weekblad-logo

week 15-2016

Fotoquiz snelste

Ria Scharn was de snelste het juiste antwoord op de opgave van vorige week en dus was het aan haar een nieuwe te bedenken.
Zij geeft het volgende als clou weg: Dit gebouw is inmiddels verdwenen, maar de onderkant met de bogen is blijven staan. Welk gebouw staat hier nu en hoe heet het?
Ze bevestigt ook dat dit binnen de Singelgracht is. Foto: Stadsarchief Amsterdam (SAA).

Waar en wat is dit?
Wat is de naam van het gebouw dat nu op het onderstuk staat?

Oplossingen via deze link.

Oplossing vorige week

Dit hoekje is al een paar keer langsgekomen. Dit is de Krom Boomssloot, hoek Dijkstraat.

Goede oplossingen kwamen van Ria Scharn, Aschwin Merks, Carol de Vries en Han Mannaert.

Fotoquiz: webmasters keuze

U moet het deze keer van uw "neus" hebben. Van deze huizen staat er geen enkele meer overeind. Het is ook nèt buiten de Singelgracht, dat vooraf!! Foto: Stadsarchief Amsterdam

Waar is dit?

Uw oplossing via deze link.

Ook u kunt afbeeldingen insturen als opgave voor deze rubriek. Graag via deze link.

Oplossing: Dick van der Kroon's keuze

Een foto van de bouw van brug#63 (Nieuwe Wercksbrug) over de Prinsengracht vóór de Rozengracht. Het hoekhuis staat aan deze beide grachten, waarvan de Rozengracht toen net gedempt was. Links van het hoekpand is Prinsengracht en rechts daarvan Rozengracht. De pijlers van de brug geven de vaarrichting aan.
Op de foto hiernaast worden alle panden die nog overeind staan afgedekt door bomen, maar neemt u maar aan dat er nog flink wat gespaard zijn gebleven.

Goede oplossingen kwamen van Arjen Lobach, Ivonka Ciepielak en Ria Scharn.

Fotoquiz Wat? Waar?

Vorige week hadden we 't over Herman Missët en dat zijn aquarellen vandaag zo'n 400-600 euro doen op veilingen. Dit is er één van, gefotografeerd door het glas heen en daarom wat bleekjes en vlekkerig op deze foto. Mogelijk dat u aan de naar een brug oplopende wallekant kunt herleiden waar dit is. Er staan vaten en kisten op de wallekant. Een beurtvaarder? Singel of Prinsengracht? Venduhuis De Eland kwam niet verder dan "huizen aan gracht".

Weet u waar dit is?

Oplossingen graag via deze link. Foto: Erwin Meijers

Oplossing vorige week

Houtkopersburgwal vanaf nummer 1 in richting Uilenburgerstraat. Het geveltje waar we recht tegen aan kijken staat er nog steeds en wel op het terrein van Diamantslijperij Gebroeders Boas.

Goede oplossingen kwamen van Kees Huyser en Ria Scharn.

Met de camera op pad...

De fotograaf is onbekend, de foto komt van Pinterest.com. Eigenlijk zou dit een metamorfose worden maar dat maken we volgende week wel af. Nu eerst deze tussenfase. Daarvoor en daarna zag de straat er beter uit.

Waar is dit?

Uw oplossing graag via deze link.

Foto van vorige week

Van Diemenstraat, niet ver van de hoek Van Neckstraat. Dat is de Zeeheldenbuurt die nu deel uitmaakt van de buurt Westerpark. De muurschilderingen op vier panden aan de Van Diemenstraat hebben betrekking op de drie pogingen van Willem Barentsz om een weg naar Indië te vinden langs de "Noord" en die in 1596 een winter lang moest bivakkeren op Nova Zembla en op deze reis het leven liet.

Lees meer....

Goede antwoorden kwamen van Maaike de Graaf, Ria Scharn, Rodrigo Vivian, Ruud Fontijn en Arjen Lobach.

Nieuw

Vorig jaar in week 15 kondigden we een uitgebreider stuk aan over de Da Costabuurt die ook wel Réveilbuurtje wordt genoemd. Ria Scharn is geboren in die buurt en zij wierp zich op een beschrijving ervan. Het is zowaar een heel document geworden dat binnen de site is opgenomen als onderdeel van de 19de-eeuwse stadsuitbreiding.

Klik de omslag om te lezen.

