weekblad-logo

week 20-2016

Fotoquiz snelste

De snelste met het goede antwoord op de opgave van vorige week was Arjen Lobach. Van hem komt dan ook de opgave van deze week. Dat is er weer een uit de Beeldbank die nog niet beschreven is. Spaart u zich dus de moeite die op te zoeken. Maar zo moeilijk lijkt ons dit niet.

Waar is dit?

Oplossingen via deze link

Oplossing vorige week

Haarlemmerdijk 1-9; het hoekhuis is Korte Prinsengracht 22. Het hele blok huizen tussen Korte Prinsengracht en twee naamloze stegen, met de percelen Haarlemmerdijk 1-11 (inpandig), Korte Prinsengracht 22-36 en Vinkenstraat 2-12 (inpandig) werd afgebroken om plaats te maken voor een omvangrijk appartementen-gebouw. Daarin kwamen opnieuw winkels op de begane grond, waaronder een supermarkt van Simon de Wit die later opging in Albert Heijn.

Han Mannaert stuurde nog deze foto van de pandjes voor de afbraak. Daar stonden een paar fraaie voorbeelden van oorspronkelijke (1665-1670) laagbouw tussen van - toen - 300 jaar oud.

Foto: Stadsarchief Amsterdam

Wim Huissen stuurde nog een overdruk van één van zijn artikelen voor de wijkkrant Jordaan & Gouden Reael in 2010. Die aflevering ging over de diverse winkels op de Haarlemmerdijk. Hij gebruikte daarbij nota bene dezelfde foto als de quizfoto van vorige week. Klik hier om dat artikel te lezen (pag.8).

Goede oplossingen kwamen van Arjen Lobach, Anna Denekamp, Kees Huyser, Maaike de Graaf, Ria Scharn, Jos Mol, Otto Meyer, Anneke Huijser, Carol de Vries, Wim Huissen, Menno van Ham, Robert Raat en Han Mannaert.

Fotoquiz: Dick's keuze

Dick van der Kroon heeft een verzameling etsen van eind 17de, begin 18de eeuw in bezit. De maker verklappen we (nog) niet.

Waar is dit?
Wat is er allemaal te zien?

Uw oplossing via deze link.

U kunt ook zelf afbeeldingen insturen als opgave voor deze rubriek. Graag via deze link.

Oplossing: Erwin's keuze

Deze prentbirefkaart laat de Spuistraat zien ter hoogte van de Huiszittensteeg (helemaal rechts). Links is de achterkant van het Koninklijk Postkantoor (1854; aan de Nieuwezijds Voorburgwal) te zien. Dit blok, tot aan brouwerij De Hooiberg (Die Port van Cleve) is tussen 1895 en 1897 gesloopt voor de bouw van een nieuw hoofdpostkantoor. Dat opende zijn deuren nog net in de 19de eeuw, nl. in 1899.

Goede oplossingen kwamen van Arjen Lobach, Fons Baede, Anna Denekamp, Ria Scharn, Robert Raat en Kees Huyser.

Fotoquiz Wat? Waar?

Vandaag gaat het hier heel wat minder gezapig aan toe. Toe...? Zei ik "toe"?

Foto: Stadsarchief Amsterdam

Wat? Waar?

Oplossingen graag via deze link.

Oplossing vorige week

Bouwfoto Rijksmuseum.
Achter de bouwplaats is het waterrijke landschap van de Mennonietensloot met zijn vele balkhavens te zien. Links achter de schoorsteen van de Waskaarsenfabriek. Op de voorgrond is nog een bruggetje te zien dat voorheen in de Buitensingel lag, over de doorgang van Mennonietensloot naar de Singelgracht. Aan het gebouw zelf zou de tweedeling van het gebouw met tussenliggende onderdoorgang opgevallen kunnen zijn.

Dit kaartje van de situatie in 1900 met daarin geprojecteerd de Mennonietensloot, geeft een goed beeld van wat op de quizfoto nog te zien is. De Waskaarsenfabriek staat helemaal bijna onderaan aan de Boerenwetering (Hobbemakade). Het bruggetje vindt u op onderstaand plattegrondje middenboven.

Goede oplossingen kwamen van Kees Huyser, Arjen Lobach, Ria Scharn, Han Mannaert, Anneke Huijser en Jaap Schoen.

Met de camera op pad...

 

Ook deze week een foto van Carol de Vries. Enig idee?

Waar is dit?

Uw oplossing graag via deze link.

Foto van vorige week

Maarten Jansz. Kosterstraat 7. Daar zijn we al eerder geweest maar dit keer is de fotograaf het straatje ingelopen. De Google camera-auto heeft dat nog niet gedaan om een Street View te produceren en daarom moet je er al geweest zijn om dit te herkennen.

Arjen Lobach meende dat, als we toch her en der slopen in de stad, we nummer 5 links naast dit hoekpand wel mee kunnen nemen.

Goede antwoorden kwamen van Arjen Lobach, Kees Huyser, Anna Denekamp, Maaike de Graaf en Anneke Huijser.

YouTube - Amsterdam fietsstad

Amsterdam fietsstad.

Klik de afbeelding links om te starten.

Uitgeverij Stokerkade

Een boek over het hergebruik van gevelelementen van gesloopte panden. Dat is onder puristen een heus discussiepunt, maar daar willen wij niets van weten. Alles beter dan betonnen bunkers binnen de Singelgracht! De schrijver van dit boek mengt zich ook in de discussie. De hoofdmoot is natuurlijk een groot aantal geslaagde herplaatsingen. Bekijk de preview en oordeel zelf. Klik hier voor een uittreksel van het boek.

