weekblad-logo

week 06-2018

Fotoquiz snelste

De snelste met het goede antwoord op de opgave van vorige week was Ria Scharn. Van haar komt dan ook de nieuwe opgave. De vraag is:

Waar is dit?

Oplossingen via deze link

Foto: Stadsarchief Amsterdam

Oplossing vorige week

In een van de hoofdgrachten is deze situatie - drie rijen schepen dik in het vaarwater - nauwelijks denkbaar. In de Prinsengracht was het wel eens zo'n bende, dus eerst even vaststellen dat dit niet de Prinsengracht is. Van de overige grachten zijn er maar enkele die zó breed zijn. Maar daar moet wel een passende gracht op uitkomen.
Na vergelijken van de hoekpanden zou u op de Oudeschans ter hoogte van de Recht Boomssloot uit moeten komen.
Han Mannaert herkende het vrachtschip als de Burgemeester van Amersfoort II, gebouwd op de werf 't Kromhout, Hoogte Kadijk.

De fotograaf was Costerus Fikkert (1882-1940). De foto werd rond 1920 gemaakt.

Foto: Stadsarchief Amsterdam

 

Goede oplossingen kwamen van Ria Scharn, Anna Denekamp, Han Mannaert, Aschwin Merks, Otto Meyer, Jos Mol, Carol de Vries, Robert Raat, Adrie de Koning, Mike Man, Hans van Efferen,

Fotoquiz: Leo's keuze

Leo van Geuns wil het u niet moeilijk maken, behalve dat er een flinke strook zeer herkenbaar Amsterdam is afgesneden.

Waar is dit?
Bonusvraag (telt niet mee voor de competitie): wat zou er binnen deze schutting gebouwd worden?

Let op: het gaat om deze schutting. Een jaar later stond er een gewijzigde schutting om een ander bouwplaats die overigens óók niet doorging.

Laat het ons weten via deze link

Foto: Stadsarchief Amsterdam

Oplossing: Carol's keuze

Wij waren bang dat deze foto te moeilijk zou zijn, maar de meeste oplossingen gingen vergezeld van de bekentenis dat er op 'slagerij' of 'vleeshouwerij' gezocht was in de Beeldbank. En bingo...!
Dit is vleeshouwerij Houtman in de Eerste Constantijn Huygensstraat, hoek Tweede Helmersstraat. De poserende slagers werkten inderdaad elders. Uit de onderstaande advertentie blijkt wel dat Houtman niet zo maar een slagertje was.

Foto: Stadsarchief Amsterdam

Goede oplossingen kwamen van Arjen Lobach, Kees Huyser, Anna Denekamp, Aschwin Merks, Ria Scharn, Anneke Huijser, Robert Raat, Otto Meyer, Jos, Mol, Adrie de Koning, Mike Man,

Heeft u ook een opvallende foto gevonden?

Laat ons meegenieten en stuur hem naar de redactie. Graag via deze link en alléén via deze link a.u.b.

Fotoquiz Waar? Wat?

Eind 19de eeuw in Amsterdam..., prachtig tijdsbeeld door de stoffering. Wat het zoeken zal vereenvoudigen is de wetenschap dat de huizen er nog precies zo bijstaan. De onderpui van het hoekhuis is iets gewijzigd. Maar waar bevindt zich deze brug?
Wij gaan niet verklappen wie de fotograaf is. Dat hoort u volgende week wel.

Waar is dit?

Oplossingen graag via deze link

Foto: Stadsarchief Amsterdam

Oplossing vorige week

Dat viel toch nog tegen, terwijl dit een tamelijk markante situatie was tot de aanleg van de spoortunnel onder het Noordzeekanaal ter vervanging van de Hembrug. Wij zien de werkzaamheden voor de eerste verbreding van het Noordzeekanaal 1904-'07 met tegelijk de verhoging van de spoorbaan. Om het treinverkeer niet te ontregelen werd de nieuwe brug met zijn opritten een stuk ernaast aangelegd.
Vergelijk deze foto ook nog even met een uit de Beeldbank.