Erg jammer is dat de initiator van dit stuk over het Réveilbuurtje, Roelof Weide, onlangs is overleden. We zullen nooit weten of het resultaat enigszins beantwoordt aan zijn idee.

Elandsgracht in beeld

In de metamorfose van week 8 van dit jaar kwam de demping van de Elandsgracht ter sprake. We konden geen behoorlijke foto van een zojuist gedempte Elandsgracht vinden en behielpen ons met een recente Street View. Nu is er toch een foto opgedoken die we hierbij plaatsen. Hij blijkt gemaakt te zijn door George Breitner rond 1900. Foto: elandsgracht.com

Hulp gevraagd

Op de quizpagina van week 11 spraken we over het bezoek dat koningin Wilhelmina met gemaal en dochter aan de Stadsdrukkerij bracht op 2 november 1922. Bovenstaande foto is op diezelfde dag genomen tijdens de rijtoer er naar toe of tijdens de uitgebreide toer die het gezelschap na afloop maakte. U kunt de route lezen in een krantenbericht van die dag. Klik hier om dat te lezen. Uw mening waar deze foto genomen is, horen we graag via deze link. Mede namens Arjan van www.kepie.nl vast bedankt.

Genomineerd voor de sloop

Deze week de ergernis van drie deelnemers tegelijk. Het "Telefoongebouw" op het Singel, hoek Raadhuisstraat. Daar hoeven we niet veel aan toe te voegen; wit is geen kleur voor een grachtenpand. Wit is sowieso geen kleur, we weten het.
Er gloort hoop voor hen die dit pand de ogen uitsteekt. Als we de bouw- en sloopactiviteit op dit punt bekijken zal ook dit pand slechts een bescheiden aantal decennia volmaken en weer vervangen worden. Links de situatie vanaf 1985, hieronder die van 1895 en 1906.

Theo van den Boogaard (die van de Sjef van Oekel-strips) tekende ooit welke puinhopen de schrikreacties kunnen veroorzaken door toedoen van zoveel witte gebouwen rond één kruispunt. Dat zijn de letteren-faculteit (14 dagen geleden in deze rubriek), het Witte Huys en het telefoongebouw.

Wat steekt u de ogen uit als u door de binnenstad loopt/fiets/rijdt? Wij nodigen u uit ons mee te laten gruwen van wat u een doorn in 't oog is. Alles is goed; laat ons weten waarom u het object zo verschrikkelijk vindt of u schrijft er verder niets bij en wij bedenken zelf wat tekst erbij. Uw reactie a.u.b. via deze link.

Deze week honderd jaar geleden

Een magere week, de tweede volle week van april 1916. Of het moet het aanvaarden door de Gemeenteraad zijn van een legaat ten behoeve van de Universiteitsbibliotheek van de Gemeente Universiteit Amsterdam. Dat werd ter beschikking gesteld door Dr. Johan Sasse Azn. die in december van datzelfde jaar nog zou overlijden. Sasse (1863-1916) was de antropoloog die meende op het eiland Urk de "oer-Nederlander" ontdekt te hebben. Sasse begon zijn loopbaan als huisarts in Sloterdijk maar permitteerde zich later - net als zijn vader - zich geheel aan de antropologie te wijden.

Lees meer daarover...

In het Algemeen Handelsblad van 13 april 1916 evalueert ene M.F.Visser de watersnoodramp van januari dat jaar en vergelijkt die met eenzelfde ramp in februari 1825, waarbij het Kinselmeer ontstaat. Visser zet in een grafiek uit wat de overeenkomsten en verschillen zijn en stelt vast dat bij een minder hoge waterstand en slechts één dijkdoorbraak (t.p.v. het Kinselmeer) de gevolgen in 1825 veel omvangrijker zijn (1825 water tot Westzaan, 1916 "slechts" tot Oostzaan) en meer schade aanrichten. Lees zelf zijn relaas als u geïnteresseerd bent.

Oude afleveringen

Hieronder weer een keuzemenu naar oude afleveringen van het jaar 2016. De keuze '2015' leidt naar de laatste aflevering van 2015, met onderaan een eigen menu voor dat jaar.

2015 wk01 wk02 wk03 wk04 wk05 wk06 wk07 wk08 wk09 wk10 wk11
wk12 wk13 wk14 wk15                

Wilt u zelf ook eens grasduinen in een kwart miljoen afbeeldingen van Amsterdam? Bezoek het Stadsarchief Amsterdam online.

 
Aanmelden voor deze digitale uitgave    -    Afmelden voor deze digitale uitgave