weekblad-logo

week 12-2015

Fotoquiz

Waar is dit?

Helemaal niet zo'n oude foto. Jaren '60 waarschijnlijk. Waar is deze foto gemaakt? Aan dit blokje vallen een paar huizen op. Daar zal de volgende aflevering van het jaarboek over gaan. Enig idee welke kant het op moet?

Oplossingen via deze link.

Doe mee en verzamel zoveel mogelijk informatie en afbeeldingen, die betrekking hebben op de quizfoto van deze week. Onze redactie bakt er weer een verhaaltje van.

Oplossing vorige week

Oplossing vorige week:

Bokkinghangen. Ooit van gehoord? De straatnaam bestaat nog steeds, ook al is er van de bebouwing op deze foto niets meer over. Vandaag staat er allemaal nieuwbouw met de huisnummers 1 en 2. Klaar!
De foto werd in 1861 gemaakt door Jacob Olie in de tijd dat hij op de Zandhoek woonde. Zijn actieradius was zeer beperkt door het natte collodium-procedé dat hij toepaste. Het latente beeld moest zo snel mogelijk ontwikkeld worden, anders vervaagde het weer. Lees meer over de vroegste technieken in Topografische fotografen.

De Bokkinghangen voerde van de Zandhoek naar bolwerk Blauwhoofd. De Zandhoek is er nog maar het bolwerk is geslecht en heet nu Barentszplein.

Als je je op de Bokkinghangen goed opstelde kon je twee van die bruggen achter elkaar zien. Dat was behalve de Petemayenbrug (#317) over de Zoutkeetsgracht ook de Zandhoeksbrug (#316) over de Realengracht. Deze beide fraaie dubbele wipbruggen werden in de 19de eeuw vervangen door stalen exemplaren, maar onlangs zijn ze allebei gerestaureerd in de oude vorm. Hoera voor dit initiatief en pluim voor wie zich hiervoor inzette. De Westelijke Eilanden zijn er enorm door opgeknapt.
Bokkinghangen waren de schuren waarin vis gerookt werd. Een bokking is een gerookte haring; dat wist u natuurlijk ook wel. De haring werd door de behandeling veel langer houdbaar en daarmee - mede door de lage prijs - volksvoedsel nummer één. De visrokerijen veroorzaakten zoveel overlast voor de omwonenden dat met de stadsuitbreiding van 1613 deze beroepsgroep naar de nieuwe rand van de stad verbannen werd, samen met de teerkokerijen, taanderijen en zoutketen.
Op bolwerk Blauwhoofd stond in Olie's tijd nog korenmolen De Bok. Ook die legde hij op de glasplaat vast. Zie daarvoor het uitgebreidere artikel.

Anneke Huijser vulde de informatiestroom deze week zo ongeveer in haar eentje. De weerslag daarvan vindt u in de nieuwste aflevering voor het jaarboek (zie hieronder).

Een uitgebreid artikel staat voor u klaar, als elfde aflevering van ons eigen jaarboek Fotoquiz 2015.

Klik deze link om alleen aflevering 11 te lezen.

U kunt ook alle aflevering tot vandaag tegelijk inzien: klik hier (of de omslag links) voor het jaarboek zover als het gevorderd is.

Waar is of was...?

Waar is de foto hieronder genomen? Uw oplossing via deze link.

Oplossing vorige week:

Dubbele spoorbrug over het Westerkanaal en Houtmankade. Achter de bruggen de Haarlemmer Houttuinen en de Haarlemmerbuurt. Deze locatie werd vrij makkelijk herkend, maar op de vraag vanwaar de foto genomen was bleef het rustig. De fotograaf stond op de hoogste omloop van de Maria Magdalenakerk aan de Spaarndammerstraat. Zie nog even de foto van die kerk in de rubriek Waar was...? van week 6.
Als u meer wilt lezen over de spoorbaan en de verdubbeling ervan bekijkt u twee PDF's waarin dat voorkomt. Dat is het stuk over de Haarlemmerbuurt pag.31-32 en het Smallepad-Planciusstraat pag.19,25 en 39-41.

