weekblad-logo

week 52-2016

Fotoquiz snelste

De snelste met het goede antwoord op de opgave van vorige week was Wim Huissen. Van hem komt dan ook de nieuwe opgave. De vraag is:

Over welk water ligt deze brug?

Oplossingen via deze link

Foto: Stadsarchief Amsterdam

Oplossing vorige week

De fotograaf staat in de Nieuwe Wagenstraat en kijkt de Korte Wagenstraat in. Die komt uit op de Korte Marnixstraat. Na de annexatie van 1896 was de Gemeente Amsterdam doende dubbele straatnamen te verwijderen en als gevolg daarvan kregen veel straten andere namen. Op 7 juli 1909 waren deze twee aan de beurt. De Nieuwe Wagenstraat, tussen Haarlemmerplein en Brouwersgracht, heette voorheen gewoon Wagenstraat, maar daar was er al een van. De Korte Wagenstraat heette voorheen Schapensteeg en ook daar was er al een van. Het toeval wil dat beide straten in de buurt van het Rembrandtplein liggen. Alhoewel..., toeval? Het Rembrandtplein was net als het Haarlemmerplein ooit een wagenplein. Wagenplein???


Goede oplossingen kwamen van Wim Huissen, Ria Scharn, Arjen Lobach en Aschwin Merks.

Fotoquiz: Anja's keuze

Als we nog even mogen refereren aan het verhaal over stoepen is deze foto van Anja Post heel illustratief. Een straatje met simpele houten steektrappen, maar om de hoek schijnt het chiquer te zijn, gezien de stenen stoep.

In welke straat is de stenen stoep?
Hoe heet de straat met de houten trappen?

Uw oplossing via deze link

Oplossing: Gerard's keuze

De poort naar dit binnenterrein staat in de Tweede Constantijn Huygensstraat 56. De inpandige huizen hebben de nummers 58-62.

Goede oplossingen kwamen van Arjen Lobach, Ton Hupkens, Hans van Efferen, Maaike de Graaf, Anneke Huijser, Aschwin Merks en Hanneke Overing.

Heeft u ook een opvallende foto gevonden?

Laat ons meegenieten en stuur hem naar de redactie. Graag via deze link en alléén via deze link a.u.b.

Fotoquiz Wat? Waar?

Waar bevindt zich deze poort?
Wat bevindt zich achter de poort?

Oplossingen graag via deze link

Foto: BMZ; bron: Stadsarchief Amsterdam

Oplossing vorige week

 

Dit politiebureau no.33 stond in de Oudebrugsteeg 16. Naarmate er steeds meer bereden politie gebruik maakte van motorvoertuigen was het dichte net van politiebureau's en politieposthuizen niet meer nodig en bijna elk jaar werden er een of meer gesloten. Ook dit bureau verdween en t.g.v. de bouw van de Beurs van Berlage werd het gebouw verhoogd en omgebouwd tot Bureau voor Handelsinlichtingen. Het opende gelijk met de Beurs in 1903.
Herkent u het nu? Als we zeggen wat het tweede antwoord is vast wel.

"Ick waek", "De cost gaet voor de baet uyt" en "Omnibus idem".

Goede oplossingen kwamen van Fons Baede, Maaike de Graaf, Carol de Vries, Anna Denekemap, Arjen Lobach, Wim Huissen, Kees Huyser, Ria Scharn, Otto Meyer, Hans van Efferen, Ton Brosse, Anneke Huijser, Harry Snijder, Aschwin Merks, Ron Huissen, Ruud Fontijn, Gerard Beerman en Hans Goedhart.

Met de camera op pad...

Weer eens een vaarfoto van Carol de Vries. Links hebben we net een stukje van een straatnaambord laten staan en ogenschijnlijk is er tussen dit rijtje van vijf huizen en het witte pand helemaal rechts ook een opening naar een straat. Zo'n kort rijtje..., dat moet te vinden zijn.

Aan welke gracht staat dit rijtje huizen?
Hoe heet de straat die vóór het witte huis begint?

Uw oplossing graag via deze link

Foto: Carol de Vries

Foto van vorige week

Tussen Kadijken loopt van de Hoogte Kadijk naar de Laagte Kadijk en er staan maar een paar huizen.

De hints die we aankondigden waren de naam van het café: Entrepot Bar en het reclamebord erboven voor Vollenhovens Bier. Die brouwerij van Vollenhoven was een eindje verder op de Hoogte Kadijk en dat Entrepot verwees naar het Entrepotdok tussen de Laagte Kadijk en Artis. In feite was dat het verlengde van de Rapenburgergracht. Op de foto is links achter de achterkant van een pakhuis aan dat Entrepotdok te zien.

Goede oplossingen kwamen van Arjen Lobach, Anna Denekamp, Maaike de Graaf, Ria Scharn, Otto Meyer, Ruud Fontijn, Hans van Efferen, Ton Brosse, Anneke Hujser, Harry Snijder, Aschwin Merks en Hans Goedhart.

