweg. Dit is echt de Middenweg, maar een andere dan u misschien voor ogen staat. Dit was ooit de Zaagmolenbuurt en vandaag heet het hier Frederik Hendrikstraat.
De molen is paltrokmolen De Jager, precies op de plek waar de kruising Frederik Hendrikstraat en Van Oldenbarneveldtplantsoen kwam. Ik zeg plantsoen maar dat begon zijn leven als gelijknamige gracht, in 1883 gegraven en in 1908 gedempt. Dit grachtje zou van Nassaukade tot de Kostverlorenvaart doorgegraven worden maar kwam niet verder van de Fred.Hendrikstraat. Daar stond tot 1907 deze molen in de weg.
De huizen op de achtergrond staan er nog, net als de bebouwing rechts van de molen.

Deze week honderd jaar geleden

Woensdag 23 december 1914 - Tewaterlating van het passagiersschip ss. 'Venezuela' van de Koninklijke West-Indische Maildienst (KWIM) op de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij (NSM) aan de 3e Conradstraat. Het betrof bouwnummer 132. Het lag in de bedoeling dat er nog twee schepen gebouwd zouden worden volgens dezelfde tekeningen: de Colombia (ook bij de NSM) en de Ecuador (bij De Schelde-Vlissingen). De afmetingen:
Lengte over alles: 115,84m
Holte: 14,78m - Breedte: 8,38m
Diepgang: 2,13m (gemiddeld)
Waterverplaatsing:  8410t (Engelse ton)
Bouwkosten: ƒ1410350,-

De Venezuela was uitgevoerd als vracht-/passagiersschip met een Werkspoor stoominstallatie en bood plaats aan 55 passagiers 1e klas en 4 passagiers 2e klas.
Zowel de proeftocht als het vertrek waren, ondanks dat Nederland neutraal was en het schip aan stuur- en bakboord van de neutraliteitskenmerken was voorzien, niet zonder risico’s. 
Later fuseerde de KWIM met de KNSM, maar bleef voorlopig onder eigen identiteit doorvaren. Nog later werd het schip bij de KNSM-vloot gevoegd en kreeg het de dubbele witte band op de schoorsteen.
Met dank aan het NDSM Werfmuseum.

Donderdag 24 december 1914 - Huldiging van Herman Heijermans in de Stadsschouwburg ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Voor deze gelegenheid werd in de Stadsschouwburg "Op Hoop van Zegen" opgevoerd en de schouwburg was die donderdag tot de laatste plaats bezet. De opvoering was helemaal niet vanzelfsprekend, want de raad van bestuur had dat tot die dag tegengehouden, bang om de subsidie kwijt te raken al er een zo volks stuk opgevoerd werd. Na het polsen van de betrokkenen, waaronder ook de koningin, werd toestemming gegeven.
Lees hier over de afloop van de huldiging.

Op de foto de beeldhouwer Gerrit Jan van der Veen werkend aan de buste van Heijermans (1931).

Oude afleveringen

Week 01

Week 14

Week 27

Week 40

Week 02

Week 15

Week 28

Week 41

Week 03

Week 16

Week 29

Week 42

Week 04

Week 17

Week 30

Week 43

Week 05

Week 18

Week 31

Week 44

Week 06

Week 19

Week 32

Week 45

Week 07

Week 20

Week 33

Week 46

Week 08

Week 21

Week 34

Week 47

Week 09

Week 22

Week 35

Week 48

Week 10

Week 23

Week 36

Week 49

Week 11

Week 24

Week 37

Week 50

Week 12

Week 25

Week 38

Week 51

Week 13

Week 26

Week 39

Oudejaarsquiz

Weeknummers die dit jaar nog moeten verschijnen betreffen opgaven van vorig jaar.
Het heeft geen zin oplossingen van oude quizvragen in te sturen. De uitslagen zijn immers al gepubliceerd.

Wilt u deze quiz elke week ontvangen? Dat kan ! U kunt zich op de mailinglijst laten zetten via deze link.