weekblad-logo

week 10-2016

Fotoquiz snelste

Anneke Huijser was de snelste met het juiste antwoord op de vraag van vorige week. Van haar komt dan ook deze nieuwe opgave. De vraag is:

In welke straat staat de fotograaf?
Welke steeg kijken wij in?

Oplossingen via deze link.

Foto: Stadsarchief Amsterdam

Oplossing vorige week

De foto is genomen op de Voormalige Stadstimmertuinen. We zien hoe een koets op 2 november 1922 Wilhelmina, Prins Hendrik en de 13-jarige prinses Juliana afzet voor de ingang van de Stadsdrukkerij.

Goede oplossingen kwamen van Anneke Huijser, Ria Scharn en Robert Raat.

Fotoquiz loting

Roel Koning werd uitgenodigd een nieuwe opgave voor deze rubriek te bedenken. Zijn vraag bij deze foto luidt simpelweg:

Waar?

Roel heeft een deel van de foto afgesneden om er geen weggevertje van te maken. Hij zegt er wel bij dat de foto volgens hem buiten de Singelgracht gemaakt is.

Uw oplossing via deze link.

Oplossing vorige week

Toevallige samenloop van omstandigheden? We zien hier de demping van de Palmgracht in september 1895. Dat had u kunnen lezen in de metamorfose van vorige week waar uitgerekend de Palmgracht aan de beurt was. De foto is op de 20ste van die maand gemaakt door Jacob Olie Jbzn.

Goede oplossingen kwamen van Arjen Lobach, Ria Scharn, Maaike de Graaf, Aschwin Merks, Jan Snijders, Anneke Huijser en Robert Raat.

Fotoquiz Wat? Waar?

Deze foto is buiten de Singelgracht genomen.

Waar is dit?

Oplossingen graag via deze link. Foto: Stadsarchief Amsterdam

Oplossing vorige week

Bouw Paleis voor Volksvlijt 1864

Er zijn toch nog een heel aantal quizdeelnemers die iets van de molens van Amsterdam weten. De Hooge Steenen Molen op bolwerk Westerblokhuis deed wonderen.

U kunt "alles" over de bolwerk-molens lezen door onderstaande omslag van de PDF te klikken.

Goede oplossingen kwamen van Hans van Noort, Dick van der Kroon, Maarten Helle, Ria Scharn, Roel Koning, Ger Theuns, Erwin Meijers, Arjen Lobach, Anna Denekamp, Aschwin Merks, Maaike de Graaf, Ton Brosse, Anneke Huijser en Robert Raat.

Met de camera op pad...

Deze foto is van Facebook geplukt. Geen idee wie hem maakte maar u weet vast wel waar de fotograaf stond?

Waar?

Uw oplossing graag via deze link.

Foto van vorige week

Carol heeft de straatnaambordjes ook apart gefotografeerd. U kunt dus zelf vaststellen wat de antwoorden op de vragen hadden moeten luiden.

In de afgelopen weken zijn al twee keer buurtjes langsgekomen met luxe herenhuizen in een strook grond links en rechts van het Paleis voor Volksvlijt. Dat zulke chique huizen langs Westeinde en Oosteinde staan is algemeen bekend. Dat die strook van Amstel tot Weteringsplantsoen loopt is dat minder. De gemeente Amsterdam gaf Dr. Sarphati een concessie om hier een buurt met fraaie huizen, ruime straten en veel groen van te maken. Op het geslechte bolwerk Westerblokhuis bijvoorbeeld werd ook een serie huizen voor de gegoede stand gebouwd en daar heeft Carol bovenstaande foto van gemaakt. Wat echter een klein probleem voor de bouwers was..., er stonden al een aantal kleine huisjes en een villa in het zgn. Florapark (tek.links:bron: SAA). Die waren gebouwd op het voormalige terreplein van het bolwerk. Daar werd omheen gebouwd en aan twee kanten kwamen doorgangan naar de achtergelegen huisjes. Zo is het straatje Achter Oosteinde ontstaan; vanaf de Sarphatikade geven twee stegen toegang tot die straat. Om enigszins royale huizen aan de Amstel te kunnen bouwen werden stroken Amstel en Singelgracht geplempt (1858). De foto betreft de huizenrij aan de Singelgracht.
Het heeft maar een haartje gescheeld of hier had de Cavaleriekazerne gestaan die uiteindelijk verderop langs de Sarphatistraat is gekomen. B&W stelden voor aan de halstarrige minister van Oorlog toe te geven. Die zette zijn zinnen op deze plek waar de cavalerie al een hele tijd zat, maar de Raad besliste anders. Een strook grond tussen de bolwerken Muiden en Diemen werd aangewezen.
Een tweede bestemming, die dit buurtje bedreigde toen het al gebouwd was, waren de plannen na 1930 om op de plaats van het afgebrande Paleis voor Volksvlijt het nieuwe stadhuis van Amsterdam te bouwen. Dat diende dan helemaal tot aan de Amstel te reiken. Alle woningen zouden dan weer afgebroken moeten worden, inclusief Oosteinde en deze Sarphatikade. Dat vond de Raad toch weer zonde van het geld en de stadhuisplannen verdwenen weer op de lange baan. Een plan voor een stadhuis binnen Oost- en Westeinde uit 1939 van arch. Jac v.d.Bos werd als te benauwd afgewezen.