Foto: collectie DvdK

Op deze foto van iets vroeger datum zijn de pijlers van de nieuwe Hembrug te zien. De persleiding die het opgezogen zand naar het dijklichaam transporteert is dan nog niet aangebracht.

Foto: Stadsarchief Amsterdam

In 1904 werd begonnen met de bouw van de nieuwe Hembrug, 185 meter ten westen van de oude brug. Aan de oostkant van de spoorlijn was men enige jaren daarvoor begonnen met de bouw van de Rijksartillerie inrichtingen. Het beweegbare gedeelte van de Hembrug had een lengte van 127,90 meter. De doorvaartbreedte aan de zuidzijde was 55 meter. De Noordzijde werd nog niet voor doorvaart gebruikt. Het zand voor de opritten kwam uit de kanaalverruiming. De totale bouwkosten van de Hembrug bedroegen ƒ 2.961.855,- De brug werd op 6 juli 1907 in gebruik genomen. De oude brug werd in 1910 gesloopt en naar men aanneemt in de buurt van Dordrecht weer opgebouwd.

Tekstbron: http://zaans-industrieel-erfgoed.nl/

Foto: Oude Hembrug 1875; Stadsarchief Amsterdam

Veel meer over de aanleg van het Noordzeekanaal en de beide Hembruggen leest in de PDF hierover.

Klik de omslag om te lezen

 

Goede oplossingen kwamen van Arjen Lobach, Han Mannaert, Cees Klomp, Adrie de Koning, Jos Mol, Ger Theuns, Ria Scharn, Kees Rijpkema, Mike Man, Hans van Efferen,

Met de camera op pad...

Dit hebben we toch vaker gehad? Waar hebben we dit eerder gezien? Voor wie niet meteen weet waar dit is, zal het een verrassing zijn.

Waar is dit?

Uw oplossing graag via deze link

Foto: collectie DvdK

Foto van vorige week

Die loopbrug over het water..., deed die niet een belletje rinkelen bij u? Die hebben we een dikke maand geleden al eens gezien op een quizfoto. Dat is de brug naar de dependance van De Graatappel aan de overkant van de Lijnbaansgracht. In het water liggen de dekschuiten met suikerbieten te wachten op lossing.
In 1900 begon de bouw van een nieuw kantoor met woning op de hoek met de Leidsegracht.

Foto: collectie DvdK

Anna Denekamp wist dat het hoekhuis, het kantoorgebouw van De Granaatappel, gebouwd is in 1900-'01. Han Mannaert stuurde deze foto mee van de situatie daarvoor. Dat is nog voordat de raffinaderij de Lijnbaansgracht overstak en daar het pand bouwde dat wij nu als de Melkweg kennen.

Wij besparen u een foto van het politiebureau dat nu op deze plek staat.

Foto: Stadsarchief Amsterdam

Goede oplossingen kwamen van Arjen Lobach, Anneke Huijser, Ria Scharn, Nico Prinse, Robert Raat, Aschwin Merks, Anna Denekamp, Kees Valentijn, Otto Meyer, Han Mannaert, Adrie de Koning, Jos Mol, Carol de Vries, Peter Pijst, Harald Advokaat, Mike Man, Wim Key, Hans van Efferen, Anthony Kolder,

Hulp gevraagd... en toch een oplossing

Wij stelden vorige week dat de niet-opgeloste hulpvraag aan Zoekplaatjes.nl voorgelegd zou worden. Dat forum wist de oplossing binnen enkele uren op tafel te brengen. Dit is de zgn. Pestbrug over de Overtoomsevaart. De straat met de huizen op de achtergrond heette toen Vondelkade en het lage witte pand had toen het huisnummer 121. Het rechter huis heeft plaats gemaakt voor de 2e Constantijn Huygensstraat. De rest van de huizen staat er schijnbaar nog, zeker met meest linker dat half op de foto staat: Overtoom 109. Controleer de oplossing via een foto van Rooswinkel in de Beeldbank.

Hulp gevraagd... en geen oplossing

Ook deze wipbrug kwam niet bekend voor. Ook deze foto zal aan Zoekplaatjes.nl doorgegeven worden.

Bruikbare suggesties kwamen er niet.

Herinnert u zich deze nog?

De telex -Jos Mol
Telex (of verreschrift) is de afkorting voor Teleprinter exchange en was een manier om op elektronische wijze schrifturen te versturen of te communiceren.
Telex-telefax-email
De telex is rond de 20er jaren van de twintigste eeuw ontstaan. Het was in feite een interactieve manier om teksten af te drukken op een typemachine (teleprinter genoemd). Vanaf de jaren '80 heeft de telex een enorme concurrentie van de telefax gekregen, die inmiddels ook al weer achterhaald is door de sterke opkomst van de e-mail. Wetgeving met betrekking tot de geldigheid van documenten speelt een grote rol. Telex berichten waren namelijk rechtsgeldig, terwijl faxberichten dat toen nog niet waren. Toen de rechter faxberichten later als rechtsgeldig erkende, was het pleit al beslecht voor de telex. 
In Nederland werd de eerste telex in 1933 geïntroduceerd. Op 9 februari 2007 stopte KPN na bijna driekwart eeuw met het telexverkeer. De telex wordt nog gebruikt in de luchtvaart en de maritieme industrie.

Interview

Uw webmaster werd onlangs geïnterviewd door Ons Amsterdam. In het februari-nummer was het afgedrukt en ik ontving diverse leuke reacties, waarvoor mijn dank. Als u geen abonnee bent kunt u het interview alsnog lezen. Klik hier...

Deze week honderd jaar geleden

Dinsdag 5 februari 1918 - Er breekt op de zwafelzuurfabriek (Cruquiusweg) een staking uit die niet meteen neergeslagen wordt - zoals die van de 'Revolutionairen' - en tot 26 februari precies drie weken zal duren. Een ploeg van 12 man weet voor de poort nog zo'n 70 arbeiders te bewegen te staken. Er blijft de fabriek een bezetting van ongeveer 30 man over. De dag erna, op 6 februari gaat ook de plantenboterfabriek in Noord (foto;SAA) in staking. Met werkwilligen blijft de fabriek doordraaien, maar dan blijkt dat ook 'gematigde stakers' bereid tot actie zijn. Op dinsdag 12 februari wordt de fabriek alsnog stilgelegd omdat werkwilligen gemolesteerd worden. De directie kan alleen nog rekenen op de arbeiders die geïnterneerd zijn, die dus op het terrein wonen.
De plantenboterfabriek was in 1915, twee jaar na oprichting, al overgenomen door Anton Jurgens Margarinefabriek die het grootste deel van de productie van Noord naar Zwijndrecht overhevelde. De fabriek in Noord kreeg door WO2 problemen de grondstoffen (copra) aangevoerd te krijgen. Dat bemoeilijkte de productie ook nog eens.
Ook de NSM gaat op 6 februari plat. Deze staking is volledig; er wordt niet meer gewerkt.

Woensdag 6 februari 1918 - De Centrale Keuken wordt uitgebreid. De nood is hoog en er is alle reden de bevolking rustig te houden.

Aan de andere kant wordt het vuurtje gekoesterd. Op maandag 11 februari beleggen de sociaal-democraten een protestvergadering omtrent de levensmiddelenpolitiek van de regering.

Op de foto de Centrale Keuken Utrechtsedwarsstraat
Bron: Stadsarchief Amsterdam

Oude afleveringen

Hieronder weer een keuzemenu naar oude afleveringen van het jaar 2018. De keuze 2014 t/m 2017 leidt naar de laatste aflevering van het betreffende jaar, met onderaan een eigen menu voor dat jaar.

2014 2015 2016 2017 wk01 wk02 wk03 wk04 wk05 wk06 wk07 wk08
wk09 wk10 wk11 wk12 wk13 wk14 wk15 wk16 wk17 wk18 wk19 wk20
 
Aanmelden voor deze digitale uitgave    -    Afmelden voor deze digitale uitgave