Rapporten van Bureau Monumenten & Archeologie

Door de regelmatige aanvullingen van het archief van de Dienst BM&A verkiezen wij u door te schakelen naar hun site. Klik de links hieronder voor een overzicht en mogelijkheid een rapport te openen.

Archief Amsterdamse Monumenten Rapporten

De afdeling Monumenten van Monumenten en Archeologie ontwikkelt de Amsterdamse Monumenten Rapporten. De rapporten gaan over verschillende vormen van Amsterdams erfgoed. Van specifieke gebouwen tot buurten en gebieden in de stad.

Archief Amsterdamse Archeologische Rapporten

Van alle archeologische onderzoeken wordt door de archeologen van Monumenten en Archeologie een opgravingsverslag gemaakt. In de Amsterdamse Archeologische Rapporten (AAR) treft u de achtergronden, vraagstellingen, onderzoeksmethode, resultaten, conclusies en sporen- en vondstenlijst aan.