Op de luchtfoto hieronder de rokende puinhoop van het Paleis voor Volksvlijt. Daarachter het buurtje waar hier boven sprake van is.

Goede antwoorden kwamen van Maarten Helle, Anneke Huijser, Ton Brosse en Aschwin Merks.

Ton Brosse deed nog wat eigen foto's bij zijn antwoord. De goede waarnemer had misschien al het beeldbouwwerk aan de gevel opgemerkt en Ton fotografeerde dat ooit. Linksboven een bovenlicht met lantaarn. Foto's: Ton Brosse

Amsterdam in Gesprek - interview Stadsarchief

Woonschool Asterdorp, een Amsterdamse geschiedenis van verheffing en vernedering - 6 maart a.s.
In 1927 verrees Asterdorp, een wijk voor ‘ontoelaatbaren’, aan de noordkant van het IJ. Om de wijk stond een muur, daarachter lag een ideaal: verheffing van de armste, lastigste arbeiders tot beschaafde burgers. Aan de hand van archiefonderzoek, verslagen van opzichteressen en gesprekken met oud-bewoners heeft Stephan Steinmetz deze geschiedenis van binnenuit onderzocht. Klik de foto links voor meer details

Waterlandse melkschuitjes - lezing

Amsterdam Historische Vereniging organiseert dinsdag 8 maart a.s. om 20.00 uur  een lezing over de Waterlandse melkschuitjes. Lees hun persbericht voor meer informatie.

Nieuwe rubriek! Genomineerd voor de sloop

Een nieuwe rubriek waar u hopelijk aan gaat deelnemen. Wat steekt u de ogen uit als u door de binnenstad loopt/fiets/rijdt? Het idee werd aangereikt door Ria Scharn die meteen de daad bij het woord voegde en de eerste aflevering vulde. Dat werd zo uitgebreid dat het complete artikel is opgenomen in het Jaarboek 2016.

Ria nomineert het Radisson Blu Hotel in het Rusland voor de sloop. Dat wil zeggen, de partijen die aan het Rusland staan. In het begeleidend artikel schetst Ria de geschiedenis van de ruimte die het hotel nu inneemt. Om te beginnen het Gildehuis van de huidekopers, dan RK-kerk De Star, papierpakhuizen van Proost en Brandt en dan het SAS Hotel, dat vandaag Radisson Blu heet. Ze laat zien met welke misleidende artist impression de hoteldirectie het stadsbestuur over de streep kreeg.

Klik hier om aflevering 2 van het Jaarboek 2016 te lezen.

Wij nodigen u uit ons mee te laten gruwen van wat u een doorn in 't oog is. Alles is goed; laat ons weten waarom u het object zo verschrikkleijk vindt of u schrijft er verder niets bij en wij bedenken zelf wat tekst erbij. Uw reactie a.u.b. via deze link.

Deze week honderd jaar geleden

Weet u nog van de inhechtenisneming van de hoofdredacteur van de Telegraaf, Kick Schröder? (tek.links) Lees anders nog even week 49 van 2015. Daar was overigens vrijspraak op gevolgd.
Op vrijdag 10 maart 1916 veroordeelde de Rechtbank hem wegens belediging van de Minister van Landbouw (Folkert Posthuma) tot een boete van ƒ25,-. Voor hetzelfde "vergrijp" kreeg de hoofdredacteur van Het Volk, Eduard (Eidje voor intimi) Polak (SDAP; foto links) een boete van ƒ50,-. Waar ging het deze keer om?

In Rb Amsterdam 10-3-1916, NJ 16, p. 312, werd een krasse uitspraak over de toenmalige minister van landbouw, nijverheid en handel beledigend geoordeeld. Naar aanleiding van zijn beleid rond de melkvoorziening in de hoofdstad - het waren de jaren van de voedseldistributie gedurende de Eerste Wereldoorlog - schreef een journalist in De Telegraaf onder meer de volgende woorden over de bewindsman: ’"Het Volk" van gisteravond noemt den zoetemelkschen dictator, die zijn boertjes als een zorgzame vader en een teedere moeder verzorgt kortweg een "schavuit", die het was, omdat hij tenslotte de macht in zijn onbekwame en besmeurde handen had (...).’ Voorts schreef de journalist over ’het walgelijke gedraai van dezen minister’ en het ’jammerlijke geknoei van dezen Boeren-minister’. De Amsterdamse rechtbank achtte deze uitlating in strijd met de artt. 266 j° 267 (oud) Sr, daar zij ’een aantasting [is] van de zedelijke waarde van iemand, die aan het hoofd staat van een departement, en derhalve beledigend [is]’.

Oude afleveringen

Hieronder weer een keuzemenu naar oude afleveringen van het jaar 2016. De keuze '2015' leidt naar de laatste aflevering van 2015, met onderaan een eigen menu voor dat jaar.

2015 wk01 wk02 wk03 wk04 wk05 wk06 wk07 wk08 wk09 wk10    

Wilt u zelf ook eens grasduinen in een kwart miljoen afbeeldingen van Amsterdam? Bezoek het Stadsarchief Amsterdam online.

 
Aanmelden voor deze digitale uitgave    -    Afmelden voor deze digitale uitgave