een groepsstudie door studenten van het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam - zoals gepubliceerd in het tijdschrift "Ons Amsterdam" in 1973


Verantwoording & gebruiksaanwijzing

Bijgaande studie werd eerder gepubliceerd in het tijdschrift 'Ons Amsterdam', oktober 1973, p.281-328. Deze publicatie was uniek omdat het de eerste keer was dat het onderwerp zo grondig werd onderzocht en omdat de publicatie door een (toen weliswaar nog niet commercieel) tijdschrift verzorgd werd. Omdat de vraag naar het betreffende nummer van 'Ons Amsterdam' zo groot was werd al snel tot een herdruk besloten maar zelfs dat was op den duur niet voldoende om de navraag te honoreren. Er is echter nooit meer herdrukt en om ook anderen in staat te stellen van de inhoud kennis te nemen heeft ondergetekende besloten de volledige tekst op het Internet te publiceren, zeg maar als cadeau aan het jubilerende tijdschrift (50 jaar!).
Niet uit het oog verloren mag worden dat deze studie intussen al weer 25 jaar oud is, wat niet wegneemt dat de gegevens en inzichten sindsdien niet gewijzigd zijn. Hoogstens is de belangstelling voor De Amsterdamse School verder toegenomen.

Hoe deze site te gebruiken?

De studie is wetenschappelijk ingericht, compleet met inleiding, conclusie, inventarisatie en literatuurlijst. In deze Internet-omgeving is dat vertaald in aparte pagina's en gebeurt de navigatie via een menu in de linkermarge.

Afbeeldingen

De afbeeldingen zijn allen in miniatuur geplaatst om de laadsnelheid te verhogen. De bijschriften bij de afbeeldingen verschijnen zodra u de cursor op een afbeelding houdt. Deze miniaturen zijn tevens een link naar de afbeeldingen op ware grootte. Als uw browser JavaScript ondersteunt worden deze afbeeldingen in een apart venster geopend, zodat u kunt blijven lezen. Sluit de extra vensters steeds op de voor uw systeem gebruikelijke manier af.

Afdrukken

Om een afdruk van deze studie te verkrijgen staat er op elke pagina een link naar een PDF-bestand. Dit garandeert u een vlekkeloze weergave van de - met grote afbeeldingen  - opgemaakte pagina's. De pagina's zijn doorlopend genummerd zodat u, als u alles afdrukt, een 47 pagina's groot boekwerkje overhoudt. Alle pagina's zijn in zwart-wit. De link naar de inhoudsopgave vindt u hieronder.
Mocht er toch iets misgaan bij het afdrukken,
laat 't mij weten zodat er een oplossing gevonden kan worden. 


Deelnemers 

Lijst van deelnemers aan de werkgroep 'Amsterdamse School'

Inleiding
Liesbeth Ruitenberg-de Vries, Margreet Tholens

De Amsterdamse School in internationaal verband
Marianne Eisma, Iris Fey

Situatie in de negentiende eeuw
Uitbreiding van Amsterdam

Marc Adang, Saskia Bos, Maria Bronkhorst, Josée Koopman, Joosfien Shepherd-Bökkerink

Publieke Werken
Mardien Abeling-Willemse, Irene van Beek-Mulder, Lydie van Dijk, Klaas Kuipers

De Woningwet
Marleene Kox-Slooff, Victor Kuyper

Woningbouwverenigingen
Dorine Mignot, Joke van Ommen

Enige reacties van tijdgenoten
Prof. dr. H.L.C. Jaffé

Bouwen en wonen
Ben Ansink, Christine Hofstee, Rob Versélewel

Bouwsculptuur
Tom Lenders

Kunstnijverheid
Mechteld de Bois, Flip Bool, Liesbeth Crommelin, Elsya Lewin

De historische betekenis van de Amsterdamse School
Prof. dr. C.J.A.C. Peeters

Inventarisatie

Literatuurlijst

Inhoudsopgave en deelnemerlijst              printversie (PDF)


Links

© Ons Amsterdam 1973/2005 - http://www.onsamsterdam.nl/

De scriptie van Fransiska Hochland over de Amsterdamse school: http://www.student.io.tudelft.nl/io282236/index2.htm 

Exposities (in 'Het Schip'): http://www.hetschip.nl/ 

Amsterdamse monumenten, een site met, behalve de Amsterdamse School, wandelingen en fietstocht langs Amsterdamse monumenten.