De snelste oplossing kwam van Kees Huijser en de eerste met de juiste standplaats van de fotograaf was Theo Beijerbacht. "Even puzzelen en toen viel 't kwartje", vertelde hij.

Er is ooit een lange verhandeling gehouden over de verdubbeling van deze spoorbaan. Lees het nog eens na via deze link. Hieronder de hele foto van vorige week. U begrijpt hopelijk dat de kerktorens er even af moesten.

Bouwplaats

De locatie zal niet zoveel problemen opleveren. Maar wat gaat er hier precies gebouwd worden en in welke periode gebeurde dat? Uw oplossing via deze link.

Roelof vaart ook

Oplossing vorige week:

Plantage Muidergracht, links buiten beeld bevindt zich de Hortus. Dit stekje kwam al eens eerder voorbij, toen we een foto iets meer naar links voorgeschoteld kregen met de sterfhuis van Adriaan Morriën er op.
De deelnemers verdrongen elkaar om de route die Roelof gevaren had, te duiden. De Nieuwe Keizersgracht heeft de voorkeur want vanaf de Nieuwe Herengracht en de Nieuwe Achtergracht zijn van de vroegere vaarwegen maar klein slurfjes overgebleven en of Roelof daar met zijn grote sloep doorheen past weet ik niet zo zeker. Roelof..., help ons uit de droom!

De eerste met het juiste antwoord was Rodrigo Vivian.

Jan Roodenpoortstoren

Torensluis met Jan Roodenpoortstoren, een schilderij door Hendrik Gerrit ten Cate, geschilderd in 1829. Het schilderij maakt deel uit van de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam. Het jaar van vervaardiging is hetzelfde als het jaar van afbraak van de toren. Ten Cate legde de situatie vast die dus op het punt stond voorgoed te verdwijnen. Ik heb zo'n vermoeden dat zo'n afbraak vandaag niet meer zou gebeuren.
De Torensluis geeft ons zo een indruk van zo'n hoge brug over waterlopen die intensief door de scheepvaart werden gebruikt. Een zo hoog mogelijke doorvaart met vervelende gevolgen voor het wielverkeer. Datzelfde gold voor de Prinsengracht, maar niet voor de chique Heren- en Keizersgracht. Die kenden vlakkere bruggen, zoals we vorige week bij de Quellijnsluis konden waarnemen.

Metamorfose

Weer eens wat anders. De verandering van dit blokje huizen wordt volgende week in een aantal fasen getoond. Nu eerst de vraag: waar is dit? Uw oplossing graag via deze link.

Deze week honderd jaar geleden

Maandag 15 maart 1915 - Ir. Jan Willem Cornelis Tellegen wordt geïnstalleerd als burgemeester van Amsterdam. De week daaraan voorafgaande wordt Tellegen gefêteerd door de besturen van een 15-tal bouwverenigingen (zaterdag 13 maart) en het personeel van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht (vrijdag 12 maart). "Uit dankbaarheid voor den Arbeid verricht in het belang der Volkshuisvesting" heette het.
Tellegen was niet bij iedereen zo geliefd. Zijn voorganger Röell had - als Commissaris der Koningin - vanuit Haarlem zijn uiterste best gedaan de benoeming tegen te houden omdat er in zijn ogen betere kandidaten, lees: partijgenoten waren. Minister Cort van der Linden had de bezwaren terzijde geschoven en Tellegens benoeming doorgedrukt. Hij heeft gelijk gekregen! Tellegen werd een der populairste burgemeesters die de stad gekend heeft. Hij loodste de stad door de moeilijke oorlogsjaren. Tellegen stierf in 1921 in het harnas. Tegen zijn opvolger Willem de Vlugt ging Röell nog meer tekeer.

Oude afleveringen

Hieronder weer een keuzemenu naar oude afleveringen van het jaar 2015. De keuze '2014' leidt naar aflevering 1 van 2014, met een eigen menu voor dat jaar.

2014 wk01 wk02 wk03 wk04 wk05 wk06 wk07 wk08 wk09 wk10 wk11 wk12

Veel van de historische afbeeldingen van Amsterdam komen uit de collectie van het Stadsarchief Amsterdam

 
Aanmelden voor deze digitale uitgave    -    Afmelden voor deze digitale uitgave