Oudejaarsquiz 2016

De oudejaarsquiz van dit jaar is samengesteld door Ria Scharn. Zij laat 12 foto's zien van gebouwen en het is aan u de oorspronkelijke naam of bestemming van dat gebouw te raden. Voorbeeld: bij een foto van het paleis op de Dam vult u in "Stadhuis van Amsterdam". U noteert de eerste letter van uw antwoord, geen lidwoorden gebruiken. De 12 letters vormen in de volgorde van de foto's een belangrijk begrip voor Amsterdam, zeker voor de deelnemers aan deze wekelijkse quiz. Het is niet gezegd dat alle gebouwen er nog staan!

Het gaat niet om snelheid bij deze quiz; u heeft de tijd tot vrijdag 30 december a.s. Onder de goede inzenders wordt op die dag via loting een winnaar vastgesteld. Die ontvangt van ons een proefabonnement van een jaar op het tijdschrift Ons Amsterdam. De winnaar wordt op 31 december uitgenodigd ons zijn NAW-gegevens bekend te maken, zodat het abonnement op naam gesteld kan worden. Als u zeker weet dat u 31 december geen e-mail kunt ontvangen verzoeken wij u de adresgegevens gelijk met de oplossing mee te sturen.

1.

Hoe heet het gebouw in het midden?

Foto: Stadsarchief Amsterdam

2.

Wat is de naam van het brede lichtgekleurde pand in het midden?

Foto: Stadsarchief Amsterdam

3.

Wat is de naam van dit hoge gebouw?

Foto: Stadsarchief Amsterdam

4.

Hoe heet het gebouw dat hier rechts meteen aan de gracht grenst?

Foto: Stadsarchief Amsterdam

5.

We zien een gebouw in de sneeuw. Hoe heet het?

Foto: Stadsarchief Amsterdam

6.

Wat is de naam van dit grote gebouw?

Foto: Stadsarchief Amsterdam

7.

Ook hier weer: hoe heet het gebouw?

Foto: Stadsarchief Amsterdam

8.

Welk gebouw is dit?

Foto: Stadsarchief Amsterdam

9.

Ook hier weer. De naam van dit pand is….?

Foto: Stadsarchief Amsterdam

10.

Hoe worden deze huizen genoemd?

Foto: Stadsarchief Amsterdam

11.

Wat zien we hier aan de overkant van de gracht?

Foto: Stadsarchief Amsterdam

12.

Welk pand is dit?

Foto: Stadsarchief Amsterdam

Zo, dat waren ze. Als u de letters achter elkaar zet ontstaat een woord van 12 letters. Stuur ons alleen dat woord via deze link

Als u rond oud & nieuw geen computer binnen bereik heeft, noteer dan naast de oplossing uw adres en postcode.

Er wordt namelijk via loting een correcte inzending beloond met een abonnement Ons Amsterdam voor 1 jaar en dat moet op naam gesteld kunnen worden.

Deze week honderd jaar geleden

Vrijdag 29 december 1916 - In de opmaat naar de grote annexatie van 1921 wordt de onteigeningswet voor de uitbreiding van de Havens West ook door de Eerste Kamer aangenomen. Zoals eerder gemeld zijn behalve gebieden in Amsterdam ook delen van Zaandam en Sloten onderdeel van de uitbreidingsplannen. De wet zal nu spoedig gepubliceerd worden.

Zondag 31 december 1916 - Het Algemeen Handelsblad schrijft: "Heden viert een van de merkwaardigste Nederlanders, voor velen beroemd, door anderen verfoeid, bij iedereen bekend, zijn 70ste jaardag. Namelijk de socialistenleider Ferdinand Domela Nieuwenhuis, schrik van al wat ordelievend was in Nederland. Een absolute, intransigente, onverzoenlijke geest. Een felle apostel- en strijdersnatuur, niets en niemand ontziend, altijd alleen het einddoel in 't oog houdend en nooit een streep wijkend van den rechten weg daarhenen, links noch rechts".

Er zijn die zondag twee feestvergaderingen in het Concertgebouw.
In de wetenschap dat ze snel van hem verlost zullen zijn toont de SDAP zich mild en is bereid de oude man te fêteren. De bestuurgeile SDAP is echter vervreemd geraakt van Domela door te marchanderen met coalitiepartners. Waar hebben we dat toch vaker gehoord?

In 1928 besluit men een standbeeld voor hem op te richten op het Nassauplein. De maker is Johan Polet, de onthulling in 1931.

Oude afleveringen

Hieronder weer een keuzemenu naar oude afleveringen van het jaar 2016. De keuze '2015' leidt naar de laatste aflevering van 2015, met onderaan een eigen menu voor dat jaar.

2015 wk01 wk02 wk03 wk04 wk05 wk06 wk07 wk08 wk09 wk10 wk11 
wk12 wk13 wk14 wk15 wk16 wk17 wk18 wk19 wk20 wk21 wk22 wk23 
wk24 wk25 wk26 wk28 wk29 wk30 wk31 wk32 wk33 wk34 wk35 wk36 
wk37 wk38 wk39 wk40 wk41 wk42 wk43 wk44 wk45 wk46 wk47  wk48
wk49 wk50 wk51 wk52                

Wilt u zelf ook eens grasduinen in bijna 400.00 afbeeldingen van Amsterdam? Bezoek het Stadsarchief Amsterdam online.

 
Aanmelden voor deze digitale uitgave    -    Afmelden voor deze digitale uitgave