Bureau Monumentenzorg: http://www.amsterdam.nl/bmz/adam/nl/aschool.html

Uit de top100 culturele monumenten het Amsterdamse Spaarndammerplantsoen http:/odin.let.rug.nl/CB/top100/nh/ams_spa.html
Klik dan ook 1 pagina terug voor het Scheepvaarthuis http://odin.let.rug.nl/CB/top100/nh/ams_sch.html

Een artikel over het werk van Michel de Klerk uit het tijdschrift Delta http://www.delta.tudelft.nl/delta/jaargangen/29/16/klerk.html

Een heel mager paragraafje van Boijmans Van Beuningen maar met verwijzing naar andere bouwstijlen: http://boijmans.kennisnet.nl/onderw/stroming/amschool.htm

Ook buiten Amsterdam is in deze stijl gebouwd, bijv. http://www.delfzijl.nl/wonen/amsterdam/adamsch.html

Een reeds gelopen tentoonstelling. maar met persoonlijke gegevens over Michiel de Klerk: http://www.nieuwsbank.nl/inp/1997/09/0907001.htm#link

Een bezoekje aan Hans van Rijt's pagina over de Amsterdamse School is zeker de moeite waard.

Ook vandaag de dag kunt u nog op de Amsterdamse school geïnspireerd glas-in-lood kopen: http://www.dealkmaarseglazenier.nl/amsterdamseschool.htm 

http://www.digischool.nl/ckv1/beeldend/school/de_amsterdamse_school.htm

http://www.20eeuwennederland.nl/thema's/bouwkunst/idealen en een nieuw elan/861.html

Pagina's voor web aangepast door Theo Bakker Voor uw tips of verbeteringen ben ik zeer erkentelijk! 


Nieuws en tentoonstellingen (bijgewerkt op: 20-07-2007 )

Hildo Krop terug in de P.L. Takstraat
De twee grote schoolgebouwen in Amsterdamse Schoolstijl in de Pieter Lodewijk Takstraat, hoek Josef Israëlkade, in 1924 gebouwd voor twee hogere burgerscholen (hbs) en nu beide in gebruik bij scholengemeenschap Esprit, werden versierd met monumentale tufstenen beeldengroepen van stadsbeeldhouwer Hildo Krop. De tand des tijds hapte stevig toe en de beelden werden verwijderd. Nu zijn ze gelukkig weer terug: gekopieerd in stevig graniet.
(bron: Ons Amsterdam, juni 2005)

Alle pagina's in PDF voor beter afdrukresultaat
Vanaf nu kunt u alle pagina's van deze site opgemaakt en met paginanummering afdrukken. Op elke pagina staat een link naar het betreffende PDF-bestand.

Tentoonstellingen 

Museum Het Schip -bovenwoning 20-er jarenBovenwoningen Het Schip
Sinds 1 mei (2004) kan iedereen zich vergapen aan twee Amsterdamse School-bovenwoningen pal onder het beroemde torentje van Museum Het Schip. Het oorspronkelijke interieur is er in ere hersteld; in een van de huizen staat een door bouwmeester Michel de Klerk himself ontworpen hoekkast met ronde (!) deuren. Ook kun je een kleine expositie bekijken over de inspiratiebronnen van de Amsterdamse School-architectuur: de zee met zijn schelpen en de opkomende arbeidersbeweging.

Aanmelden: Museum Het Schip, Spaarndammerplantsoen 140, tel. 020-4182885, via golf@wolmail.nl. of bezoek hun site: www.hetschip.nl/wandeling.html

Bezoek voor overige evenementen de site van het Amsterdamse School-museum: