weekblad-logo

week 4-2017

Fotoquiz snelste

De snelste met het goede antwoord op de opgave van vorige week was Anneke Huijser. Van haar komt dan ook de nieuwe opgave. De vraag is:

Waar is dit?

Dit punt van de stad is al meerdere keren onderwerp geweest. Veel daarvan waren redelijk herkenbaar, maar deze keer zal dat anders uitpakken..., vermoeden wij.

Oplossingen via deze link

Foto: Stadsarchief Amsterdam

Oplossing vorige week

De fotograaf stond op het Weesperplein en keek de Valckenierstraat in. Op nummer 2 de voormalige hoofdwacht van de brandweer uit 1873-'74 van stadsarchitect Bastiaan de Greef.

Wist u ook dat de Valckenierstraat in feite de gedempte Baangracht is?

Foto: Stadsarchief Amsterdam

Goede oplossingen kwamen van Anneke Huijser, Ria Scharn, Han Mannaert, Gerard Koppers, Robert Raat, Hans Goedhart, Hans van Efferen, Jos Mol en Anthony Kolder.

Fotoquiz: Anneke's keuze

Dit hoekpand bestaat niet meer; het is vervangen door toch best wel een markant pand in de stad. We hebben het huisnummer in het bovenlicht geblurd, om het niet te makkelijk te maken.

Weet u waar dit is?

Uw oplossing via deze link

Foto: Stadsarchief Amsterdam

Oplossing: Dolf's keuze

Best lastig, zoals bleek. Dit is het Singel met tussen de nummers 131 en 133 de ingang van de Nieuwe Spaarpotsteeg.

De foto die we bij De Magische Stad vonden, is ook deze keer weer een uitsnede van een foto die in de Beeldbank SAA voorkomt, gemaakt door een onbekende fotograaf in de 1920-er jaren.

Goede oplossingen kwamen van Arjen Lobach, Erwin Meijers, Anneke Huijser, Han Mannaert, Ria Scharn en Robert Raat.

Heeft u ook een opvallende foto gevonden?

Laat ons meegenieten en stuur hem naar de redactie. Graag via deze link en alléén via deze link a.u.b.

Fotoquiz Waar? Wat?

Deze keer zijn we wel heel erg ver uit de route. We wilden u dit evenement toch niet onthouden.

Waar is dit?
Welk gebouw staat rechts net buiten beeld?

Oplossingen graag via deze link

Foto: Rijksmuseum

Oplossing vorige week

De juiste antwoorden op de vragen bij deze foto luiden: de vaarweg is de Kostverlorenvaart, en niet de Schinkel, alhoewel hierover de spraakverwarring zó wijdverbreid is dat we hier niet moeilijk over doen. De huizen links maken de kop van de Overtoom uit en we kijken achter het pissoir de Amstelveenseweg in. Het overbekende rijtje huizen dat de kop van de Dubbele Buurt vormde, wordt door een en ander net afgedekt en dat scheelde een hoop goede oplossingen.

Op de quizfoto was het moeilijk de sluisdeuren te ontdekken. Op de foto hiernaast was dat veel eenvoudiger geweest. Die noordelijke sluisdeuren zijn op deze foto de scheiding tussen Schinkel en Kostverlorenvaart. Dat wil zeggen dat de sluiskolk tot de Schinkel behoort. Dat heeft deelnemer Fred van Kooij ons ooit voorgehouden (en bewezen). De overtoom, daarna de Overtoomsesluis en na het afbreken van die sluis de diverse bruggen die de naam Overtoomsesluis kregen, vormden door de eeuwen de begrenzing tussen beide namen.

Lees meer over sluis en vaart.

Foto: Stadsarchief Amsterdam

De deelnemers die het vaarwater de Schinkel noemden zijn in goed gezelschap. Bij diverse foto's in de Beeldbank SAA wordt dezelfde fout gemaakt. Zo staat bij bovenstaande foto dat het om de Schinkel gaat en wordt de Kostverlorenvaart helemaal niet genoemd. Maar zie ook: ANWF00100000005 en ANWS00174000001 . Maaike de Graaf vraagt zich terecht af hoe zo'n spraakverwarring kan ontstaan. Wij kunnen wel iets bedenken. De overtoom was oorlogsgebied, onderwerp van een strijd tussen Rijnland (Haarlem) en Amsterdam, waarbij de laatste vaak aan het kortste eind trok. Dat leidde tot grote frustratie en misnoegen. Kort en goed..., oplossing met Schinkel zijn niet fout gerekend.

Goede oplossingen kwamen van Arjen Lobach, Ria Scharn, Otto Meyer, Maaike de Graaf, Han Mannaert, Carol de Vries, Robert Raat, Erik-Jan Noomen, Harry Snijder en Anthony Kolder.

Met de camera op pad...

Toepasselijke foto in de week dat deze pagina opgemaakt werd.

Welke straat komen de fietsers uitrijden?

Uw oplossing graag via deze link

Foto: De Magische Stad; maker hoort u volgende week

Foto van vorige week

Ook dit bleek een lastige te zijn. Zo'n samenkomst van grachten komt meer voor in de stad. Het gaat hierbij om een foto van George Breitner van de Korte Prinsengracht bij de Brouwersgracht (1909). Nu verwacht iedereen het Papeneiland aan de overkant en dan is het een eitje. Maar uit deze gezichtshoek kijken we aan de overkant de Lindengracht op.

Tijdens hetzelfde jaar maakte Breitner nog een paar meter verder de foto links. Korte Prinsengracht 50 is inmiddels afgebroken. We vragen ons af of dit verhelderender was geweest. Misschien dat het meteen duidelijk was geworden wie de maker was?

Beide foto's: Stadsarchief Amsterdam

Goede oplossingen kwamen van Arjen Lobach, Ria Scharn, Carol de Vries en Robert Raat.

Hulp gevraagd: Vele Handen

In het Velehanden project Amsterdamse Monumenten hebben vrijwilligers ruim 40.000 foto’s uit de collectie van Monumentenzorg beschreven voor de Beeldbank van het Stadsarchief. Een aantal foto’s kon nog niet gelokaliseerd worden. Daarvoor roepen zij jullie hulp in.

Weer een gevel deze week. We beginnen met het totaaloverzicht. De foto wordt op het negatiefvel omringd door foto's van de Weteringbuurt en de Sint Anthoniesbreestraat. Ze zijn gemaakt in 1967. We hebben de top eruit geplukt om de details van de versiering op de klauwstukken te bekijken (zie hieronder).

Het is bij voorbaat niet uitgesloten dat de foto's van Vele Handen panden betreffen die inmiddels gesloopt zijn.

U kunt door op de foto te klikken in de Beeldbank weer inzoomen voor meer details.

Foto: Stadsarchief Amsterdam

 
Weet u waar dit is?

Uw oplossing graag via deze link

Wanneer u op een later tijdstip deze foto in de Beeldbank bezoekt kan het zijn dat de beschrijving er al onder staat. Het raadsel is dan al door iemand opgelost.

Vele Handen: oplossing vorige week

In week 4 kwam de oplossing van dit raadsel, nadat we in aflevering 4 hadden verteld dat naast deze foto enkele opnamen uit Haarlem stonden en dat het misschien helemaal niet om Amsterdam ging. Bij Aschwin Merks ging een lichtje branden en hij kwam met de oplossing: dit is de Vleeshal in Haarlem.

De goede oplossing kwam alsnog van Aschwin Merks.

Column: Me duiffies

liegende ratten noemt men ze. Duiven, met name de verwilderde blauwe bels, in de volksmond de postduif, schijt het culturele erfgoed op de Dam naar de filistijnen en brengt onwelkome ziektes op andere dieren en op mensen over. En dát willen we niet! Toch geniet iedereen van de aandoenlijke duivenvoerster uit de film ‘Home Alone’ en hebben heel wat aspirant-bruidspaartjes zich - vanwege de pittoreskheid van de ultieme huwelijkskiek – vrijwillig laten bedelven onder een vlucht koerende en saniterende damdoffers. Oeps, dag maagdelijkwitte bruidsjurk!
Toen ik nog een ADHD-erige puber was (nu ja..ADHD,..dat bestond toen nog niet), wilde ik, net als mijn buurjongen ‘duiffies’. Zijn vader was tuinman en samen waren ze dagelijks bezig hun tuin op te leuken met ornamentjes, zelfgemetselde trappetjes en duiventillen waar ze later sierduiffies in hielden.
Mijn eerste duiffie was Bella. Ik was op een zaterdagmiddag weer eens verzeild geraakt in een voor mij nieuw stadsdeel, de Noordermarkt. Op zaterdag hielden ze daar duivenmarkt. Ik genoot van de mannen die een duivenkorf voorop de fiets hadden en ik bewonderde er de gekste soorten duiven. Ik besloot dat ik het er maar eens op moest wagen, ik zou ook duivenmelker worden! Helaas was de duivenmarkt zo’n beetje afgelopen en gingen de meeste handelaars terug naar hun duivenplatjes. Toen een van de koopmannen een verfomfaaid duivinnetje in zijn korf wilde terugproppen, vroeg ik wat ze kostte. ‘Voor jou? Eén piek jochie!’. Ik antwoordde dat ik zo rijk niet was. ‘Doe dan maar twee heitjes, gozertje!’. Ik haalde wat muntjes uit mijn zak en kwam tot twee beissies en vier stuivers.

‘Geef nou maar, want ik mot nou écht opkrasse..!’ ‘Wat is het voor een soort?’ ‘Een Engelsmannetje…!’ galmde het.  Zo werd ik voor veertig  spie de trotse eigenaar van mijn eigen Bella, een lief Engelsvrouwtje oftewel een Amsterdamse Baardtuimelaarster!

Ik stopte Bella, zonder het thuis te melden - want oo oo, dan was er stront aan de knikker! –, in mijn kamer in een kist en legde er een stuk parkietengaas over. Daarna naar Sluis op de Wittekade voor duivenvoer. Elke dag zat Bella zacht te koeren en mocht ze even vrij rondfladderen in mijn slaapkamer. Daarna streek ze neer op de kist en betrachtte mij met haar schalkse oogjes. Later bleek dat mijn vader mijn duivenmelkersaspiraties toch redelijk accepteerde maar het beessie moest wél in de tuin. We timmerden samen een hok, compleet met uitvliegbordes, zitstokken en binnenvliegrinkels. Mijn vader nam ook nog een in de goot van het hoofdpostkantoor gevonden jonge postduif voor me mee. Mijn duiffies mochten elke dag een uurtje over het huis luchtacrobatiseren, daarna kwamen ze weer braaf op mijn gefluit en het gerammel van het voerblik af. Ik kocht later nog een Meeuwtje, een witte duivin met bruine vleugels. Samen met de postduif kreeg zij later een nestje. Met de schitterend  uitgegroeide postduif heb ik een paar keer lange stukken gevlogen. Ik bracht hem achterop de fiets naar mijn opa in Noord en huppekee….een kwartier later was ie thuis!

Wordt vervolgd

Engelsmannetje

 Postduif   Meeuwtje

Amsterdams Verleden

Ilja Mostert voegde weer een hoofdstuk toe aan de serie Amsterdams Verleden. Het thema is dit keer het Ellendigenkerkhof bij de Nieuwe Kerk. Dat is het driehoekige armenkerkhof tegen de straalkapellen rond het koor en langs de Ellendigensteeg. Die laatste heet tegenwoordig Eggertstraat en straat mocht het heten omdat na ruiming van beide kerkhoven rond de Nieuwe Kerk de toegang tot de steeg beduidend breder werd. Die ruiming was ter gelegenheid van de bouw van het nieuwe stadhuis, die in 1648 begon.

Klik de afbeelding om het artikel in Amsterdams Verleden te lezen.

Deze week honderd jaar geleden

Woensdag 17 januari 1917 - Het is oorlog op het Merwedekanaal. Tijdens een wilde staking van Rotterdamse binnenschippers wordt de sluis van Waal naar Merwedekanaal geblokkeerd door 17 lichters. De stakende binnenschippers laten de scheepvaart wel door maar controleren op stakingsbrekers. Rijkswaterstaat houdt wel een oogje in het zeil maar grijpt niet in. De Amsterdamse reders en bevrachters hebben veel last van deze blokkade, vooral omdat in januari het Merwedekanaal dichtgevroren is en er slechts een vaargeul opengehouden wordt. In een gezamenlijk actie stomen een aantal sleepboten op naar de blokkade en weten de lichter Nieuwe Zorg te kapen en naar Amsterdam op te brengen. De eigenaar van de gekaapte lichter bestuurt zelf de sleepboot, die uit de vloot van Korthals Altes komt. De tehulp schietende sleepboot Alpha, met zo'n 100 tierende schippers aan boord, wordt door een ijsbreker van Rijkswatertaat de toegang tot het kanaal en de blokkade versperd.

Donderdag 18 januari 1917 - De stakende binnenschippers hebben de lichter Nieuwe Zorg in de haven van Amsterdam teruggekaapt en slepen die terug naar de blokkade.
Zolang het Amsterdam-Rijnkanaal niet aangelegd is blijft de scheepvaart aangewezen op het Merwedekanaal. In 1931 wordt al besloten dat het nieuwe kanaal er moet komen maar door WO2 duurt het tot 1952 voor het Amsterdam-Rijnkanaal wordt geopend.

Op de foto een impressie van het Merwedekanaal in die jaren

Oude afleveringen

Hieronder weer een keuzemenu naar oude afleveringen van het jaar 2017. De keuze 2016, 2015 of 2014 leidt naar de laatste aflevering van het betreffende jaar, met onderaan een eigen menu voor dat jaar.

2014 2015 2016 wk01 wk02 wk03 wk04 wk05 wk06 wk07 wk08 wk09
 
Aanmelden voor deze digitale uitgave    -    Afmelden voor deze digitale uitgave