Genomineerd voor de sloop

U dacht vast al: Waar blijft de UB?
Met stip op één staat dan toch de Universiteitsbibliotheek van de UvA. Dit gebouw is door meerdere deelnemers voorgedragen om gesloopt te worden.
Als bestendig element staat op de afbeelding links en die hieronder links steeds het 'tuighuis' ofwel het arsenaal, bushuis of militiezaal. Dat werd in 1605-1606 hier gebouwd om het bushuis aan de Kloveniersburgwal voor de VOC vrij te maken.

in de uitleg van ±1450 ten zuiden van het Spui kregen de handboog- en voetboogschutters hun nieuwe doelen. Beide schuttersgilden hadden hun vergaderlokalen links en rechts van het (veel later gebouwde) tuighuis. Op de tekening van Gerrit Lamberts van 1817 (links) staat dat van de Voetboogschutters rechts van het tuighuis. Lamberts maakte de tekening om vast te leggen wat er in dat jaar gesloopt zou gaan worden om de R.K. St. Catharinakerk te kunnen bouwen. Het ging om de afgebeelde gebouwen Singel 425-429 (nummering 1876).

Op deze prentbriefkaart zien we - behalve de kerk - ook wat er geworden was van de handboogdoelen, ook wel garnalendoelen genoemd naar de garnalenmarkt voor de deur.
Rechts van de kerk is de pastorie en rechts daarvan een groot kantoor-/winkelpand uit 1904 (arch. D. van Oort voor Vesta) dat er vandaag nog steeds staat.

In 1939 werd de St. Catharinakerk weer afgebroken. Het perceel bleef de oorlogsjaren braak liggen en ook nog vele jaren na de oorlog. De foto hiernaast is van 1959. De ruimte werd jarenlang gevuld door een horecaonderneming in een noodgebouw. Het jaar erop (1960) begon de bouw van de universiteitsbibliotheek die tot 1966 duurde. We zitten dus al een halve eeuw opgescheept met die bunker.

Sloopt u ook mee?

Wat steekt u de ogen uit als u door de binnenstad loopt/fiets/rijdt? Wij nodigen u uit ons mee te laten gruwen van wat u een doorn in 't oog is. Alles is goed; laat ons weten waarom u het object zo verschrikkelijk vindt of u schrijft er verder niets bij en wij bedenken zelf wat tekst erbij. Uw reactie a.u.b. via deze link.

Deze week honderd jaar geleden

Maandag 22 mei 1916 - Inwijding van het Portugees-Israëlitisch Ziekenhuis in de Plantage Franschelaan 8-12, die vandaag Henri Polaklaan heet. Dit ziekenhuis was gebouwd ter vervanging van een eerder ziekenhuis in de Rapenburgerstraat 2. De architect die voor de nieuwbouw tekende was Harry Elte Phzn, dé architect van joods Amsterdam.
De ziekenzorg binnen de Sefardische gemeenschap dateert van 1609. Op 20 december van dat jaar stichtten 18 leden de Gebroederschap Bikur Cholim (ziekenbezoek). In eerste instantie was de zorg toegespitst op lijkverzorging en -vervoer en de begrafenis op de begraafplaats buiten de stad; vanaf 1614 Beth Haim in Ouderkerk a/d Amstel, daarvóór in Groet. Al snel na de oprichting kwam daar ook de ziekenverzorging bij en het verschaffen van medicijnen. Dat gold zonder onderscheid, voor arm en rijk. De verpleging van zieken gebeurde thuis; van een ziekenhuis was nog geen sprake. Dat veranderde allemaal na 1833, toen het plan opgevat werd een ziekenhuis in een bestaand pand in de Rapenburgerstraat 2 in te richten. De bovenverdieping was voor behoeftige joodse oude vrouwen. Tot 1867 werden er ook enkele weesmeisjes in het gebouw opgenomen; in dat jaar kregen die een eigen onderkomen. De hele verbouwing werd door een niet met name genoemd lid van de gemeente betaald. De naam van het tehuis: Mésib Néfes (zielsverkwikking), opening in 1834.

In 1850 werd alle zorg en het tehuis overgedragen aan het Gemeentelijk Armbestuur. De Sefardiem leverden alleen een college van regenten/regentessen die het Armbestuur bijstonden. Met de nieuwbouw in de Plantage Franschelaan beschikte men over een modern ziekenhuis met röntgenafdeling, laboratorium en donkere kamer. Na de verhuizing in 1916 werden de laatste inwonende niet-zieken, de oude vrouwen, in een nevengebouw ondergebracht. Op de foto links bestuur en personeel van het PIZ bij het 12½ jarige bestaan in 1928.

Beide foto's: Stadsarchief Amsterdam

Als u meer over de vroegste joodse gemeenten wilt lezen klikt u op de omslag links.

Oude afleveringen

Hieronder weer een keuzemenu naar oude afleveringen van het jaar 2016. De keuze '2015' leidt naar de laatste aflevering van 2015, met onderaan een eigen menu voor dat jaar.

2015 wk01 wk02 wk03 wk04 wk05 wk06 wk07 wk08 wk09 wk10 wk11
wk12 wk13 wk14 wk15 wk16 wk17 wk18 wk19 wk20    

Wilt u zelf ook eens grasduinen in een kwart miljoen afbeeldingen van Amsterdam? Bezoek het Stadsarchief Amsterdam online.

 
Aanmelden voor deze digitale uitgave    -    Afmelden voor deze digitale uitgave